Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
17.2. Типи темпераментів : Загальна психологія : Бібліотека для студентів

17.2. Типи темпераментів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

У сучасній психології користуються гіппократовою класифі-кацією типів темпераментів: сангвінік, холерик, флегматик і ме-ланхолік. Кожному з цих типів властиві своєрідні психологічні особливості.

Сангвініку властиві досить висока нервово-психічна активність, багатство міміки та рухів, емоційність, вразливість, лабільність. Ра-зом з тим емоційні переживання сангвініка здебільшого неглибокі, а його рухливість при незадовільних виховних впливах спричинює недостатню зосередженість, похапливість, а то й поверховість.

Частина VІ. Індивідуально-психологічні особливості особистості

Холерику властиві високий рівень нервово-психічної актив-ності та енергії дій, різкість і поривчастість рухів, сильна імпуль-сивність та яскравість емоційних переживань. Недостатня емоційна і рухова врівноваженість холерика може виявитися за відсутності належного виховання в нестриманості, запальності, нездатності контролювати себе в емоціогенних обставинах.

Флегматик характеризується порівняно низьким рівнем ак-тивності поведінки, ускладненням переключення, повільністю і спокійністю дій, міміки і мовлення, рівними, постійними та гли-бокими почуттями і настроями. Невдале виховання може сприя-ти формуванню у флегматика таких негативних рис, як млявість, збідненість і слабкість емоцій, схильність до виконання лише звичних дій.

Меланхоліку властиві низький рівень нервово-психічної ак-тивності, стриманість і приглушеність моторики та мовлення, значна емоційна реактивність, глибина і стійкість почуттів, але слабка їх зовнішня вираженість. При недостатньому вихованні у меланхоліка можуть розвинутися такі негативні риси, як підви-щена аж до хворобливості емоційна вразливість, замкнутість, відчуженість, схильність до тяжких внутрішніх переживань за та-ких життєвих обставин, які на це не заслуговують.

Зв’язок типів темпераменту та типів вищої нервової діяль-ності стисло наведено в таблиці.

Характеристика темпераментів

 

Зв'язок типів темпераменту та типів вищої нервової діяльності

Холерик

Сильний

Неврівноважений

Рухливий

Сангвінік

Сильний

Врівноважений

Рухливий

Флегматик

Сильний

Врівноважений

Малорухливий

Меланхолік

Слабкий

Неврівноважений

Інертний