Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.2. Предмет статистики : Загальна теорія статистики : Бібліотека для студентів

1.2. Предмет статистики


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 

Загрузка...

Кожна наука володіє своїми суттєвими специфічними особливостями, які відрізняють її від інших наук і дають їй право на самостійне існування як осібної галузі знань. Головна особливість

 

всякої науки заключається в предметі пізнання, в принципах і методах його вивчення, які в сукупності утворюють його методологію.

Статистика, як суспільна наука, вивчає кількісну сторону найрізноманітніших масових явищ і процесів суспільного життя.

Статистика встановлює кількісні характеристики різних показників суспільного життя, їх розвиток, визначає співвідношення між окремими показниками, дає цифрову оцінку закономірностям, які проявляються в них.

Статистика також вивчає вплив природних і технічних факторів на зміну кількісних характеристик соціально-економічних явищ і процесів.

Вивчаючи кількісну сторону явищ і процесів, статистика відображає її в своїх цифрових показниках, характеризуючи конкретну міру явищ, встановлює загальні властивості, виявляє схожість і відмінність окремих рис, об'єднує елементи в групи, виявляє певні типи явищ.

Вивчення кількісної сторони суспільних явищ і процесів нерозривно пов'язане з їх якісним змістом, оскільки кількісна розмірність не існує без якісної визначеності. Наприклад, при групуванні міст України за чисельністю жителів статистика виділяє наступні типи: малі міста (до 50 тис. чол.), середні (51 - 100 тис. чол.), великі (101 - 500 тис. чол.), дуже великі (501 - 1000 тис. чол.), міста мільйонери (понад 1000 тис. чол.). Однак, перш ніж проводити розрахунки, потрібно встановити якісні властивості і межі кожного типу міст.

Отже, предметом статистики є наука, яка вивчає кількісну сторону масових явищ соціально-економічного життя у нерозривному зв'язку з їх якісним змістом в конкретних умовах місця і часу.

Явища суспільного життя динамічні, протягом певного часу змінюються їх розміри, співвідношення і пропорції.

Явищам для окремих об'єктів і регіонів властиві безперервні зміни і розвиток, а тому їх кількісну сторону статистика повинна вивчати в залежності від конкретних умов простору і часу.

Іншою особливістю предмета статистики є можливість суспільних явищ які вона вивчає, які складаються з певної множини елементів, істотні властивості яких схожі. Так, студенти схожі тим, що вчаться, робітники - виконують фізичну працю, лікарі - лікують хворих та ін.

Наявність будь-якої властивості у окремого елемента є випадковістю, а при об'єднанні їх в єдине ціле вплив випадковостей нівелюється.

 

Розглядаючи кількісну сторону масових суспільних явищ статистика за допомогою чисел показує ступінь їх розвитку, напрям і швидкість змін, тісноту зв'язку і взаємозалежностей. Все це підтверджує, що статистика є одним із засобів пізнання суспільного життя.

Як суспільна наука статистика не може розвиватися поза розвитком теоретичних наук про суспільство, зокрема історичного матеріалізму, економічної теорії і соціології, які досліджують і формулюють закони розвитку соціально-економічних явищ, виясняють їх природу і значення в житті суспільства. Спираючись на знання положень економічної теорії, статистика формує статистичні сукупності, встановлює суттєві ознаки для виділення соціально-економічних типів, здійснює розробку відповідних методів для їх вивчення.

Використовуючи положення, розроблені економічною теорією, статистика збагачує економічні науки фактами, отриманими в статистичних дослідженнях, підтверджує або відхиляє їх теоретичні догми.

Опираючись на статистику економічна теорія розробляє і формулює закони розвитку соціально-економічних явищ і процесів.

Статистика проводить різноманітні прогнозні розрахунки, які використовуються для обґрунтування напрямків соціально-економічної політики.

Всі економічні науки використовують статистичну інформацію для перевірки, обґрунтування і ілюстрації своїх теоретичних розробок і положень.