Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.7.1. Розв’язання прикладів : Вища математика в прикладах і задачах : Бібліотека для студентів

6.7.1. Розв’язання прикладів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 
285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 
300 301 302 303 

магниевый скраб beletage

3(x-2)2

29

=dx.

Приклад 6.198. Обчислити Г

33 + 3(х-2)2

Розв’язок. Введемо підстановку х - 2 = f, х = t3 + 2, dx = 3t2dt. Знайдемо нові межі інтегрування, використовуючи рівняння t = 3х-2:

418

 

X         3          29

t           1          3

Розділ VI. Інтегральне числення

Одержуємо

3 Ґ4 - 9 + 9

L 3 +12           j 3 +12

9f ^(x-2)2        3rt23t26/t 3rtVt

j3+^/(x-2) 2 = |тг? = 3fc^ = 3J

<fe

 

= 3 I

9 \dt + 27 I

Зу ,4 Q            Q

3

* = 3 J(f2 - 3

l V

з

3 + Г Г+3

9          , _ t

\t 2 + (\/3) 2     31

t2+3

3

9t

)dt = 3 ]?<& -

i

27        £

+=arctg^=

V3       V3

 /^T      3          1

= 27 - 1 - 27 + 9 + 9 V3 (arctg^= - arctg= ) =

л л 3~6

16 + 3-у/З

Я"

Я"

9-у/з

V3       V3

b

2

= 8 + 9v3

4xdx

Приклад 6.199. Обчислити I

(і + у/х

Розв’язок. Введемо підстановку х = t2, dx = 2tdt, -Jx = t.

Знайдемо нові межи інтегрування використовуючи рівність t = VX.

Спочатку в рівність t = \jx підставимо нижню межу інтегрування х = 1, а потім верхню х = 4, і одержуємо: при х = 1 => t = 1; при х = 4 => => t = 2. Нові межі інтегрування 1 < t< 2. Переходимо до обчислення:

\fxdx \tltdt        \t2dt     \t2-1 + 1

fife

J

\XUX   rlALUl П (IL   f

1 + t

,1 + V^            M + f   /1 + f    ,J

2 /^f2 1            \ \         2 Z'      \ \         2          2

= 2 j      + — dt = 2 j U -1 + — ш = 2 \tdt - 2 \dt +

{y t +1 t + ij     Д         t + lj     x          j

ff 1 ^,   f 2

+ 2       Щ = 2— - 2t

f^t + V 21

1

+ 2ln|t+l|

1

= 4 - 1 - 4 + 2 +

419

1          r.1        1          o          1          Г 3       ,9

+ 21n 3 - 21n 2 = 1 + 2(m 3 - In 2) = 1 + 2In— = 1 + In—

2          4

Приклад 6.200. Обчислити j

dx

2 + cosx

 

Розвязок. Замінюючи змінну за допомогою підстановки tg— = t,

2

1-f       Idt

знаидемо cos x =       , dx =   , та нові межі інтегрування t, = 0

при x = 0, та L = 1 при x„ = 2б/£

(ІГ

r ax      г

i           ^ i

i + t2

02 + cosx f} „ 1-t2

1 + t2

к 2

t

= 2 I

==arctg

V £fe

r+3 7з  V3

x

1 + Г

2          1          0          2 _ я-   л

=^(arctg1= - arctg1=) = j=(     0) = —1=.

V3       V3       v3 v3 6            3V3

x

(x3 + \)dx i x2V4-

s

Приклад 6.201. Обчислити f

Розв’язок. Введемо підстановку x = 2sin t. Одержуємо dx = 2cos tdt, та нові межі інтегрування:

 

X         1          V3

 X

t = arcsin —

2          л 6       3

420

Розділ VI. Інтегральне числення

71

тг

Sr(x3+l)dx _ 3r((2sintf+l)2costdt 3|-(8sin3£ + iyt i W4-x2 J(2sinOV4-(2sin02 J 4sin 2 t

3

b

cfe

Г •       J          f (ft

= 2 smrar + —            T = -2cos £

;           4 -"sin £

3

Я'

З          1

* 4 6

ctg t

 

= -2(cos          cos—)            (ctg—

3          6 4 3

ctg—) = -2(— )

6          2 2'

 

1, V3   ,-         7

— (— - V 3 ) = —/=

4 3       2V3

1.

71

10

Приклад 6.202. Обчислити |(x + 3)sin

0

Розв’язок. Для обчислення даного інтеграла використаємо фор-

мулу інтегрування частинами: \udv = uv     \vdu

J          J

a

u = (x + 3), dv = sin5xdx

r           1

du = dx, v= \sm5xdx = —cos5x

Л

10

п x + o; sin Dxax = -—(x + 3)cos5.r

Л

2

U

 

1

j(x + 3)sin5x(ir

 

1 K      71        \           1

— (— + 3)cos 5— + 7(0 + 3)cos 5-0 + —sin 5.r

5 10     10 5     25

J

421

 

1 / я- + 30 ж 3            1          я- 1

—        (           )cos— + —cos 0 + —sin 5     sin 5-0 =

5 10     2 5       25        10 25

1 .Я- + 30       3          1          1          3 1 16

 

—        (           )0 + — • 1 + — • 1     -0 =^ + — = — = 0,64-

5 10     5          25        25        5 25 25

Приклад 6.203. Обчислити farcsin xdx.

0

Розв’язок.

u = arcsin x, 1

dv = dx

du

vr

2

X

• CvJL і (J — Л

V         ,           l V xdx

л/Г

arcsin xax = xarcsin x - ,          = 1-arcsin 1

J          J .

x

0 ■ arcsin 0 +

ч/Г

X

1 я-

0 = 2 - 1-

Приклад 6.204. Обчислити fx arctg xdx.

0

Розвязок.

u = arc ctg x, do = xdx

x 2

 dx

du=      , v

I JLCvJL

1 + x2

Застосовуючи до заданого інтеграла формулу інтегрування час-тинами, одержимо:

02 1 + x 24 20l + x

і 'І

\х arctg xdx = ^arctex1 - ї— • —

1 я 1 Vx2 + 1 - 1

            dx

422

Розділ VI. Інтегральне числення

K 1 / Г , г ir     к 1

( ах -    ) =       (х

8 2

І + яг'

8 2

l

arctg x

) =       (1 - 0

0 8 2

 я- 1     я- я- 1 я- я- 1 я--2

arctgl + arctg 0) =        (1         ) =       + — =

4

82 4 82842

Приклад 6.205. Обчислити jln2 xdx.

і Розв’язок. Нехай

U = In2 X,

dv = dx

du = 2\nx—dx, v = x x

e

e

e

In xar = xh\2xл \lmx—xdx = eWe - lln2l - 2 \lnxdx =

f           i j         x          I

e

= e - 2 jln xdx =

u = lnx, dv = dx

du =—dx, v = x x

n Cl      1          «          fl          1          ,

= e - 2 \mxdx = e - 2(xm x, - — xdx) = e - 2(em e - lln 1

X

) = e - 2e + 2e - 2 = e - 2.

 

Пригадаємо, що ln 1 = 0, ln e = 1.

423