Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЧАСТИНА III ДІЯЛЬНІСТЬ Розділ 6 ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ 6.1. Поняття про діяльність : Загальна психологія : Бібліотека для студентів

ЧАСТИНА III ДІЯЛЬНІСТЬ Розділ 6 ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ 6.1. Поняття про діяльність


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Живим істотам від природи властива активність, яка забезпечує життєво важливі зв’язки організму із середовищем. Джерелом ак-тивності живих істот є потреби, що спонукають її до відповідних ре-акцій, дій. Потреба — це стан живої істоти, в якому виявляється її залежність від конкретних умов існування. Проте активність тва-рин і діяльність людини суттєво відрізняються за психологічними ознаками. Активність тварин характеризується як поведінка і обме-жується інстинктивними та умовно-рефлекторними діями, спря-мованими на пристосування до умов життя і задоволення різно-манітних біологічних потреб у їжі, розмноженні, захисті. У потре-бах тварини предмет їх задоволення постає як безпосередній сти-мул активності й визначає сам спосіб задоволення потреби.

Людська діяльність за сутністю є соціальною. Вона сформува-лася історично, у процесі праці. Людина не лише пристосо-вується до умов життя, а й активно змінює їх відповідно до своїх потреб, що виникли й розвинулися історично. Діяльність люди-ни характеризується свідомістю і цілеспрямованістю. Осо-бистість як суб’єкт діяльності, задовольняючи свої потреби, взаємодіє із середовищем, ставить перед собою певну мету, моти-вує її, добирає засоби для її здійснення, виявляє фізичну й розу-мову активність у досягненні поставленої мети.

Свідомий характер людської діяльності виявляється в її пла-нуванні, передбаченні результатів, регуляції дій, прагненні до її вдосконалення.

Отже, діяльність людини — це свідома активність, що виявля-ється в системі дій, спрямованих на досягнення поставленої мети.