Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
13.2. Основні умови наукової організації вибіркового спостереження : Загальна теорія статистики : Бібліотека для студентів

13.2. Основні умови наукової організації вибіркового спостереження


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 

магниевый скраб beletage

Науковим обґрунтуванням можливості застосування вибіркового спостереження виступає діалектична єдність одиничного, особливого і загального, згідно якої в кожному одиничному є риси особливого і загального, а загальне володіє рисами одиничного і особливого. Ця єдність дозволяє за одиничним і особливим судити про загальне, за частиною - про ціле, якщо правильно встановлений зв'язок між ними.

Особливістю вибіркового спостереження в порівнянні 3 іншими видами несуцільного спостереження є те, що при відборі одиниць у вибіркову сукупність забезпечується рівна можливість попадання кожної одиниці у вибірку. Це досягається шляхом неупередженого строгого випадкового відбору за схемою, розробленою математичною статистикою.

Відповідь на питання про те, яка за розміром різниця між генеральними і вибірковими узагальнюючими показниками, з якою ймовірністю можна судити про цю різницю, дає теорія вибіркового

 

методу, на основі закону великих чисел. За допомогою цього закону розв'язують два взаємозв'язаних завдання: 1) розраховують, із заданою ймовірністю, межі можливих відхилень вибіркового показника від відповідного показника в генеральній сукупності; 2) визначають ймовірність того, що розмір можливих відхилень вибіркового показника від генерального не перевищить встановленої межі.

Масові соціально-економічні явища піддаються впливу великого числа випадкових чинників, тому, вивчаючи їх, статистика використовує основний висновок граничних теорем теорії ймовірностей, який полягає в тому, що сукупна дія великої кількості випадкових факторів призводить, за деякої умови, до результату, майже незалежного від випадку. Так як вибіркове спостереження зв'язане із випадковими відхиленнями даних вибіркової і генеральної сукупностей, основне положення граничних теорем дозволяє стверджувати, що результати вибіркового спостереження достовірні, при достатньо великій кількості відібраних одиниць. Тоді вибіркові характеристики надійно відтворять генеральні характеристики.

При масовому спостереженні, розподіл емпіричних частот більшості явищ підпорядковується закону нормального розподілу. Любий розподіл частот в генеральній сукупності буде характеризуватись вибірковими середніми за їх розподілом, близькими до нормального.

Доведено, що за нормальним розподілом більша частина величин зосереджена навколо генеральної середньої. Біля 68,3% чисельності вибіркової середньої буде знаходитись в межах ± a генеральної середньої; 95,4% цієї чисельності знаходитиметься в межах ± 2о і 99,7 % - не вийде за межі ± Зо. Нормальний розподіл показує частоту виникнення помилок даного розміру середньої.

Випадкові помилки реєстрації при великому числі спостережень не впливають суттєво на результат дослідження, так як вони взаємно погашаються, а тому від них можна абстрагуватись і в подальшому розглядати тільки помилки вибірки.

Принцип строгої випадковості, який покладений в основу вибірки, забезпечує його об'єктивність, дозволяє встановити межі можливих помилок і отримати практично достовірні дані для характеристики всієї сукупності явищ. Така вибіркова сукупність називається представницькою або репрезентативною. В її склад входять представники всіх груп, з яких складається генеральна сукупність.

Точність результатів вибіркового спостереження, в кінцевому підсумку, буде залежати від способу відбору одиниць, ступеня

 

коливання ознаки в сукупності та від числа одиниць, що їх спостерігатимуть.