Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.6. Сучасна організація статистики в Україні : Загальна теорія статистики : Бібліотека для студентів

1.6. Сучасна організація статистики в Україні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 

Загрузка...

Вивченням економічного і соціального розвитку країни, окремих її регіонів, галузей, об'єднань, фірм, підприємств займаються спеціально створені з цією метою органи, які в сукупності називаються статистичною службою.

В Україні функції статистичної служби виконують органи державної статистики і органи відомчої статистики.

Організація державної статистики в країні та її завдання видозмінювались у відповідності із зміною органів державного управління, їх функцій, з врахуванням особливостей розвитку економічного і соціального життя суспільства у відповідні історичні періоди.

В даний час головним обліково-статистичним центром в країні є Державний комітет статистики України (Держкомстат України). Він здійснює керівництво статистикою України у відповідності із статтею 92 п. 12 Конституції України "Виключно законами України визначаються: організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної служби, організації державної статистики та інформатики”. В його завдання входить подання офіційної статистичної інформації Президенту, Уряду, Парламенту, громадським і міжнародним організаціям, розробка науково обґрунтованої статистичної методології, координація статистичної діяльності регіональних органів виконавчої влади, аналіз економіко-статистичної інформації, складання національних рахунків і балансових розрахунків.

Система органів державної статистики утворена у відповідності з адміністративно-територіальним розподілом України. В Автономній Республіці Крим діє Державний комітет по статистиці, в областях обласні управління статистики, а в районах і містах - відділи статистики.

Державний Комітет Статистики України складається з управлінь, всередині яких є ряд відділів.

ТИПОВА СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

СТАНОМ НА ЛИСТОПАД 1997 РОКУ.

I.          Управління зведеної інформації та регіональної статистики:

відділ регіональної статистики та ринкових перетворень.

II.        Управління статистичної методології та планування:

відділ державних реєстрів та статистичних класифікаторів;

відділ організації статистичного обліку;

відділ планування та координації методів статистичних

спостережень.

III.       Управління національних рахунків:

відділ зведених національних рахунків;

відділ короткострокових розрахунків валового внутрішнього

продукту;

відділ рахунків споживання та нагромадження;

відділ рахунків виробництва та утворення доходу;

відділ міжгалузевого балансу.

IV.       Управління статистики умов життя населення:

відділ зведених робіт та моніторингу соціальної сфери;

відділ обстеження домашніх господарств;

відділ статистики соціальної інфраструктури та житлових

умов населення;

відділ моральної статистики.

V.        Управління статистики праці:

відділ зведених робіт та одноразових обстежень; відділ статистики оплати праці; відділ статистики зайнятості.

VI.       Управління статистики населення:

відділ демографічної статистики; відділ перепису населення.

VII.      Управління статистики промисловості:

- відділ зведених робіт;

відділ статистики виробництва продукції;

відділ статистики військово-промислового комплексу та

конверсії;

відділ статистики науково-технічного прогресу.

 

VIII.    Управління статистики сільського господарства та

навколишнього середовища:

відділ зведених робіт;

відділ статистики землеробства;

відділ статистики тваринництва;

відділ статистики сільськогосподарських підприємств;

відділ статистики природних ресурсів та навколишнього

середовища;

відділ статистики заготівель.

IX.       Управління статистики будівництва та основних фондів:

-          відділ зведених робіт;

відділ статистики інвестицій;

відділ статистики будівництва;

відділ статистики підрядних організацій; відділ статистики основних фондів.

X.        Управління статистики послуг, транспорту та зв’язку:

відділ статистики транспорту, зв’язку та інформатики;

відділ статистики послуг внутрішнього ринку;

відділ статистики послуг зовнішньоекономічної діяльності.

XI.       Управління статистики торгівлі:

відділ статистики товарних ринків;

відділ статистики роздрібної торгівлі та громадського

харчування;

відділ статистики зовнішньої торгівлі.

XII.      Управління статистики фінансів:

відділ статистики фінансів підприємств та організацій; відділ статистики державних фінансів та грошово-кредитної системи.

XIII.    Управління статистики цін:

відділ зведених робіт та міжнародних співставлень; відділ статистики споживчих цін; відділ статистики цін виробників.

XIV.    Управління статистики зарубіжних країн та міжнародного

співробітництва:

відділ статистики зарубіжних країн; відділ міжнародного співробітництва; відділ протоколу.

XV.     Управління кадрів і навчальних закладів:

-          відділ кадрів;

відділ навчальних закладів.

XVI.    Перший відділ.

 

XVII.   Фінансово-економічне управління:

фінансово-економічний відділ; головний бухгалтер.

XVIII.  Управління інформатизації.

XIX.    Управління справами:

відділ діловодства та контролю виконання;

відділ матеріально-технічного забезпечення, охорони праці

та господарського обслуговування.

Структура місцевих органів державної статистики складається з ряду відділів, таких як соціальної статистики, статистики праці, демографічної статистики, статистики торгівлі, статистики промисловості та ін.

Поряд із загальнодержавною статистикою існує відомча статистика, яка обслуговує підприємства, об’єднання, відомства і міністерства. Вона виконує роботи, пов’язані з отриманням, обробкою і аналізом статистичної інформації, потрібної для керівництва і планування їх діяльності. Для ведення статистики на підприємствах, в об’єднаннях, концернах, асоціаціях, міністерствах утворені певні статистичні органи.

Значення відомчої статистики в даний час значно зросло у зв’язку з тим, що розвиток ринкової економіки, самостійність підприємств і повна відповідальність за результати виробничо-господарської діяльності вимагають більш глибокого аналізу економічних процесів, які відбуваються на підприємствах. Такий аналіз вимагає різноманітної статистичної інформації, яку отримують на основі первинного обліку і спеціально організованих обстежень.

Головним завданням відомчої статистики є забезпечення інформацією, яка характеризує виконання внутрівиробничих планів і програм, наявність внутрівиробничих резервів збільшення випуску продукції, покращення використання виробничого потенціалу.

Управляти складними соціальними і економічними системами можна лише володіючи оперативною, вірогідною і повною статистичною інформацією.