Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
§4.5. Привило Лопіталя та застосування його до знаходження границь функцій : Вища математика в прикладах і задачах : Бібліотека для студентів

§4.5. Привило Лопіталя та застосування його до знаходження границь функцій


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 
285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 
300 301 302 303 

Загрузка...

Раніше були пояснені елементарні способи знаходження границь функції в тих випадках, коли аргумент необмежено зростає або пря-мує до значення, які не входять в область визначення функції. Крім цих елементарних способів, ефективним засобом для знаходження границі функції в указаних особливих випадках являється наступне правило Лопіталя: границя відношення двох нескінченно малих або двох нескінченно великих величин дорівнює границі відношення їх похідних (якщо остання границя існує або дорівнює нескінченості).

Ота -

Випадки знаходження границь:

1)         < — > — коли функція являє відношення двох нескінченно ма-лих величин;

2)         I — > — коли функція являє відношення двох нескінченно ве-

ликих величин.

Згідно правилу Лопіталя в цих випадках можна замінити відно-

шення функцій відношенням їх похідних, тобто якщо <pt(x) та

<р2(х) одночасно прямують до нуля або до нескінченості при X —> a

або х -> со, то

lim        = lim    .

Якщо остання границя існує або дорівнює нескінченості, то вона буде дорівнювати шуканій границі. Якщо ж відношення похідних

Розділ IV. Диференційне числення функції однієї змінної

!°\ * M

також оуде являти випадок < — > аоо і — >, то можна знову застосу-

вати правило Лопіталя, якщо це корисно, до одержання результату. Приклад 4.22. Знайти границю:

,.          х3-5х2+2х + 8

hm       .

х->-і х* —2х — 16х + 2х + 15

Розв’язок. Якщо в заданий дріб підставити -1 замість х, то одер-жимо «невизначеність» виду \ — \ ■ Застосуємо правило Лопіталя

одержуємо:

 х3-5х2+2х + 8           ,.          Зх2-10х + 2    15 5

lim        = km    = — = —.

'-"-1 х4-2х3-16х2+2х + 15 *->-і 4х3-6х2-32х + 2 24 8

 v ех -е~х -2х

Приклад 4.23. Обчислити hm          .

х^о х —sinx

Розв’язок. Якщо замінити в даному дробу х нулем, то одержує-

[0] мо «невизначеність» виду \~\- Застосуємо правило Лопіталя: за-

мінимо чисельник і знаменник дробу їх похідними, потім ще раз і ще раз їх похідними і прийдемо до знаходження границі нового відношення.

ех — е~х —2х ех + е~х — 2 вх — е~х

lim        = Hm   = lim

*^0 x-sinx x^° 1-cosx x^° sinx ,. ex+e~x 1 + 1

x^° COS X      1

 te3x

Приклад 4.24. Обчислити lim          .

x^\ tg5x

Розв язок. При x —> — функціі tg Зx 1 tg 5x — величини нескшчен-2

но великі, тобто ми маємо «невизначеність» виду \ — >. Застосуємо

М

правило Лопіталя, тобто замінимо відношення функції відношенням їх похідних і будемо знаходити границю цього нового відношення.

3 lim

tg3x ,. cos23x i- 3cos25x 3,- cos25x

             = 1 Jl  = 11111          = — 11111   

tg5x x->f 5       x^f5cos23x 5 "f cos23x

cos2 5x

3 fcos5xl 3 [ cos 5x1 3[ -5sin 5x1

lim         = — lim          = — lim

5 x->f ^cos3xJ 5 l"f cos3xJ 5 l"f -3sin3x 3 25 (,. sm5x 1 5 f 1 1 5

5 9 ^x->f sin3xyl 3 y-1) 3