Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.9.7. Задачі для самостійного розв’язку : Вища математика в прикладах і задачах : Бібліотека для студентів

6.9.7. Задачі для самостійного розв’язку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 
285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 
300 301 302 303 

магниевый скраб beletage

6.274.  Знайти середнє значення витрат К(х) = Зх2 + Ах + 2, вира-жених в грошових одиницях, якщо обсяг продукції X змінюється від 0 до 3 од. Вказати обсяг продукції, за якого витрати приймають се-реднє значення.

6.275.  Знайти середнє значення витрат К(х) = бх2 + Ах + 1, вира-жених в грошових одиницях, якщо обсяг продукції X змінюється від 0 до 5 од. Вказати обсяг продукції, за якого витрати приймають се-реднє значення.

6.276.  Вказати обсяг продукції, виробленої робітником за п’яту годину робочого дня, якщо продуктивність характеризується функ-

3

цією fit) =         + 5.

Зґ + 2

6.277.  Вказати обсяг продукції, виробленої робітником за третю

годину робочого дня, якщо продуктивність характеризується функ-

3

цією fit) =        + 4.

6.278.  Продуктивність праці протягом робочого дня змінюється. Не-

хай функція продукгивності праці має вигляд/(ґ) = 100 + Ш (дет./год.).

Скільки деталей зробить робітник за дві години роботи? (тут t -

відрізок часу від початку робочого дня).

6.279.  Через деякий час після початку роботи продуктивність

праці перестає зростати і стає приблизно сталою. Визначити, скільки

деталей зробить робітник за восьмигодинну зміну, якщо за перші дві

години роботи продуктивність зростає за законом f(x) = 100 + Ш.

Наступні чотири години продуктивність залишається сталою та до-

рівнює досягнутій на кінці другої години роботи, а за останні дві

години зменшується за законом f(x) = /(6) - 15t, де /(6) — продук-

тивність праці в кінці шостої години роботи. Визначити середню

продуктивність праці за зміну

Розділ VI. Інтегральне числення

6.280.  Обчислити початковий вклад K, якщо виплати по цьому вкладу повинні складати 100 грош.од. впродовж чотирьох років, а відсоткова ставка — 7%. Відсотки нараховуються неперервно.

6.281.  Визначити дисконтований (початковий) обсяг прибутку, отриманого через 10 років, якщо щорічно прибуток складав 100 ти-с.грош.од., відсоткова ставка дорівнювала 5%. Відсотки нараховува-ли неперервно.

6.282.  Розподіл прибуткового податку деякої країни здійсню-

ється за кривою Лоренца y = f(x), де х — частина населення, що

сплачує податки, а у — відсоткова частина загального податку. Яку

частину загального податку сплачують 20% найбіднішого населен-

19        1

ня? Знайти коефіцієнт нерівності Лоренца: а) y = x2 + x;

20        20

б) y = 0,94x2 + 0,06x.

6.283.  Знайти середнє значення витрат, якщо функція витрат за-

1 дана рівнянням f(x) = 3x + 2 – , (х — обсяг виробництва), а обсяг

x відпуску продукції змінюється від 1 до 4,5. Вказати обсяг продукції, за якою витрати приймають середнє значення.

6.284.  Фірма може обрати одну з двох стратегій розвитку: 1) вкла-

сти у виробництво А1 млн. грн. з умовою одержання щорічного при-

бутку В1 млн. грн. на протязі С1 років; 2) вкласти у виробництво А2

млн. грн. з умовою одержання щорічного прибутку В2 млн. грн. на

протязі С2 років. Номінальна облікова щорічна ставка 10%. Який

прибуток матиме фірма за кожною стратегією?

а)         А1 = 25; B1 = 10; C1 = 20; А2 = 60; B2 = 20; C2 = 10.

б)         А1 = 8; B1 = 2; C1 = 12; А2 = 20; B2 = 5; C2 = 8.