Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_e5ddf811c8a243f8df19c219ed7a048b, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЧАСТИНА І ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЇ Розділ 1 ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЇ 1.1. Предмет психології та її завдання : Загальна психологія : Бібліотека для студентів

ЧАСТИНА І ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЇ Розділ 1 ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЇ 1.1. Предмет психології та її завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Психологія — одна з наук про людину. Об’єктом її вивчення є найскладніша сфера життєдіяльності людини — психіка. Складність психіки як явища зумовлена тим, що вона є вищим продуктом біологічного та суспільного розвитку живих істот. Складним є і функціональний бік психіки. Вона є засобом орієнтування організму в навколишньому світі й регулятором поведінки в динамічних умовах середовища. Психічна активність людини спрямовується на різні об’єкти. Задовольняючи свої ма-теріальні (органічні) та духовні потреби як необхідну умову жит-тя, людина шукає й одержує з навколишнього природного та соціального середовища необхідні для цього джерела, здобуває знання, планує свої дії, визначає засоби й шляхи їх здійснення, напружує сили, щоб досягти поставленої мети, переживає успіхи та невдачі. Усе це становить психічну діяльність людини, яку вивчає наука психологія.

Предметом психології є закономірності розвитку і проявів психічних явищ та їх механізми.

Термін «психологія» походить від грецьк. рsyhé — душа і lygos — слово, вчення, що означає «наука про душу». Психічне життя людини складне й має багато форм виявлення. Психічні явища — це своєрідні суб’єктивні переживання, суб’єктивні обра-зи відображуваних у свідомості явищ реальної дійсності, це внутрішній світ людини в усій його повноті й різноманітності. Психічне життя людини охоплює її пізнавальну діяльність — відчуття, сприймання, пам’ять, мислення, уяву, емоційно-вольо-ву — різноманітні почуття, переживання, а також прояви волі — вольові якості. Важливим аспектом психічного життя є спонуки до активності — потреби, інтереси, переконання, ідеали тощо. Особливу групу психічних явищ становлять індивідуально-пси-хологічні властивості особистості — здібності, темперамент, характер та її психічні стани — піднесеність, пригніченість, схви-льованість, байдужість та ін.

Частина I. Вступ до психології

Як форма відображення дійсності високоорганізованою ма-терією — нервовою системою, мозком — психіка характери-зується низкою особливостей.

По-перше, психічне відображення має активний характер, пов’язане з пошуком та добором способів дій, що відповідають умовам середовища.

По-друге, психічне відображення має випереджальний харак-тер, забезпечує функцію передбачення в діяльності та поведінці.

По-третє, кожний психічний акт є результатом дії об’єктивно-го через суб’єктивне, через людську індивідуальність, що накла-дає відбиток своєрідності на її психічне життя.

По-четверте, у процесі активної діяльності психіка постійно вдоcконалюється й розвивається.

Знання психіки, природи психічних явищ та їх закономірнос-тей має винятково важливе значення в житті та діяльності люди-ни для керування психічним розвитком і діяльністю особистості.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_e5ddf811c8a243f8df19c219ed7a048b, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0