Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Загальна психологія : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

Загрузка...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

С.Д. Максименко

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Видання 3-є, перероблене та доповнене

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2008

ББК 88.3я73

М 17 УДК 159.9(075.8)

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(Лист 1/131 від 03.02.2000 р.)

Рецензенти:

Чепелєва Н.В. – член-кореспондент АПН України, доктор психолологіч-них наук, професор;

Швалб Ю.М. – доктор психолологічних наук.

Максименко С.Д. М 17 Загальна психологія. Видання 3-є, перероблене та доповнене. Навчаль-ний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 272 с.

ISBN 978-966-364-609-1

У навчальному посібнику викладено основи нормативного курсу загальної психології, розкрито загальні питання психології; розглянуто закономірності пси-хічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольову сферу та індивідуальні особливості особистості; висвітлено питання психології особистості, колекти-ву та психології спілкування.

Подано блок процедур, які забезпечують активне та свідоме засвоєння на-вчальної інформації.

Для студентів вищих закладів освіти, де викладається курс загальної пси-хології.

ISBN 978-966-364-609-1      © Максименко С.Д., 2008

© Центр учбової літератури, 2008