ПЕРЕДМОВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

Загрузка...

Створюючи посібник, автор прагнув дещо по-новому виокре-мити структурні блоки теоретичного матеріалу, що сприятиме кращому формуванню у студентів поглибленого розуміння логічного змісту курсу загальної психології. Важливим допов-ненням до самостійної роботи над засвоєнням навчального ма-теріалу є запропонована модель поетапного розкриття істотних ознак і характеристик психічних явищ, яка містить визначення ключових категорій і понять, формалізовану структуру змісту те-ми, питання проблемного характеру для самостійної роботи, аль-тернативно-тестові завдання для самоконтролю, завдання та про-блемні ситуації для аналізу психологічних явищ і процесів.

Фактичний зміст окремих завдань, що ввійшли до процедур-ного блоку, виходить за межі поданої інформації, що спонукати-ме студента до творчого пошуку, розвитку психологічної допит-ливості.

До кожного розділу подано список використаної та рекомен-дованої літератури для самостійної роботи студентів, які вияв-лять інтерес до певних проблем психології.