Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПЕРЕДМОВА : Вища математика : Бібліотека для студентів

ПЕРЕДМОВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 

магниевый скраб beletage

Курс «Вища математика», в тому чи іншому об’ємі, вивчається майже в усіх вищих навчальних закладах першого і другого рівнів акредигації. Проте забезпечен-ня предмету навчально-методичною літфатурою, особливо україномовною, недо-статнє. Більшість існуючих підручників та посібників з вищої математики видані до 1990 року російськомовні, і не враховують змін, які внесені якв шкільні програми з математики, так і в програми вищих навчальних закладів.

Запропонований Вашій увазі посібник містить виклад матеріалу курсу «Вища математика» в обсязі діючої програми для вищих закладів освіти першого та друго-го рівня акредигації, затвердженої управлінням кадрів та навчальних закладів Мініс-терства зв ’язку України в 1998 р.

Навчальний посібник складається з 11 розділів, в кожний з яких входигь теоре-тич-ний матеріал, прикладирозв’язкутиповихзадач, система вправ для закріплення вивченого теоретичного та практичного матеріалу опорний конспект, в якому зі-брано в компактному вигляді всі основні поняття розділу Останній розділ містить самостійні роботи різних типів та рівнів складності.

Опорні конспекти, як підсумковий та довідковий матфіал, зручно використову-вати для актуалізації опорних знань студентів, закріплення вивченого матеріалу при виконанні тренувальних самостійних робіт, домашніх завдань та підготовці до рубіж-ного контролю по темі та курсу в цілому

Метою авторів було подати матеріал в доступній для випускників середніх шкіл формі та заохотити їх до самостійного осмислення вивченого.

Для більшої доступності та зрозумілості матеріалу широко використовується геометрична та фізична інтерпретація; розв’язкитипових задач наводяться з корот-ким поясненням теоретичних положень; надто складні чи громіздки доведення, a також доведення, що грунтуються на поняттях які не входять в рамки програми, не приводяться; спеціальна математична символіка використовується обмежено.

Розвитку самостійного математичного мислення студентів сприяють: форму-лювання окремих теорем як висновків з проведених міркувань; пропозиція само-стійного продовження доведення теоремитам, де це доведення можна провести по аналогії; формулювання означень в тексті, що змушує більш уважно вивчити весь матеріал розділу та зробиги самостійні висновки.

Посібник призначається для студентів різних форм навчання та викладачів тех-нікумів, ліцеїв, коледжів та гуманітарних інстигугів. Достатньо широка система вправ дозволяє використовувати посібник як задачник.

Автори висловлюють щиру подяку професорам Львівських вузів доктору фіз.-мат. наук Сулиму Г.Т. (ЛНУ ім. I. Франка), доктору фіз.-мат. наук КаленюкуП.І. (ЛНУ «Львівська політехніка»).