Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.7.5. Задачі для самостійного розв’язку : Вища математика в прикладах і задачах : Бібліотека для студентів

4.7.5. Задачі для самостійного розв’язку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 
285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 
300 301 302 303 

Загрузка...

Задача 4.39. Розрахувати еластичність даних функцій і знайти значення показника еластичності для заданих х

1)         у = 1 + 2х - х2, х = 1;

2)         у = е5х, х = 1, х = 0, х = 2;

3)         у = 51ііг, х = 10, х = е, х = е4;

А) у = х- е~х , х = I, х = 2.

Задача 4.40. Крива повних витрат ІС(х). Визначити: а) криву гра-ничних витрат; б) розрахувати коефіцієнт еластичності при заданих значеннях х, де х — обсяг виробництва, якщо:

1)         л(х) = 150х - х1 +       , х = 10, х = 50;

100

2)         К(х) = х3 - Зх2 + Юх, х = 1, х = 2.

Задача 4.41. Функцією середніх витрат називається функція

S =      , де /(х) — повні витрати виробництва, х — кількість оди-

X

ниць продукції виражаються формулою у = х3 + Зх2 + Юх Необ-

хідно знайти: а) обсяг виробництва, при якому середні витрати бу-

дуть лінійними; б) побудувати криві повних, середніх і граничних

витрат.

Розділ IV. Диференційне числення функції однієї змінної

Задача 4.42. Цукровий завод виробляє х одиниць продукції в

х2 місяць, а сумарні витрати виробництва К(х) = — + 5х + 300. За-

50

лежність між питомою ціною р і кількістю одиниць продукції X, що

X можна продавати за цією ціною така: р(х) = 40 - —. Розрахувати,

10

за яких умов прибуток буде максимальним (валовий прибуток

U(x) = х-р(х), прибуток z(x) = U(x) - К(х)).

Задача 4.43. Залежність між витратами виробництва у (грош. од) і обсягом продукції, що випускається х (од.), виражається функцією у = 10г - 0,04г3. Визначити середні та граничні витрати при обсязі продукції рівному 5 од.

Задача 4.44. Залежність попиту q від ціни р виражається функцією ЯІР) = -"2-Р1 + Зр + 8. Знайдіть еластичність Е (q) попиту q відносно ціни р і значення показника еластичності при р = 1. Зробити висновок.

Задача 4.45. Функції попиту q і пропозиції 5 від ціни р задають-ся відповідно рівняннями: q = 7 -piS = p+\. Знайти: а) ціну рівно-ваги; б) еластичність попиту і пропозиції для цієї ціни; в) зміну при-бутку (у відсотках) при збільшенні ціни на 5% від ціни рівноваги.

Задача 4.46. Дана функція К(х) повних витрат виробництва. Знайти: а) обсяг виробництва, при якому середні витрати будуть мінімальні; б) побудувати криві повних, середніх і граничних витрат виробництва; в) розрахувати коефіцієнт еластичності при заданих значеннях х, де х — обсяг виробництва, якщо:

х1

1)         К(х) = — + х + 100, х = 2, х = 50;

4

х1

2)         К(х) = 100 + —, х = 5, х = 25.

25

Задача 4.47. Крива повних витрат має вигляд К(х) = х3 - 6х + \5х (х — обсяг виробництва). Розрахувати, при якому обсязі виробниц-тва середні витрати мінімальні.