Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.2. Графіки порівняння статистичних величин : Загальна теорія статистики : Бібліотека для студентів

5.2. Графіки порівняння статистичних величин


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 

магниевый скраб beletage

В статистичній практиці для порівняння величин статистичного показника, які характеризують його зміну в просторі, застосовують діаграми.

Діаграми - це такий вид графіків, в якому цифрові дані зображаються з допомогою різних геометричних фігур і ліній. Діаграми є стовпчикові, стрічкові, секторні, лінійні та інші.

Стовпчикові діаграми являють собою найбільш простий, наочний і широко розповсюджений вид графіків в одному вимірі. В них статистичні дані зображаються у вигляді стовпчиків -прямокутників однакової ширини, розміщених вертикально по осі абсцис і однакової або різної висоти. Кожний окремий стовпчик характеризує окремий об'єкт. Загальне число стовпчиків дорівнює числу порівнюваних об'єктів. Віддаль між стовпчиками береться однакова, але інколи стовпчики розташовують упритул один до одного.

Покажемо побудову стовпчикової діаграми на прикладі за даними таблиці 5.1.

Таблиця 5.1 Виробництво телевізорів кольорового зображення заводами України в 2007 р. (дані умовні)

 

Заводи            Вироблено

телевізорів,

тис. шт.          Середня ціна

одного

телевізора,

грн.     Вартість вироблених телевізорів,

тис. грн.

Львівський

Київський

Сімферопольський    30

25 15   650 450 670    19500 11250 10050

Для побудови діаграми на осі абсцис на однаковій віддалі один від одного відкладемо три відрізки рівної довжини - основи стовпчиків. Заводи розмістимо на графіку ранжировано: в порядку зменшення чисельності виробництва телевізорів кольорового зображення. Масштаб на осі ординат - 5 тис. шт. телевізорів на 1 см.

Для наочності стовпчики заштриховують або замальовують. Наявність даної діаграми досягається шляхом порівняння висоти стовпчиків, котра відповідає чисельності телевізорів кольорового

 

зображення. Внизу під стовпчиками вказують назви об'єктів порівняння, в даному випадку міст, де знаходяться телевізорні заводи. Тис. шт.

25 20 15 10

 

Львів

Київ

Сімферополь

Мал. 5.1 Виробництво телевізорів кольорового зображення заводами України в 2007 р.

Якщо стовпчики-прямокутники, які зображають числа, розташувати не по вертикалі, a no горизонталі, тоді таку діаграму називають стрічковою.

Стовпчикові і стрічкові діаграми взаємозамінні, так як в обох випадках використовується один вимір - висота стовпчика або довжина стрічки.

Зображення діаграм у вигляді стрічок краще ніж у вигляді стовпчиків, так як при цьому вигідніше кожному прямокутнику дати відповідну горизонтальну назву.

Проілюструємо побудову стрічкової діаграми за даними табл. 5.1 намал. 5.2.

Стрічки на даній діаграмі розташовані (щільно) упритул одна до одної.

 

Сімферополь

Київ

Львів

 

15 20 25 30

Тис. шт.

Мал. 5.2 Виробництво телевізорів кольорового зображення заводами України в 2007 р.

Для порівняння декількох абсолютних величин між собою використовують також квадратні діаграми. Для визначення сторони квадрату потрібно добути корінь квадратний із абсолютної величини явища, в даному випадку обсягу виробництва телевізорів кольорового зображення. Для Львівського заводу корінь квадратний із 30 дорівнює приблизно 5,5; Київського - корінь квадратний із 25 дорівнює 5 і Сімферопольського - корінь квадратний із 15 дорівнює 3,9. При виборі масштабу орієнтуються на найбільше число.

Прийнявши масштаб 2 = 1 см, визначаємо сторони квадратів: для Львова - 5,5 : 2 — 2,75 см; Києва - 5,0 : 2 — 2,5 см; Сімферополя -3,9 : 2 — 1,95 см. Визначивши сторони квадратів будують діаграму (мал. 5.3).

Львів

Київ

Сімферополь

Мал. 5.3 Виробництво телевізорів кольорового зображення заводами України в 2007 р.

Кругові діаграми основані на використанні площ кругів для порівняння однорідних абсолютних величин між собою.

При побудові кругової діаграми, потрібно прийняти до уваги, що площі кругів відносяться між собою як квадрати їх радіусів. Отже,

 

щоб знайти радіус, потрібно добути корінь квадратний із абсолютних величин і на цій основі визначити радіуси.

Довжина радіуса кола при масштабі 3 — 1 см буде становити: для Львова 1,83 см (5,5 : 3); Києва- 1,66 (5,0 : 3) і Сімферополя - 1,30 (3,9 : 3). Після того як визначені довжини радіусів описують кола і отримують наступну діаграму (мал. 5.4).

 

Львів   Київ    Сімферополь

Мал. 5.4 Виробництво телевізорів кольорового зображення заводами України в 2007 р.

Прямокутні діаграми застосовують в тих випадках, коли потрібно порівняти величини, які являють собою добуток двох співмножників і показати роль кожного з них у формуванні цієї величини. Ці діаграми вперше запропонував російський статистик В.Є.Варзар (1851 - 1940 pp.), а тому прямокутні діаграми називають ще знаки Варзара.

При побудові прямокутних діаграм встановлюють два масштаби: один для множника, який приймають за основу, а другий для множника, який приймають за висоту. В нашому прикладі (див. табл. 5.1) основа прямокутника буде характеризувати кількість телевізорів, висота - середню ціну одного телевізора, площа прямокутника - вартість всіх виготовлених телевізорів. Приймемо масштаб для основи прямокутника (10 тис. шт. — 1 см) і висоти (200 грн. — 1 см), тоді діаграма матиме вигляд (мал. 5.5).

Для більшої наочності зображення статистичних явищ можна замінити абстрактні геометричні фігури малюнками. Такого виду діаграми називаються картинними або фігурними.

Картинні діаграми будують двома способами:

перший, коли малюють фігури розмір яких пропорційний

величині зображуваного явища;

другий, коли встановлюють певний масштаб для фігур. В нашому прикладі 1 картинка може відповідати 5 тис. шт. телевізорів. Ці картинки розташовують у вигляді стрічки. Так, для Львівського заводу стрічка буде складатись з 6 картинок, Київського - 5 картинок, Сімферопольського - 3 картинки.

 

30 тис. Львів

25 тис. Київ

15 тис. Сімферополь

Мал. 5.5 Порівняння трьох заводів за кількістю виготовлених телевізорів, середньою ціною і вартістю.

Фігурні діаграми фіксують на собі увагу, достатньо зрозумілі і дохідливі, а тому вони часто використовуються як агітаційний інструмент.