Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Розділ 7 Середні величини 7.1. Суть і значення середніх величин : Загальна теорія статистики : Бібліотека для студентів

Розділ 7 Середні величини 7.1. Суть і значення середніх величин


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 

Загрузка...

Для зведеної кількісної характеристики багатьох явищ і процесів суспільного життя статистика широко використовує такий розповсюджений узагальнюючий показник як середня величина (середня врожайність, середня продуктивність праці, середня заробітна плата і т.п.). Вона дає загальну характеристику однорідних елементів масових явищ, які мають різне кількісне значення (варіацію) в залежності від конкретних умов. Варіація любої ознаки формується під впливом багатьох загальних і індивідуальних умов. Середня абстрагується від індивідуальних відмінностей і характеризує те загальне, типове, що притаманне всій сукупності в цілому.

В середній погашаються випадкові відхилення індивідуальних значень і відображаються ті загальні умови, під впливом яких формувалась вся сукупність. Це одна з основних умов наукового застосування середніх, де проявляється в самому загальному вигляді дія закону великих чисел.

Середня величина - це узагальнюючий показник, який характеризує однорідну сукупність явищ за якою-небудь кількісною варіаційною ознакою в даних умовах місця і часу.

He можна змішувати середні величини з відносними величинами інтенсивності. Як ми вже відмічали, середня завжди узагальнює кількісні ознаки притаманні всім без винятку елементам сукупності. Відносним величинам інтенсивності властивий прояв зовсім іншого характеру. Наприклад, в розрахунку на душу населення щорічно споживається п'ять літрів абсолютного алкоголю. Однак, це не означає що всі без винятку (діти, люди похилого віку, хворі) споживають спиртні напої. В даному випадку споживання спиртного як ознака не є властивим для всього населення. Це і є відносна величина інтенсивності.

Середні величини мають велике значення в любих економіко-статистичних дослідженнях. Вони використовуються для узагальнюючої характеристики рівня розвитку суспільних явищ і процесів. Тільки за допомогою середньої можна охарактеризувати сукупність за кількісною варіаційною ознакою. Наприклад, заробітну плату, яку отримують робітники двох підприємств, можна порівняти за допомогою такого узагальнюючого показника як середня заробітна плата.

Середні величини використовують для порівняння показників двох і більше об'єктів (порівняння урожайності окремих культур по

 

господарствах області, порівняння цін на деякі товари на ринках певного регіону і т.п.).

Середніми величинами користуються для характеристики зміни рівнів явищ в часі. Для дослідження динаміки середньої урожайності, середньої заробітної плати, середньої продуктивності праці і т.п.

До середніх звертаються при вивченні взаємозв'язків між явищами та їх ознаками. Залежність випуску продукції від вартості основних виробничих фондів по групах підприємств можна виявити лише на основі зміни їх середніх.

Середні величини застосовують для проведення факторного аналізу явищ з метою виявлення невикористаних резервів. Так, наприклад, для виявлення резервів росту об'єму відпрацьованого часу використовують трьохфакторну модель, яка складається з добутку трьох середніх: середньоспискової чисельності робітників, середнього фактичного числа днів роботи одним робітником і середньої тривалості робочого дня.

Велике значення мають середні величини в плануванні і прогнозуванні завдань для народного господарства в цілому і окремих його галузей, де в багатьох випадках вдаються до системи середніх величин.

Математичні прийоми, які використовуються в різних галузях економіки, безпосередньо зв'язані з обчисленням середніх величин. Варіація ознак в рядах розподілу визначається за допомогою відхилень від середньої. Всі формули агрегатних і середніх індексів характеризують зміну середнього рівня економічних показників для сукупності елементів, різнорідних за своєю натуральною формою. Алгебраїчне і графічне зображення загальної тенденції в рядах динаміки здійснюється за допомогою знаходження середньої лінії розвитку цього ряду.

Багатогранність суспільних явищ обумовлює виняткову важливість застосування середніх величин в економіко-статистичних дослідженнях. Вони є активним засобом управління, планування і прогнозування народного господарства держави.