Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Загальна психологія : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

Загрузка...

ПЕРЕДМОВА       7

Частина І

ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЇ                 8

Розділ 1. Предмет психологи             8

Предмет психології та її завдання    8

Рефлекторна природа психіки          9

Психіка і свідомість             17

Основні галузі психологічних знань                19

Зв’язок психології з іншими науками             19

Основні напрями в сучасній психології         20

Розділ 2. Методи психології               26

Основні вимоги до методів психології           26

Основні методи психології. Спостереження, експеримент . . .27

Додаткові методи: тест, опитування, бесіда, аналіз продуктів діяльності, узагальнення незалежних характеристик, самооцінка           29

Кількісний та якісний аналізи дослідження психічних явищ      34

Розділ 3. Розвиток психіки і свідомості           38

Виникнення та розвиток психіки     38

Розвиток механізмів психічної діяльності      38

Розвиток психіки на різних етапах еволюції тваринного світу                  42

Виникнення та історичний розвиток людської свідомості . .47

Частина II

ОСОБИСТІСТЬ, СОЦІАЛЬНІ ГРУПИ             51

Розділ 4. Психологія особистості     51

Поняття про особистість та її структуру        51

Активність особистості та її джерела              52

Розвиток і виховання особистості  56

Розділ 5. Соціальні групи  66

Поняття про групи              66

Міжособистісні стосунки у групі    68

Психологічна сумісність і конфлікт у міжособистісних стосунках         70

Частина III

ДІЯЛЬНІСТЬ        77

Розділ 6. Психологічний аналіз діяльності      77

Поняття про діяльність       77

Мета і мотиви діяльності  77

Структура діяльності          79

Засоби діяльності, процес їх засвоєння          80

Перенесення та інтерференція навичок        84

Основні різновиди діяльності           88

Творча діяльність                93

Розділ 7. Мова і мовлення                 99

Поняття про мову та її функції         99

Фізіологічні механізми мовної діяльності      101

Різновиди мовлення            104

Розділ 8. Спілкування          111

Поняття про спілкування  111

Засоби спілкування            112

Функції спілкування           115

Різновиди спілкування       119

Розділ 9. Увага      125

Поняття про увагу               125

Фізіологічне підґрунтя уваги            127

Різновиди і форми уваги  130

Властивості уваги                133

Частина IV

ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ           141

Розділ 10. Відчуття               141

Загальна характеристика пізнавальних процесів. Поняття про відчуття                141

Фізіологічне підґрунтя відчуттів      142

Класифікація і різновиди відчуттів                  143

Основні властивості відчуттів           148

Відчуття і діяльність            151

Розділ 11. Сприймання       156

Поняття про сприймання                  156

Різновиди сприймання       156

Властивості сприймання  159

Спостереження і спостережливість                161

Зміст

Розділ 12. Мислення            167

Поняття про мислення. Соціальна природа мислення . .167

Розумові дії та операції мислення  170

Форми мислення                 172

Процес розуміння               175

Процес розв’язання завдань             176

Різновиди мислення            178

Індивідуальні особливості мислення              179

Розділ 13. Уява      185

Поняття про уяву                185

Зв’язок уяви з об’єктивною дійсністю           186

Фізіологічне підґрунтя уяви. Уява і органічні процеси . .187 13.4.Процес створення образів уяви                189

 

Різновиди уяви     191

Уява і особистість               194

Розділ 14. Пам’ять                198

Поняття про пам’ять           198

Теорії пам’яті       198

Різновиди пам’яті                201

Запам’ятовування та його різновиди             202

Відтворення та його різновиди         203

Забування та його причини              205

Індивідуальні особливості пам’яті  206

Частина V

ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВІ ПРОЦЕСИ  211

Розділ 15. Емоції і почуття                 211

Поняття про емоції і почуття            211

Фізіологічне підґрунтя емоцій і почуттів       213

Вираження емоцій і почуттів           214

Форми переживання емоцій і почуттів         215

Вищі почуття        217

Розділ 16. Воля      223

Поняття про волю               223

Довільні дії та їх особливості             224

Аналіз складної вольової дії              226

Основні якості волі              228

Безвілля, його причини і переборення           230

Частина VI ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ

ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ      235

Розділ 17. Темперамент     235

Поняття про темперамент                 235

Типи темпераментів           238

Основні властивості темпераменту                239

Фізіологічне підґрунтя темпераменту            241

Роль темпераменту в діяльності людини       242

Розділ 18. Здібності              247

Поняття про здібності         247

Структура здібностей         249

Різновиди здібностей          251

Індивідуальні відмінності у здібностях людей та їх природні передумови             252

Розділ 19. Характер             259

Поняття про характер         259

Структура характеру          260

Основні риси типового характеру  263

Природа характеру             266

Формування характеру      267