Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.5. Структурні групування : Загальна теорія статистики : Бібліотека для студентів

3.5. Структурні групування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 

Загрузка...

Виділені в результаті типологічних групувань, окремі типи явищ вивчаються за їх складом. Групування дозволяють також охарактеризувати структуру і структурні зрушення досліджуваного явища. Так, за допомогою групувань вивчають склад населення за віком, статтю, освітою, національністю, сімейним положенням; склад працівників - за професіями, стажем роботи, віком та іншими ознаками.

Отже, структурним групуванням в статистиці називається розчленування якісно однорідної сукупності одиниць на групи, які характеризують її структуру і структурні зрушення за відповідний період часу.

Велике значення мають структурні групування при вивченні концентрації промислових, сільськогосподарських, будівельних, торгових, транспортних та інших підприємств.

Для вивчення процесу концентрації в промисловості, підприємства групують за вартістю основних виробничих фондів, за середньосписковою чисельністю працюючих, за обсягом виробленої чи

 

реалізованої продукції, за рівнем механізації і автоматизації виробництва і т.д. Кожна з наведених групувальних ознак по-своєму відображають концентрацію. Для трудомістких галузей народного господарства концентрацію відображають через групування за числом робітників, для енергомістких галузей - з допомогою групувань за енергозатратами, а в деяких випадках групування за однією ознакою доповнюють групуваннями за іншими ознаками.

Структурні групування широко використовують в аналізі виконання плану. Групування підприємств певної галузі за процентом виконання плану дозволяє виявити які з них виконали і перевиконали план, а які його не виконали, встановити причини невиконання плану і показати шляхи ліквідації відставання від планових завдань. Це дозволить розрахувати певні резерви для виконання і перевиконання плану по галузі в цілому.

Метод структурних групувань дає можливість аналізувати статистичні сукупності по економічних і адміністративних регіонах, по галузях народного господарства, по географічних зонах і за багатьма іншими ознаками.

В зміні структури суспільних явищ відображаються важливі закономірності їх розвитку. Наприклад, індустріалізація народного господарства проявляється в рості частки промислової продукції у всій продукції народного господарства, а також в збільшенні питомої ваги виробництва засобів виробництва в складі продукції промисловості. Зростання культурного рівня населення простежується в підвищенні його грамотності і частки людей із середньою спеціальною і вищою освітою.

Якщо в структурних групуваннях порівняти дані в часі, то отримаємо інформацію, яка характеризуватиме закономірності в зміні структури, тобто про структурні зрушення в досліджуваному явищі. Тому структурні групування часто подаються в динамічних таблицях, наприклад (табл. 3.3).

Таблиця 3.3

Чисельність населення України (на 1 січня)*      

Показник        Роки

 

            1970|1990|1992|1993|1994|і995|1996

Чисельність населення, млн. осіб   47,1     51,8     52,1     52,2     52,1     51,7     51,3

в тому числі, %:                                                                              

чоловіки;        45,2     46,3     46,4     46,6     46,4     46,4     46,6

жінки. 54,8     53,7     53,6     53,4     53,6     53,6     53,4

Розміщення продуктивних сил України: Підручник / Є.П.Качан, М.О.Ковтонюк, М.О.Петрига та ін.: За ред. Є.П.Качана. - К.: Вища школа, 1997. -С. 31.

 

Структурне групування показало певну стабілізацію за останні роки частки чоловіків і жінок в загальній чисельності населення України.

В наведеній таблиці структурне групування має лише один показник - питому вагу даної групи в загальному обсязі сукупності. Однак, в багатьох випадках структурне групування представляється цілою системою показників, що дозволяє вивчати розподіл підприємств за рядом показників, які характеризують їх роботу.

Багатопоказникове структурне групування покажемо на прикладі групування промислових підприємств одного з економічних регіонів України за обсягом виробництва валової продукції в 2007 р.

Таблиця 3.4 Групування промислових підприємств за обсягом валової продукції в 2007 р. (в відсотках до підсумку, дані умовнї)

Групи підприємств

за річним обсягом

валової продукції,

тис. грн.

ДоЮО

101 - 500

501 - 1000

1001 - 5000

5001 - 10000

10001 - 50000

50001 - 100000

100001 і більше

Разом:

 

Число

підпри-

ємств

Валова

продук-

ція

 

5,8       од

13,3     0,2

12,8     0,7

37,0     8,6

13,1     8,9

14,2     25,3

2,5       18,0

1,3       38,2

100,0 | 100,0

Середньо-

річна чисельність промислово-виробничого

персоналу

0,2

1,5

2,1

14,0

12,1

30,0

14,9

25,2

100,0

Середньо-

річна

вартість

промислово-

виробничих

основних

фондів

0,1 0,7 1,0 8,9 8,0 24,5 15,9 40,9

100,0

Спожи-

вання

електро-

енергії

0,1

0,2

0,5

1,6

7,0

19,0

15,6

56,0

100,0

За матеріалами даного групування простежується значна концентрація промисловості. Аналізуючи наведені показники бачимо, що великі підприємства мають більш високу продуктивність праці, більш високу ступінь використання основних промислово-виробничих фондів та більш високий рівень енергоозброєності праці.

Таке структурне групування можна одночасно розглядати і як типологічне (виділення малих, середніх і великих підприємств), і як аналітичне, яке показує зв'язок між рядом показників, що характеризують окремі групи.