Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§4.8. Дослідження функцій та побудова їх графіків 4.8.1. Зростання та спадання функції. : Вища математика в прикладах і задачах : Бібліотека для студентів

§4.8. Дослідження функцій та побудова їх графіків 4.8.1. Зростання та спадання функції.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 
285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 
300 301 302 303 

Загрузка...

Функція f(x) називається строго зростаючою на проміжку (a, Ь), якщо для будь-яких двох чисел х1 і х2 із цього проміжку із нерівності х2 > х1 слідує нерівність f(x2) > (х1),

Якщо ж із нерівності х2 > х1 слідує нестрога нерівність/(х2) > /(X1), то функція називається зростаючою на даному проміжку.

Функція f(x) називається строго спадною на заданому проміжку (a, Ь), якщо для будь-яких двох чисел х1 і х2 із цього проміжку із нерівності х > х слідує нерівність f(x) < fx),

 2         1          2          ( 1

Якщо ж із нерівності x2 > x1 слідує нестрога нерівність/(х2) < /(X1), то функція називається спадною на даному проміжку

Функції зростаючі та спадані, а також функції строго зростаючі та строго спадані називаються монотонними.

Якщо у всіх точках деякого інтервалу перша похідна f(x)> 0,

то функція f(x) на цьому інтервалі зростає. Якщо у всіх точках дея-

кого інтервалу перша похідна f(x) < 0, то функція f(x) на цьому

інтервалі спадає.

Це є достатня ознака зростання та спадання функції на інтервалі.

Точка х = х0 називається критичною точкою першого роду, або просто критичною, якщо має місце одна із умов:

1)         f'(x0)= 0;

2)         f'(x0)= со;

3)         функція f(x) визначена в точці х = х0, але f"(x0) не існує.

Щоб знайти інтервали монотонності функції f(x), необхідно на числову вісь нанести граничні точки області визначення функції на всі її критичні точки.

Область визначення при цьому розіб’ється на деяке число інтервалів, на кожному із яких похідна не змінює знак. Це і бу-дуть інтервали монотонності функції. Для того щоб узнати, спа-дає чи зростає функція на заданому інтервалі монотонності, дос-татньо з’ясувати, який знак має похідна в будь-якій точці цього

Розділ IV. Диференційне числення функції однієї змінної

інтервалу. Якщо в цій точці f'(x) > 0 , то функція зростає, якщо

f'(x) < 0 — спадає.

Приклад 4.48. Визначити інтервали зростання та спадання функцій:

а) Ах) = х3 - 12х + 11; б) у = 1п(1 - х2). Розв’язок.

а)         Областю існування функції/(х) = х3 - 12г + 11 являється вся

вісь Ох (функція існує при будь-якому значенні х). Знайдемо по-

хідну функції

f'(x) = Зх2 - 12; х1 = 4; х = ± 2.

Точки х = + 2 розбивають область визначення на інтервали (-оо; -2), (-2; 2), (2; +оо).

Знаходимо знак функції в кожному інтервалі f'(-3) > 0; f'(0) < 0;

/'(3) > 0- Отже, (-оо; -2) і (2; +оо) - інтервали зростання функції, a (-2; 2) - інтервал спадання функції.

б)         Областю існування функції у = 1п(1 - х2) є інтервал (-1; 1).

-2        -2х

Похідна ц =    . Знаходимо критичні точки:            = 0, х = 0.

^ 1-х    1-х2

В інтервалі (-1; 0) у' > 0, а це означає, що (-1; 0) є інтервалом зро-

стання функції. В інтервалі (0; 1) у' < 0, а це означає, що (0; 1) є

інтервал спадання функції.

Задача 4.49. Витрати виробництва К залежать від обсягу про-дукції х за формулою К(х) = -0,05л3 + 33375х + 250. При яких зна-ченнях х витрати виробництва почнуть спадати?

Розв’язок. Знайдемо похідну К'(х) = -0,15х2 + 33375. Витра-

ти спадають, коли К'(х)< 0, тобто -0,15х2 + 33375 < 0. Звідси 0,15х2 - 33375 > 0, або х2 - 22500 > 0. Нерівність виконується, якщо х < -150 або х > 150. За умовою задачі х < 0 не може бути розв’яз-ком. Отже, витрати виробництва починають спадати при обсягах х > 150.