Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ : Загальна теорія статистики : Бібліотека для студентів

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 

магниевый скраб beletage

1.         Адамов В.Е. Факторньш индексньш анализ. - М.: Статистика, 1987. - 199 с.

2.         Аллен Р. Зкономические индексьі. - М.: Статистика, 1980. - 256 с.

3.         Бек В.Л. Теорія статистики: Курс лекцій. Навчальний посібник. -Київ:ЦІЛ, 2003. - 288 с.

4.         Вайну Я.Я. - Ф. Корреляция рядов динамики. - М.: Статистика, 1977.-119 с.

5.         Головач А.В., Черноскулова З.А. Зкономико-статистический анализ потребления и спроса. - К.: «Техника», 1978. - 184 с.

6.         Герчук Я.П. Графические методьі в статистике. - М.: Статистика, 1972. - 78 с.

7.         Єрина A.M., Пальян З.О. Теорія статистики: Практикум. - К.: Товариство «Знання», КОО, 1997. - 432 с: іл.

8.         Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики: Учебник. - М.: ИНФРА. - М. 1998. - 416 с.

9.         Збірник задач з теорії статистики: Навчальний посібник / Є.І.Ткач, І.М.Шост, З.О.Насінник та ін. / За ред. Є.І.Ткача. -Тернопіль: Друк "Лідер”, 2003. - 72 с.

10.       Кендзл М. Временньіе рядьі. - М: Финансьі и статистика, 1981. -199 с.

11.       Кендзл М. Ранговьіе корреляции. - М: Статистика, 1975. - 241 с.

12.       Кильдишев Г.С., Аболонцев Ю.И. Многомерньіе группировки. -М.: Статистика, 1978. - 160 с.

13.       Кильдишев Г.С., Френкель А.А. Анализ временньіх рядов и прогнозирование. -М.: Статистика, 1973. - 103 с.

14.       Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики: Курс лекцій. - К.: Четверта хвиля, 1996. - 144 с: іл.

15.       Копрен Г. Методьі вьіборочного исследования. - М.: Статистика, 1976. - 440 с.

16.       Кулинич О.І. Теорія статистики: Підручник. 2-е доп. и дооп. видання. - К. - д.: Державне Центрально-Українське видавництво, 1996. - 228 с.

17.       Липкин М.И. Кривьіе распределения в зкономических исследованиях. - М.: Статистика, 1972. - 114 с.

18.       Лугінін О.Є., Білоусова С.В. Статистика: Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 580 с.

19.       Лугінін О.Є., Фомішин С.В. Статистика навчальної економіки та світового господарства: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 502 с.

20.      

20.       Мармоза А.Т. Теорія статистики: Навчальний посібник. - К: Ельга, Ніка-Центр, 2003. - 392 с.

21.       Михель В.М. Динамические рядьі: Учеб. пособие. - М.: МИНХ, 1969. - 95 с.

22.       Михок Г., Урсяну В. Вьіборочньш метод и статистическое оценивание. - М.: Статистика, 1982. - 245 с.

23.       Монстеллер Ф., Тьюки Д.К. Анализ данньіх и регрессия. - М.: Финансьі и статистика, 1982. - 239 с.

24.       Общая теория статистики: Статистическая методология в изучении комплексной деятельности: Учебник / А.И.Харламов, О.З.Башина, В.Т.Бабурин и др.: под ред. А.А.Спирина, О.З.Башиной. - М.: Финансьі и статистика, 1996. - 296 с: ил.

25.       Общая теория статистики: Учебник / Г.С.Кильдишев, В.Е.Овсиенко, П.М.Рабинович, Т.В.Рябушкин. -М.: Статистика,

1У О\J. — T"^J С.

26.       Опря А.Т. Статистика (з програмованою формою контролю знань). Математична статистика. Теорія статистики. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 472 с.

27.       Пасхавер И.С. Средние величиньі в статистике. - М.: Статистика, 1979. - 279 с.

28.       Ряузов Н.Н. Общая теория статистики: Учебник. - М.: Финансн и статистика, 1984. - 343 с.

29.       Сборник задач по общей теории статистики: Учеб. пособие / В.Е.Голованова, Ю.Г.Королев и др. - 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Финансьі и статистика, 1986. - 191 с.

30.       Сигел, Ендрю. Практическая бизнес-статистика: Пер. с англ. -М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. - 1056 с: ил. - Парал. Тит. англ.

31.       Статистика підприємництва: Підручник / П.Г.Вашків, П.І.Пастер, В.П.Сторожук, Є.І.Ткач: за ред. П.Г.Вашкова, В.П.Сторожука. - К.: "Слобожанщина", 1999. - 600 с.

32.       Статистика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А.М.Єріна, Р.М.Моторин, А.В.Головач та ін.: За заг. ред. А.М.Єріної, Р.М.Моторина. - К: КНЕІ, 2001. - 448 с.

33.       Статистика: Підручник / А.В.Головач, А.М.Єріна, О.В.Козирев та ін. / Заред. А.В.Головача. - К.: Вища школа, 1993. - 623 с.

34.       Статистика: Підручник / С.С.Герасименко, А.В.Головач, А.М.Єріна та ін. / За наук. ред. д-ра екон. наук С.С.Герасименка. -2-е вид., перероб. и доп. - К.: КНЕОІ, 2000. - 467 с.

35.      

35.       Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти. Навчальний посібник. / Р.В.Фещур, А.Ф.Барвінський, В.П.Кічор та ін.; За наук. ред. Р.В.Фещура. - 2-е вид. оновлене і доповнене. - Львів: «Інтелект-Захід», 2003. - 576 с.

36.       Теорія статистики: Навчальний посібник / Вашків П.Г., Пастер П.І., Сторожук В.П., Ткач Є.І. - К.: Либідь, 2001. - 320 с.

37.       Ткач Є.І. Загальна теорія статистики: Підручник. - Тернопіль: Лідер, 2004. - 388 с.

38.       Уманець Т.В. Загальна теорія статистики: Навч. посіб. - К.: Знання, 2006. - 239 с.

39.       Уманець Т.В., Пігарєв Ю.Б. Статистика: Навч. посіб. - К.: Вікар, 2003. - 623 с.

40.       Урланис Б.Ц. Общая теория статистики: Учебник. - М.: Статистика, 1973. - 439 с.

41.       Четьіркин Е.М. Статистические методьі прогнозирования. - М.: Статистика, 1977. - 200 с.

42.       Штангрет A.M., Копилюк О.І. Статистика: Навчальний посібник. - К: Центр навчальної літератури, 2005. - 232 с.

43.       Юл. Дж., Кендзл М. Дж. Теория статистики. - М.: Госполитиздат, 1960. - 779 с.

44.