Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.5. Аналіз статистичних таблиць : Загальна теорія статистики : Бібліотека для студентів

4.5. Аналіз статистичних таблиць


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 

магниевый скраб beletage

Щоб навчитись користуватися таблицями потрібно вміти їх читати і аналізувати. Читання і аналіз статистичних таблиць має велике науково-пізнавальне і практичне значення.

Читання включає: поступове ознайомлення з назвою таблиці,

заголовками граф і рядків; встановлення, до якої території відносяться

дані і на яку дату або на який період вони приведені; в яких одиницях

вимірюються;            вияснення      взаємозв'язків            процесів,        що

характеризуються середніми і відносними величинами. Слід пам'ятати, що аналіз є невід’ємною частиною статистичного дослідження і перед тим як аналізувати статистичну таблицю, потрібно піддати її логічному і арифметичному контролю.

Під аналізом розуміють метод наукового дослідження явища шляхом його фактичного, або умовного розчленування на складові

 

частини. Аналіз взаємозв'язаний з синтезом - методом вивчення явища в цілому, в єдності і взаємозв'язку його частин.

Аналіз даних статистичної таблиці потрібно починати з підсумків, що дає загальну уяву про відомості таблиці. Потім потрібно перейти до вивчення окремих груп підмета, тобто окремих рядків таблиці, а також її граф. Вибирають спочатку часткові і найбільш характерні дані, а потім аналізують всі інші.

Зіставляючи окремі групи підмета з показниками присудка встановлюють зміну і залежність одних ознак від інших, а також характер цього зв'язку (прямий чи зворотній, сильний чи слабкий). За аналізом таблиці завжди іде синтез, заради чого і здійснюється аналіз.

Так, дані табл. 4.9 свідчать про зв'язок між віком сімей, середньодушевим доходом на одного члена сім'ї і забезпеченістю сімей набором найбільш важливих і необхідних товарів культурно-побутового призначення. Аналіз таблиці по рядках показує, що забезпеченість сімей цими товарами збільшується із ростом середньодушевого доходу на одного члена сім'ї. Аналіз граф свідчить, що із збільшенням віку сім'ї, її забезпеченість даними товарами також збільшується. Оцінити цей зв'язок кількісно, встановити його силу допоможе кореляційно-регресійний аналіз.

Аналіз даних в статистичних таблицях часто вимагає виконання додаткових розрахунків різних відносних, середніх величин, індексів та інших показників.

Наведені вище властивості статистичних таблиць, як форму компактного, виразного і рельєфного викладу даних, широко використовують вчені в наукових дослідженнях, а економісти в практичній діяльності.