Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Загальна теорія статистики : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 

магниевый скраб beletage

Є. І. Ткач, В. П. Сторожук

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ СТАТИСТИКИ

3-тє видання ПІДРУЧНИК

Затверджено

Міністерством освіти і науки України

як підручник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

“Центр учбової літератури”

2009

ББК 65.051я73 УДК 330.101.52 (075.8) Т 48

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18.2-688 від 07.04.2004)

Рецензенти:

Войнаренко М. П. – доктор економічних наук, професор Хмельницького націо-нального технологічного університету “Поділля”;

Цвєткова Л. О. – кандидат економічних наук, доцент Полтавського університе-ту споживчої кооперації України.

Ткач Є. І., Загальна теорія статистики: підручник [для студ. вищ. навч. Т 48 закл.] / Ткач Є. І., Сторожук В. П. – [3-тє вид.] – К.: Центр учбової літерату-ри, 2009. – 442 с. – ISBN 978-966-364-892-7

У підручнику “Загальна теорія статистики” розглянуто теоретичні і методичні основи побудови статистичних показників, які використовують для вивчення зако-номірностей суспільних явищ з урахуванням міжнародних стандартів статистики та обліку. Особливу увагу приділено статистичній методології, можливостям її вико-ристання в умовах суттєвих змін в економіці.

Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, слухачів ін-ститутів і факультетів післядипломної освіти, підприємців, менеджерів, економістів.

ББК 65.051я73

ISBN 978-966-364-892-7     УДК 330.101.52 (075.8)

Всі права застережені

© Ткач Є. І., Сторожук В. П. 2009.

All rights reserved        © Центр учбової літератури, 2009.