Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ Тема 1. Правова основа захисту прав споживачів : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ Тема 1. Правова основа захисту прав споживачів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Загрузка...

Тести

1.         Споживач це:

а)         громадянин, що придбає продукцію для власних потреб;

б)         юридична або фізична особа, що придбає продукцію;

в)         фізична особа, яка придбає, замовляє, використовує або

має намір придбати або замовити продукцію для особистих пот-

реб, безпосередньо непов’язаних з підприємницькою діяльністю

або виконанням обов’язків найманого працівника;

г)         юридична особа, що купує, замовляє, використовує або

має намір придбати або замовити продукцію для своїх потреб;

д)         фізична особа, що придбає, замовляє, використовує або

має намір придбати або замовити продукцію.

2.         Істотний недолік це:

а)         недолік, що робить неможливим або неприпустимим ви-

користання товару (роботи, послуги) відповідно до його цільово-

го призначення;

б)         недолік, який не може бути усунений стосовно даного

споживача або для його усунення необхідні значні витрати праці і

часу;

в)         окрема невідповідність товару вимогам нормативних доку-

ментів, умовам договору або вимогам, що висуваються до нього;

г)         недолік, що робить неможливим або неприпустимим ви-

користання товару відповідно до його цільового призначення,

виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усу-

нення виявляється знову з незалежних від споживача причин і

при цьому він взагалі не може бути усунутий, або його усунення

потребує понад чотирнадцять календарних днів, або робить товар

суттєво іншим ніж передбачено договором;

д)окрема невідповідність товару вимогам нормативних до-кументів, наданої виробник інформації.

3.         Недолік це:

а)         будь-яка невідповідність продукції вимогам нормативних

документів, умовам договору або вимогам, що висуваються до

неї, а також інформації про продукцію, наданій виробником (ви-

конавцем, продавцем);

б)         будь-яка невідповідність продукції, що робить неможли-

вим або неприпустимим використання її в цілях, передбачених

договором;

в)         будь-яка невідповідність продукції вимогам нормативних

документів, яка не може бути усунена стосовно даного споживача;

г)         недолік, який робить продукцію іншою, ніж передбачено

договором, або виявляється знову після його усунення або не від-

повідає наданій виробником (виконавцем, продавцем) інформації

про товар;

д)         будь-яка невідповідність продукції вимогам нормативних

документів, умовам договору або вимогам, що висуваються до неї.

4.         Виконавець це:

а)         підприємство, установа, організація, що виконує роботу

або надає послуги;

б)         суб’єкт господарювання, який виконує роботи або надає

послуги;

в)         юридичні і фізичні особи, що виконують роботу або нада-

ють послуги;

г)         фізичні особи, які виготовляють товари для реалізації;

д)         підприємства, установи, організації або громадянин-

підприємець, який виготовляє товари для реалізації, виконує ро-

боту або надає послуги.

5.         Продавець це:

а)         підприємства, установи, організація або громадянин-

підприємець, який реалізує товари за договором купівлі-продажу;

б)         юридичні і фізичні особи, які реалізують товари;

в)         підприємства, установи, організації, які реалізують това-

ри, виконують роботи або надають послуги;