Контрольні запитання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 

Загрузка...

1.         Поняття про узагальнюючі статистичні показники.

2.         Способи вирахування статистичних показників.

3.         Поняття про первинні і вторинні показники.

4.         Як поділяються статистичні показники за часовою ознакою?

5.         Поняття про абсолютні статистичні показники.

6.         Індивідуальні, групові і загальні абсолютні статистичні величини.

7.         Натуральні одиниці виміру.

8.         Необхідність застосування складних натуральних одиниць виміру.

9.         Поняття та необхідність вирахування умовно-натуральних одиниць виміру.

10.       Для чого використовують вартісні одиниці виміру?

11.       Трудові одиниці виміру і їх статистичне використання.

12.       Отримання абсолютних показників розрахунковим шляхом.

13.       Поняття про відносні величини.

14.       Види відносних величин.

15.       Форми вираження відносних величин.

16.       Відносні величини планового завдання.

17.       Відносні величини виконання плану.

18.       Відносні величини динаміки.

19.       Взаємозв’язок відносних величин планового завдання, виконання плану і динаміки.

20.       Відносні величини структури.

21.       Відносні величини координації.

22.       Відносні величини інтенсивності.

23.       Відносні величини порівняння.

24.       Комплексне використання абсолютних і відносних величин.

25.       Питання порівнянності порівнюваних абсолютних величин при розрахунку відносних величин.

26.       Приклади використання абсолютних і відносних показників в економіко-статистичному аналізі.

27.