Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3.6. Аналітичні групування : Загальна теорія статистики : Бібліотека для студентів

3.6. Аналітичні групування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 

Загрузка...

Одним з основних завдань, яке розв'язується за допомогою статистичних групувань, є дослідження взаємозв'язків варіаційних ознак в межах, як правило, однорідної сукупності.

Аналітичними групуваннями в статистиці називаються такі, за допомогою яких виявляють і вивчають взаємозв'язок між окремими ознаками досліджуваного соціально-економічного явища.

Всі явища суспільного життя і їх ознаки зв'язані між собою і залежать одне від одного. Взаємозв'язані ознаки діляться на факторні і результативні. Факторною називається ознака, під впливом якої змінюється залежна від неї інша ознака. Результативною називається ознака, яка змінюється під впливом факторної ознаки. Наприклад, внесення добрив - це фактор того, що в результаті буде вища врожайність сільськогосподарських культур. Внесення добрив впливає на урожайність, яка, в свою чергу, змінюється і залежить від кількості і якості цих добрив. Отже, внесення добрив - це факторна ознака, a вища врожайність сільськогосподарських культур - результативна ознака.

Розглянемо для прикладу аналітичне групування промислових підприємств однієї із галузей народного господарства за вартістю основних виробничих фондів і випуском валової продукції.

Таблиця 3.5 Залежність випуску валової продукції від вартості основних виробничих фондів.

 

11,0 - 2,5        3          1,70     1,97     1,16

112,5 - 4,0      10        3,16     3,79     1,20

III 4,0 - 5,5     7          4,60     5,78     1,25

IV 5,5 - 7,0     5          6,26     10,68   1,71

Разом: | 25 |    4,01     |           5,51     | 1,37

Групи заводів за

вартістю основних

виробничих фондів,

млн. грн.

Кількість заводів

Вартість

основних

виробничих

фондів в

середньому на

один завод,

млн. грн.

Валова продукція

за звітний період (у

порівняльних

цінах)в

середньому на

один завод,

млн. грн.

Фондо-

віддача,

грн.

Із таблиці чітко простежується тенденція до збільшення випуску валової продукції із зростанням вартості основних виробничих фондів. Групування показує залежність випуску валової продукції від вартості основних виробничих фондів, тобто від розміру підприємства. Це

 

пояснюється тим, що на великих підприємствах підсилюється роль науково-технічного прогресу (вони мають більш високий рівень механізації і автоматизації виробництва), покращується організація праці, збільшується число висококваліфікованих спеціалістів та ін.

Аналітичне групування показує закономірність, яка заключається в тому, що із ростом обсягу виробництва підвищується ефективність роботи підприємств. В нашому прикладі про це свідчить тенденція росту фондовіддачі.

Взаємозв'язок між досліджуваними ознаками проявляється також в тому, що із збільшенням факторної ознаки результативна може не тільки збільшуватись, але й зменшуватись. Наприклад, із збільшенням рівня продуктивності праці зменшується собівартість одиниці продукції, із ростом обсягу виробництва знижується фондомісткість продукції і т.д.

Аналітичне групування може проводитись як за факторною, так і за результативною ознаками в залежності від того, що є основним при статистичному дослідженні. Якщо вивчається вплив якоїсь однієї причини на різні явища - групування проводять за факторною ознакою, а якщо вивчають вплив різних причин на яке-небудь одне явище, то групують сукупність за результативною ознакою. Групування в цих випадках допомагають виявити і вивчити різноманітні зв'язки і залежності між варіаційними ознаками, які відображають всебічні властивості досліджуваних статистичних сукупностей.

Характерною особливістю аналітичного групування є те, що кожна група, утворена за суттєвою факторною ознакою, характеризується середніми величинами результативних ознак.

Аналітичні групування дозволяють, при більш глибокому аналізі, знайти форму і виміряти тісноту зв'язку між варіаційними ознаками і на цій основі зробити важливі практичні висновки для планування і прогнозування.