Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.4.2. Задачі для самостійного розв’язку : Вища математика в прикладах і задачах : Бібліотека для студентів

5.4.2. Задачі для самостійного розв’язку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 
285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 
300 301 302 303 

магниевый скраб beletage

5.73.    Фірма реалізує частину товару на внутрішньому ринку, а іншу частину поставляє на експорт. Зв’язок ціни товару Р1 і його кількості Q1, проданого на внутрішньому ринку, описується кривою попиту за рівнянням Р1 + Q1 = 500. Аналогічно для експорту ціна Р2 і кількість Q2 також зв’язані співвідношенням (рівнянням кривої попиту) 2Р1 + 3 Q2 = 720. Сумарні витрати визначаються виразом С = 50000 + 20(Q1 + Q2). Яку цінову політику повинна проводити фірма, щоб прибуток був максимальним?

5.74.    Фірма виробляє два види товарів G1 i G2 в кількості Q1 і Q2 відповідно. Функція витрат має вигляд С = 10 Q1 + Q1Q2 + 10 Q2, а криві попиту для кожного товару Р1 = 50 – Q1 + Q2, Р2 = 30 + 2Q1 – Q2, де Р1, Р2 — ціна одиниці товару видів G1 i G2 відповідно. Крім того, фірма зв’язана обмеженнями на загальний обсяг виробництва товарів G1 i G2, її квота складає 15 одиниць, тобто Q1 + Q2 = 15. Знайти мак-симальний прибуток, що може бути досягнутий за цієї умови.

5.75.    Задана виробнича функція z = z(x, y), що дає залежність між обсягом виробництва z і витратами живої праці х та уречевленої праці у. Знайти: а)закон зміни виробничої функції за кожним із чин-ників х та у; б) еластичність функції за кожним із чинників; в) кое-фіцієнти еластичності по витратах живої та уречевленої праці при х = 1, у = 1. Зробити висновки. Розв’язати задачу для наступних функцій:

 

1)         z(x, y) = xy3 – 3x2y3 + 2y4 – 120y;

2)         z = ln(x3 + 2y3);

3)         z = exy;

4)         z(x, y) = –x3 + 2xy – 4x – 8y.

5.76.    На виробництві використовується два види ресурсів у

кількості х1 і х2 одиниць. Вартість одиниці кожного ресурсу складає

1 та 2 грош. од. Для придбання ресурсів виділено 10000 грош. од.

Визначити оптимальні витрати ресурсів, що мають забезпечити

підприємству досягнення максимального прибутку, якщо відомо, що

сумарний прибуток z підприємства залежить від витрат ресурсів

наступним чином:

z = 2x1 + 10x2 – x22.

Розділ V. Диференціальне числення функції багатьох змінних

5.77.    Задана виробнича функція, що залежить від декількох чинників: z = 0,84(x1)0,624(х2)–0,38(х3)0,706. Провести аналіз впливу відносних приростів чинників х1, х2, х3 на темпи зміни виробничої функції.

5.78.    Фірма вирішила щомісяця асигнувати 100 тис. грош. од. на виробництво деякої продукції. Середня заробітна платня по фірмі складає 2000 грош.од., а вартість одиниці сировини дорів-нює 1000 грош. од. Визначити, яку кількість робітників R і яку кількість сировини С необхідно мати фірмі для отримання найб-ільшого обсягу продукції Q, якщо відомо, що обсяг прямо про-порційний кількості робітників і кількості сировини з коефіцієн-том пропорційності 5.