Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ Тема 1. Правова основа захисту прав споживачів : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ Тема 1. Правова основа захисту прав споживачів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

магниевый скраб beletage

Тести

1.         Споживач це:

а)         громадянин, що придбає продукцію для власних потреб;

б)         юридична або фізична особа, що придбає продукцію;

в)         фізична особа, яка придбає, замовляє, використовує або

має намір придбати або замовити продукцію для особистих пот-

реб, безпосередньо непов’язаних з підприємницькою діяльністю

або виконанням обов’язків найманого працівника;

г)         юридична особа, що купує, замовляє, використовує або

має намір придбати або замовити продукцію для своїх потреб;

д)         фізична особа, що придбає, замовляє, використовує або

має намір придбати або замовити продукцію.

2.         Істотний недолік це:

а)         недолік, що робить неможливим або неприпустимим ви-

користання товару (роботи, послуги) відповідно до його цільово-

го призначення;

б)         недолік, який не може бути усунений стосовно даного

споживача або для його усунення необхідні значні витрати праці і

часу;

в)         окрема невідповідність товару вимогам нормативних доку-

ментів, умовам договору або вимогам, що висуваються до нього;

г)         недолік, що робить неможливим або неприпустимим ви-

користання товару відповідно до його цільового призначення,

виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усу-

нення виявляється знову з незалежних від споживача причин і

при цьому він взагалі не може бути усунутий, або його усунення

потребує понад чотирнадцять календарних днів, або робить товар

суттєво іншим ніж передбачено договором;

д)окрема невідповідність товару вимогам нормативних до-кументів, наданої виробник інформації.

3.         Недолік це:

а)         будь-яка невідповідність продукції вимогам нормативних

документів, умовам договору або вимогам, що висуваються до

неї, а також інформації про продукцію, наданій виробником (ви-

конавцем, продавцем);

б)         будь-яка невідповідність продукції, що робить неможли-

вим або неприпустимим використання її в цілях, передбачених

договором;

в)         будь-яка невідповідність продукції вимогам нормативних

документів, яка не може бути усунена стосовно даного споживача;

г)         недолік, який робить продукцію іншою, ніж передбачено

договором, або виявляється знову після його усунення або не від-

повідає наданій виробником (виконавцем, продавцем) інформації

про товар;

д)         будь-яка невідповідність продукції вимогам нормативних

документів, умовам договору або вимогам, що висуваються до неї.

4.         Виконавець це:

а)         підприємство, установа, організація, що виконує роботу

або надає послуги;

б)         суб’єкт господарювання, який виконує роботи або надає

послуги;

в)         юридичні і фізичні особи, що виконують роботу або нада-

ють послуги;

г)         фізичні особи, які виготовляють товари для реалізації;

д)         підприємства, установи, організації або громадянин-

підприємець, який виготовляє товари для реалізації, виконує ро-

боту або надає послуги.

5.         Продавець це:

а)         підприємства, установи, організація або громадянин-

підприємець, який реалізує товари за договором купівлі-продажу;

б)         юридичні і фізичні особи, які реалізують товари;

в)         підприємства, установи, організації, які реалізують това-

ри, виконують роботи або надають послуги;

г)         суб’єкт господарювання, який згідно з договором реалізує

споживачеві товари або пропонує їх до реалізації;

д)         підприємства, установи, організації, які реалізують това-

ри, роботи, послуги.

Задачі

1.         Громадянка Б. придбала в магазині канцтоварів головну

книгу на прохання бухгалтера. Наступного дня вона дізналась,

що помилилась і замість головної їй потрібна касова книга. Вона

звернулася в магазин канцтоварів з приводу обміну, пред'явила

чек, але продавець відмовив їй у грубій формі.

Надайте громадянці Б. Консультацію.

2.         Громадянин В. придбав в продовольчому магазині проду-

кти харчування - рибні консерви, прийшовши додому, він поба-

чив, що термін придатності даних продуктів закінчився. До мага-

зину громадянин В. прийшов через 2 дні, оскільки були вихідні, і

висунув вимогу про обмін товару. Продавець відмовив, послав-

шись на те, що це приватний магазин.

Чи правомірна відмова продавця?

3.         Громадянка Д. в магазині «Меролла» придбала шкіряні

туфлі. Через тиждень на їх поверхні з'явилися тріщини. Вона зве-

рнулась до продавця з проханням про повернення грошей, прик-

лавши чек. Але продавець відмовив їй у цьому, пославшись на те,

що він реалізатор.

Дайте правову оцінку даної ситуації.

4.         ПП «Фортуна» фірмі «Алекс» зобов'язалася поставити

броньовані двері на складські приміщення відповідного стандар-

ту і відповідного рівня захищеності. Двері були поставлені в

строк, але начальник служби безпеки, знаючи певні нормативи,

що стосуються цього виробництва, забракував ці двері, оскільки

сталь, яка використовувалась при виготовленні цих дверей, не ві-

дповідала стандарту, замки також були низького ступеня захище-

ності. ПП «Фортуна» відмовилася від продукції фірми «Алекс».

Що ПП «Фортуна» може вчинити в даній ситуації?

5.         За договором купівлі-продажу підприємство придбало 4

холодильники. Через 6 місяців один холодильник зламався і його

довелося ремонтувати. В договорі можливість гарантійного ре-

монту не була передбачена. Підприємство-продавець відмовило в

задоволенні претензії, пославшись на те, що холодильник імпор-тного виробництва.

Хто в даній ситуації повинен відшкодувати витрати у зв'язку з ремонтом холодильника?

Чи можна застосовувати Закон України «Про захист прав споживачів» у даній ситуації?

6.         Гр-ка Д. при покупці кавоварки в магазині «Електроторг»

попросила продавця надати інформацію про правильне викорис-

тання товару. Продавець відмовив у надати такої інформації, пос-

лавшись на те, що він не зобов'язаний це робити, оскільки це не

було передбачено цивільним кодексом.

Якими нормативним актом регламентуються взаємостосун-ки продавця і споживача? Чи правомірна відмова продавця?

7.         Завод «Рембиттехніка» за договором купівлі-продажу

придбав 200 холодильників «Норд» у заводу виробника. Протя-

гом 1 року 80 холодильників, куплених у заводу, були повернені

через несправність компресора.

Яким правовим актом регламентуються дані відносини?

8.         Між двома організаціями був укладений договір про фар-

бування приміщення, проте виконавець не приступив до виконан-

ня робіт своєчасно.

Чи має право споживач вимагати розірвання договору і від-шкодування збитків?

Практичні завдання

1.         Зробіть порівняльний аналіз законодавства про захист

прав споживачів і підприємств-покупців.

2.         Підберіть за матеріалами періодичного друку два приклади, які б вказували на порушення прав споживачів, покупців і дайте їм правову оцінку.

3.         Розробіть «неписані правила», які б допомогли покупцю попередити порушення його прав.

Тема 2. Основні права споживачів

Тести

1.         Вимоги споживача з приводу недоброякісного товару роз-

глядаються після пред'явлення:

а)         упаковки;

б)         накладної;

в)         квитанції, касового або товарного чека;

г)         технічного паспорта;

д висновки експертизи

2.         Вимога про безкоштовне усунення недоліків після закін-

чення гарантійного терміну може бути висунута протягом:

а)         трьох років;

б)         10 років;

в)         встановленого терміну служби;

г)         6 місяців;

д)         1 року.

3.         Під час заміни товару з недоліками аналогічним товаром

належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості:

а)         проводиться;

б)         не проводиться;

в)         проводиться у разі збільшення ціни;

г)         проводиться у разі зменшення ціни;

д не проводиться у разі зменшення ціни

4.         При висуванні споживачем вимог про безкоштовне усу-

нення недоліків товару, вони повинні бути усунені у строк:

а)         20 днів;

б)         1 місяць;

в)         14 днів;

г)         14 днів або за домовленістю сторін;

д)         негайно.

5.         Гарантійний термін складає:

а)         14 днів;

б)         1 рік;

в)         10 років;

г)         встановлюється законодавством або договором;

д)         встановлюється за узгодженням із споживачем

Задачі

1.         Гр-н I. придбав в ТЦ «Маяк» телевізор «SONY» вартістю

5 тис грн. Гарантійний термін діяв протягом 1 року з моменту

придбання. Після покупки гр-н I. виявив недолік у роботі кіне-

скопа. Виявлений недолік ліквідовувати в гарантійній майстерні

не є можливим, оскільки для цього необхідне використання за-

водського устаткування. Гр-н I. побажав розірвати договір купів-

лі-продажу.

Дайте правову оцінку даної ситуації.

Яке право споживача було порушено в даному випадку?

2.         Гр-ка Д. придбала в магазині пральну машину-автомат.

При покупці магазин зобов'язався доставити і встановити праль-

ну машину. Д. доставили і встановили машину, але коли вона її

включила виявилося, що вона неправильно була підключена і

злив води відбувається в умивальник. Гр-ка Д. звернулася в мага-

зин з проханням підключити пральну машину відповідно до тех-

нічних вимог. Але магазин відмовився усунути цей дефект у ро-

боті.

Які права були порушені?

3.         Гр-ка П. придбала в аптечному кіоску медичний препарат.

Прийшовши додому і відкривши коробочку з ліками, вона вияви-

ла, що назва медичного препарату на упаковці і назва на самій

пляшці не співпадають.

Які права були порушені? Чи можна обміняти даний товар?

4.         Гр-н Іванов придбав в магазині «Техніка» пилосос, але ін-

струкцію з експлуатацій йому надали тільки французькою мовою,

якою він не володіє.

Прокоментуйте дану ситуацію.

5.         Гр-ка Петрова придбала пральну машину «Дніпро», яка

пропрацювала 3 роки і зламалася. Вона звернулася в магазин, в

якому купила дану пральну машину, з проханням про усунення

недоліків, але їй відмовили, мотивуючи це тим, що гарантійний термін закінчився. Петрова звернулася в майстерню, щоб їй від-ремонтували машину, але їй відмовили в майстерні, тому що така пральна машина вже не випускається і на неї немає деталей. Тоді Петрова звернулася до заводу-виробника, щоб їй замінили пола-ману деталь на пральній машині, але їй на заводі також відмови-ли, мотивуючи це тим, що ця пральна машина «Дніпро» була зня-та з виробництва, і їй нічим не можуть допомогти, оскільки немає потрібних деталей.

Чи правомірні дії продавця (магазина) і заводу-виробника?

6.         Гр-ка 3. придбала у магазині «Берізка» плаття. Приміряю-

чи плаття вона не помітила дефекту на ньому. Проте, коли 3.

прийшла додому вона побачила на платті декілька невеликих

плям. Наступного дня 3. звернулася в магазин, для того щоб про-

давець обміняв плаття - продавець відмовився.

Чи правомірні дії продавця? Які права були порушені?

7.         Гр-ці Д. дістався бракований апарат «Корона» вартістю 1

тис. грн. Як сказали в ремонтній майстерні, брак заводський, так

що ремонтувати нема сенсу, треба замінити. Магазин «Биттехні-

ка» покупцю відмовив в заміні недоброякісного товару. Д. звер-

нулася в управління із захисту прав споживачів.

Які права були порушені?

8.         Гр-ка В. при покупці в магазині електричного чайника

попросила надати їй сертифікат якості на товар. У цьому їй було

відмовлено, оскільки вся документація знаходиться в адміністра-

тора, який зараз у відпустці. Через 3 дні В. включила чайник (до

цього він був справний під час користування), і коли він нагрівся

замкнуло в проводці всієї квартири, після чого на кухні згорів хо-

лодильник.

Які права В. були порушені при покупці чайника? Що необ-хідно в даній ситуації робити В.?

9.         Гр-ка I. придбала в магазині синю жіночу спідницю нале-

жної якості, але прийшовши додому вона вирішила, що їй не під-

ходить колір. Наступного дня вона повернулася в магазин, щоб їй

поміняли спідницю на аналогічну іншого кольору, але працівни-ки магазина відмовилися.

Чи правомірні дії працівників магазина? Які права були по-рушені?

10.       При покупці електрочайника гр-ну Д. відмовили у видачі

інструкції, пославшись на те, що вся партія електрочайників була

без відповідних інструкцій.

Яке право споживача було порушено?

11.       А. обміняв товар неналежної якості на аналогічний то-

вар. При обміні продавець просив доплатити за товар, оскільки

ціна на нього збільшилася.

Як повинен поступити А?

12.       Гр-ка Н. 01.09.2000 р.. придбала в універмазі «Веселка»

телевізор «Берізка». 10.09.2000 р. телевізор вийшов з ладу. В гаран-

тійній майстерні гр-ці Н. сказали, що телевізор ремонту не підля-

гає. Гр-ка Н. звернулася в універмаг «Веселка» до продавця телеві-

зора, вимагаючи обміну несправного телевізора на іншій. Телевізор

обміняли, але сказали, що необхідно доплатити, оскільки з

09.09.2000 р. дана модель телевізора стала коштувати дорожче.

Чи правомірні вимоги продавця про доплату?

13.       Гр-н Б. купив у магазині пляшку горілки Донецького ли-

керогорілчаного заводу. Увечері, після вживання горілки гр-н Б.

був доставлений в міськлікарню № 1 з ознаками отруєння. Зали-

шки горілки були доставлені в лабораторію і був проведений

аналіз, в результаті якого були знайдені токсичні речовини.

Чи має право гр-н Б. вимагати від Донецького ликерогоріл-чаного заводу відшкодування витрат на лікування?

14.       Громадянка Д. купила телевізор в магазині «Мрія», через

15 днів він перестав працювати. Вона звернулася з проханням за-

мінити їй цей телевізор на аналогічний новий. У магазині відпо-

віли, що можуть тільки виправити, усунути недолік, але в заміні

відмовили.

Чи правомірні дії продавця?

Практичні завдання

1.         Дайте правову оцінку акту відбору у продавця зразків то-варів для перевірки їх якості.

2.         Підберіть приклади про забезпечення торгуючими підп-риємствами прав споживачів на інформацію про товари і дайте їм правову оцінку.

3.         Зробіть порівняльний аналіз прав споживачів і обов'язків продавців, виробників, закріплених в законодавстві.

Тема 3. Правове регулювання якості товарів

Тести

1.         Термін придатності обчислюється:

а)         з дати покупки товару споживачем;

б)         з моменту отримання товару продавцем;

в)         з дати виготовлення товару;

г)         з дати, вказаної в супровідних документах;

д з моменту виникнення претензій щодо якості.

2.         Виді сертифікації:

а)         обов'язкова;

б)         добровільна;

в)         вибіркова;

г)         одноразова;

д досвідчена.

3.         Добровільна сертифікація проводиться за ініціативою:

а)         виробника, продавця, споживача;

б)         контролюючих органів;

в)         органів державної виконавчої влади;

г)         експертних установ;

д не проводиться.

4.         Стандарти підприємств це:

а) нормативні документи, які розробляються на продукцію, що використовується лише на конкретному підприємстві;

б)         нормативні документи, які розробляються на продукцію,

що випускається конкретним підприємством;

в)         нормативні документи, що розробляються конкретним підп-

риємством;

г)         нормативні документи, що використовуються в галузі до

якої належить дане підприємство;

д)         документи, які містять вимоги, що регулюють відносини

між постачальником і споживачем.

5. Обов'язкова сертифікація проводиться:

а)         самостійно виробником;

б)         продавцем;

в)         у державній системі сертифікації;

г)         у будь-якій експертній установі;

д)         органом, що здійснює гарантійний ремонт і сервісне об-

слуговування технічно складних товарів.

Задачі

1.         Гр-ка I. в маг. «Битехніка» придбала кухонний комбайн.

Удома вона знайшла, що інструкція з використання виявилася

іноземною мовою. Посилаючись на свій переклад, вона застосо-

вувала його в роботі, у зв'язку з чим відбулася поломка комбайна.

Коли через два дні вона звернулася за місцем придбання товару,

виявилося, що в комбайні не вистачало комплектуючих. Гр.-ка I.

попросила замінити комбайн.

Чи правомірні вимоги громадянки L?

Які б ви дали поради гр-ці I. при покупці кухонного ком-байна?

2.         Підприємству «Ябл» було видано сертифікат на випуск

шампуню для волосся «Яблуко» строком на 2 роки. По закінчен-

ню дії сертифікату ТОВ «Ябл» продовжувало випуск вище вказа-

ної марки шампуню, посилаючись на те, що вони вже отримали

сертифікат на випуск даного виду продукції. 3 того часу нічого не

змінилося в технології випуску і виготовлення шампуню і ніяких

претензій щодо поліпшення якості не поступало.

Чи правомірні дії ТОВ «Ябл»?

Чи потрібно відновлювати дію сертифікату в даному випадку?

3.         У магазині «Електрон» було виявлено факт реалізації еле-

ктроламп побутового призначення, на загальну суму 1000 грн.,

що підлягають обов'язковій сертифікації, але не мають сертифі-

ката відповідності,

Дайте правову оцінку ситуації.

4.         AT «Еліта» уклала договір купівлі-продажу з ТОВ «Сві-

танок». ТОВ «Світанок» поставило борошно і надало відповідні

документи, але не було сертифікату відповідності. На вимогу AT

«Еліта» про надання вказаного сертифікату відповідності ТОВ

«Світанок» відмовило, оскільки це не було передбачено догово-

ром купівлі-продажу.

Як вирішити питання по суті?

5.         Гр-ка Петрова купила холодильник, який через 2 дні пе-

рестав морозити, вона звернулася в магазин, щоб їй обміняли йо-

го на такий же новий. Цей новий холодильник пропрацював 30

днів і в ньому зіпсував двигун. Петрова звернулася в той же мага-

зин, щоб їй повернули вартість холодильника, але їй відмовили і

сказали, що цей холодильник можуть замінити таким же товаром

іншої моделі з відповідним перерахунком купувальної ціни. Гр-ка

Петрова відмовилася від заміни і вимагає, щоб їй повернули вар-

тість холодильника.

Чи правомірні вимоги громадянки Петрової?

6.         Калінінським виконкомом м. Донецька було зареєстрова-

но підприємство «Серпень». У засновницьких документах вказа-

но, що підприємство створюється як технічний комітет із станда-

ртизації.

Чи можлива така ситуація?

Якщо так, то чи може таке підприємство одержувати прибу-ток від своєї діяльності?

7.         А. придбав туфлі 10 жовтня. Туфлі виявилися неналежної

якості і А. 25 жовтня приніс обміняти їх. Продавець обміняти ту-

флі відмовився, мотивуючи свою відмову тим, що термін обміну

закінчився.

Чи правомірні в даному випадку дії продавця?

8.         ТОВ «А» в своєму магазині виставило на продаж електро-

інструменти іноземного виробництва. Під час перевірки стану

дотримання законодавства про Захист прав споживачів міським

управлінням у справах про Захист прав споживачів було встанов-

лено, що реалізація товару, підлягає обов'язковій сертифікації, a

продаж електроінструментів здійснюється без сертифікату відпо-

відності.

Які санкції можуть бути застосовані до ТОВ «А» і чи взагалі повинні вони бути застосовані?

9.         ПП «Вега» закупило партію польської косметики «Лорі

Ен», яка була сертифікована в Польщі, і через деякий час стало

здійснювати її реалізацію в мережі своїх магазинів. Під час пере-

вірки стану дотримання законодавства про Захист прав спожива-

чів Міським управлінням у справах про Захист прав споживачів

було встановлено, що реалізація даної косметики здійснювалася

без сертифікату відповідності. На продаж було накладено забо-

рону із реалізації даної партії товару.

Чи правомірні дії Міського управління у справах про Захист прав споживачів?

10.       Гр-н Д. вирішив придбати у магазині магнітофон, прода-

вець Б. ознайомив покупця з інструкцією, техпаспортом, видав

чек, гарантійний талон і всі необхідні документи. Гр-н Д. по до-

розі додому зачепив магнітофон дверима і трохи вдарив, удома

магнітофон став працювати гірше, ніж у магазині при перевірці, і

Д. відніс його назад продавцю, але продавець відмовився прийня-

ти товар стверджуючи, що його вини у несправності магнітофону

немає, товар був якісний, а поломка була викликана стороннім

втручанням.

Як поступити гр-ну Д.?

11.       Гр-ка Н. в магазині «Сатурн» придбала кольоровий теле-

візор. Проте він не підійшов їй по інтер'єру і не вмістився у виїм-

ку в стіні, спеціально приготовану під телевізор. Повернувшись

наступного дня в магазин Н. попросила обміняти телевізор на ін-

шій, такої ж вартості або повернути гроші. Продавець відмовив-

ся.

Яке право споживача було порушено і які способи захисту?

12.       Швидкопсувний товар - жива риба, може бути транспор-

тований тільки при температурі нижче 0°С. В червні температура

повітря перевищувала +30С, оскільки не дотримувалися правила

експлуатації холодильного обладнання - воно вийшло з ладу. Пе-

ревізник не усунувши неполадки холодильників продовжив здій-

снювати перевезення і реалізацію продукту, що призвело до ма-

сового отруєння населення.

Дайте правову оцінку ситуації.

13.       В одному з магазинів була знайдена партія тушкованого

м'яса, термін придатності якої закінчився 28.12.2000 р. Встанов-

лено, що попередня партія тушкованого м'яса була майже повніс-

тю реалізована.

Охарактеризуйте ситуацію.

14.       Гр-н В. зайшов у продовольчий магазин. На вітрині він

побачив багато сортів сиру і один лише цінник. Ніякої інформації

з назвами сортів сиру і цін на товар В. більше не побачив. В. за-

питав про ціну сиру, та про його якісні характеристики. Чи є до-

кумент, підтверджуючий якість товару. Продавець відповів, що

цінники він не встиг виставити і відповів скільки коштує сир,

який цікавить В.

Чи є порушення в роботі магазина?

Чи можна кудись звернутися і якщо так то з чим?

Практичні завдання

1.         Скласти таблицю із питань:

-          види товарів, робіт, послуг (не менше трьох);

-          вимоги за якістю до них;

-          нормативні акти, в яких такі вимоги були визначені.

 

2.         Підготуйте позовну заяву про відшкодування моральної (немайнової) шкоди, яка виникла у результаті порушення прав споживача, зокрема, при реалізації недоброякісного товару.

3.         Розробіть угоду між замовником і підрядчиком про якість основних видів побутових послуг, що надаються, передбачивши способи захисту прав обох сторін.

Тема 4. Механізм захисту прав споживачів

Тести

1.         Об'єднання споживачів мають право:

а)         давати суб'єктам господарської діяльності обов'язкові для

виконання розпорядження;

б)         відбирати у суб'єктів господарської діяльності зразки то-

варів для перевірки їх якості;

в)         проводити експертизу і випробування товарів;

г)         захищати в судовому порядку права споживачів;

д)         перевіряти у суб'єктів господарської діяльності якість ре-

алізуючих товарів.

2.         Експертиза зразків товарів з перевірки їх якості прово-

диться за рахунок:

а)         господарюючого суб'єкта;

б)         постачальника;

в)         виробника;

г)         державного органу у справах захисту прав споживачів;

д суспільної організації споживачів.

3.         Види нормативних документів, що визначають якість то-

варів, )обіт, послуг:

а)         стандарти, стандарти підприємств;

б)         норми, правила;

в)         технічні умови;

г)         заключення експертизи;

д акти перевірки.

4.         Державний орган у справах захисту прав споживачів

має право:

а)         давати суб'єктам господарської діяльності обов'язкові для

виконання розпорядження;

б)         відбирати у суб'єктів господарської діяльності зразки то-

варів для перевірки їх якості;

в)         регламентувати діяльність роздрібних торгових підпри-

ємств;

г)         встановлювати кількість одержуваних для реалізації това-

рів;

д)         звертатися з позовом до суду про визнання дій продавця

(виробника) протиправними відносно невизначеного кола осіб.

5. He допускається тимчасове припинення діяльності госпо-дарюючого суб'єкта, який здійснює:

а)         роздрібну торгівлю продовольчими товарами;

б)         роздрібну торгівлю промисловими товарами;

в)         роздрібну торгівлю товарами першої необхідності;

г)         роздрібну торгівлю продовольчими товарами першої не-

обхідності, які є єдиними в населеному пункті;

д)         інші варіанти.

Задачі

1.         Гр-н Ф. придбав в магазині «Нова електроніка» відеомагні-

тофон. При його установці Ф. знайшов несправність перемотування,

про що повідомив продавця і зажадав усунення недоліків або відш-

кодування витрат на ремонт. Продавець відмовив Ф., пославшись на

те, що відповідальність за якість несе виробник. Споживач звернув-

ся до суду за захистом порушених прав.

Чи були порушені в даному випадку права покупця?

2.         Гр-н А. придбав в магазині ковбасні вироби. Проте вони

виявились непридатними до вживання. Наступного дня він звер-

нувся в магазин, щоб йому повернули гроші за придбаний товар.

Магазин у проханні відмовив.

Куди повинен звернутися гр-н за захистом своїх прав.

3.         Жителі села Нижній Буг Волновахського району Донець-

кої області звернулися з колективною скаргою в обласне управ-

ління у справах захисту прав споживачів з проханням про вжи-

вання заходів по припиненню діяльності приватного підприємця

Коритіна. Свою скаргу обґрунтували тим, що він порушує зако-

нодавство про захист прав споживачів, а саме обманює покупців,

не користується касовим апаратом при відпустці продукції, реалі-

зує продукцію, що не має відповідної документації, не дотриму-

ється вимог стосовно обміну неякісного товару. При цьому жителі села вимушені купувати товари першої необхідності в магазині підприємця Коритіна, оскільки будівля державного магазина зго-ріла, а іншого магазина, окрім ПП «Коритін», в селі немає.

Чи за адресою звернулися жителі села?

Якими нормативними актами регулюється дане питання?

Що повинен зробити орган захисту прав споживачів віднос-но ПП Коритіна?

Чи законно буде закриття діяльності Коритіна?

4.         Суспільна організація із захисту прав споживачів прово-

дила експертизу товару (вироблюваних цукерок) ПП «Метан».

Під час експертизи було встановлено порушення норм і стандар-

тів, передбачених для їх випуску, було встановлено, що випуска-

ється, дуже низької якості і не відповідає санітарним вимогам. У

зв'язку з цим суспільна організація із захисту прав споживачів

звернулася до суду про визнання дій продавця-виробника неза-

конними.

Чи має право суспільна організація із захисту прав спожива-чів проводити експертизу і випробування товарів?

Чи може звертатися або ж виступати позивачем в суді?

Чи може суспільна організація із захисту прав споживачів захищати інтереси споживачів які не є членами суспільної органі-зації?

5.         У ТОВ «Продукти» повинна була бути проведена переві-

рка спеціалізованого органу з державного захисту прав спожива-

чів, але замість цього органу був направлений представник суспі-

льної організації. Директор ТОВ «Продукти» не дозволив йому

провести перевірку.

Чи правомірні дії директора і представника суспільної орга-нізації?

6.         Споживач звернувся із позовом до суду за захистом своїх

прав не за місцем свого проживання, а за місцем заподіяння шко-

ди.

Чи може споживач звертатися до суду не за місцем свого проживання?

7.         Управлінням із захисту прав споживачів було накладено

адміністративне стягнення, що забороняє реалізацію продукції.

Магазин, що отримав стягнення, визнав дії управління незакон-

ними і необґрунтованими і подав скаргу до державного виконав-

ського органу, продовжуючи реалізовувати продукцію.

Чи законні дії господарюючого суб'єкта?

8.         До суду поступила позовна заява від підприємства «Пе-

кар» про визнання винесеного представником районного управ-

ління рішення про тимчасове припинення роботи підприємства у

зв'язку з тим, що воно здійснювало продаж хлібобулочних виробів

без чека. Підприємство «Пекар» просить суд вважати рішення не-

дійсним на тій підставі, що це підприємство єдине в населеному

пункті, яке реалізує і виготовляє хлібобулочні вироби.

Дайте обґрунтовану відповідь.

9.         Гр-н 3. придбав телевізор з гарантійним терміном - 2 ро-

ки. Приїхавши додому, 3. встановив телевізор на крихку поверх-

ню, яка не витримавши вагу телевізора зламалась, внаслідок чого

телевізор впав. Видимих пошкоджень на корпусі не було, але від-

тепер телевізор не працює.

Чи можливо висунути претензії фірмі, яка продала телеві-зор, з приводу заміни телевізора або його гарантійного ремонту?

10.       Поступили скарги на ТОВ «Мрія», в тому що воно не

видає покупцям касовий чек, як це передбачено законодавством.

Встановлено, що продаж товарів без видачі чека проводився бли-

зько 1 місяця.

Яка відповідальність передбачена законом в даному випад-ку?

11.       20 жовтня 2001 р. гр-н Н. придбав у підприємства «Про-

мінь» 20 банок консервованих ананасів. Ці продукти призначалися

для святкування дня народження сина гр-на Н. На дні народження

банки з фруктами відкрили і гр-н Н побачив, що товар зіпсований,

оскільки ананаси мали специфічний смак і неналежний вигляд. Гр-

н Н. звернувся в управління із захисту прав споживачів. Держко-

мітет виніс рішення про відшкодування збитку підприємством

«Промінь». Проте підприємство стверджує, що йому не було відомо про неякісність товару, оскільки термін придатності не за-кінчився.

Чи правомірні дії управління? Що вони повинні вчинити в даній ситуації?

12.       Гр-н Сидоров придбав холодильник «Норд» у магазині

«Биттехніка», який вийшов з ладу через 2 місяці після його екс-

плуатації. Гр-н I. звернувся до місцевого суспільства споживачів

із проханням захистити його права. Суспільство від свого імені

звернулося до суду з позовом про захист прав Сидорова. Проте

суд відмовив в ухваленні даної позовної заяви на тій підставі, що

гр-н I. не є членом суспільства споживачів.

Чи правомірна відмова суду?

13.       05.01.1999 р. гр. Петров в магазині «Електрон», що зна-

ходився в Калінінському районі, придбав телевізор. 12.05.1999 р.

телевізор вийшов з ладу. 13.05.1999 р. Петров звернувся в мага-

зин «Електрон» з вимогою відремонтувати телевізор. У чому йо-

му було відмовлено. 01.06.1999 р. гр Петров звернувся до Куй-

бишевського районного суду з позовною заявою про відшкоду-

вання морального і матеріального збитків. Проте суддя відмовив

в ухваленні позовної заяви, посилаючись на те, що не сплачено

держмито і позов повинен бути поданий до Калінінського район-

ного суду. (Гр. Петров проживає в Куйбишевському районі).

Чи правомірна відмова судді?

В який суд може бути поданий позов про захист прав спо-живачів?

14.       Гр-н А. придбав на авторинку новий акумулятор. Прода-

вець, громадянин С. Д, виписав гарантійний талон на 1 рік. Через

тиждень і 3 дні акумулятор повністю розрядився і покупець при-

ніс його назад, і попросив у продавця відповідно до ст. 14 Закону

«Про захист прав споживачів» розірвання договору і повернення

сплачених грошей. Продавець відмовив.

Що вчинити покупцю?

Куди можна звернутися за захистом?

Якщо до суду, то з якою позовною заявою?

Чи потрібно сплачувати держмито?

Які можливі варіанти розвитку подій?

Практичні завдання

1.         Складіть схему: стадії захисту прав споживачів громадян і покупців підприємств.

2.         Підготуйте позовну заяву про примусовий обмін неякіс-них непродовольчих товарів тривалого терміну використання.

3.         Зробіть порівняльний аналіз судового і позасудового за-хисту прав споживачів.

Тема 5. Особливості захисту прав споживачів

при здійсненні споживачами окремих видів

торгової діяльності, наданні послуг, виконанні робіт

Тести

1.         Вилученню у господарюючих суб'єктів підлягають:

а)         документи, що свідчать про порушення прав споживачів;

б)         предмети - засоби вимірювання, що не відповідають ви-

могам нормативних документів;

в)         документи, що дають право на здійснення певного виду

господарської діяльності;

г)         зразки товарів;

д)         модернізовані товари.

2.         Рішення   про   вилучення   з   обороту   партії   неякісних

товарів може бути ухвалено:

а)         посадовою особою державного органу у справах захисту

прав споживачів;

б)         державним органом у справах захисту прав споживачів;

в)         державним органом місцевого самоврядування;

г)         власником;

д)         самостійно господарюючим суб'єктом

3.         Рішення   про   вилучення   з   обороту   партії   неякісних

товарів ухвалюється на підставі:

а)         заяви споживачів;

б)         заяви суспільної організації споживачів;

в)         акту перевірки якості товарів;

г)         результатів експертизи;

д) заяви господарюючого суб'єкта.

4.         Виробник, що отримав рішення про вилучення з обороту

партії небезпечних товарів зобов'язаний:

а)         негайно припинити виробництво даних товарів і інформу-

вати про це споживачів;

б)         усім господарюючим суб'єктам, яким була відвантажена

продукція, повідомити про вилучення з обороту і повернення;

в)         провести модернізацію устаткування;

г)         провести переспеціалізацію підприємства;

д усі дії повинні приймати роздрібні торговельні підприєм-ства.

5.         Виробник зобов'язаний оповістити торговельні підприєм-

ства про рішення щодо вилучення партії небезпечних товарів з

обороту протягом:

а)         3 днів;

б)         10 днів;

в)         14 днів;

г)         1 місяця;

д)         1 тижня.

Задачі

1.         Громадянин на ринку в одному з торгових наметів прид-

бав продукти харчування для дитини. Після того, як він приніс їх

додому, він побачив, що продукти харчування не придатні до

вживання, оскільки термін придатності давно закінчився. Грома-

дянин наступного дня звернувся в торговий намет з проханням

повернути йому гроші, оскільки товар неякісний. У проханні йо-

му було відмовлено.

До яких органів гр-н має право звернутися за захистом своїх прав і в якому порядку?

2.         Підприємство «Пампушка», працюючі у сфері громадсь-

кого харчування, реалізувало товари, які не відповідали вимогам

нормативних документів. Деяким покупцям продаж товарів від-

бувався без видачі чека. На дане підприємство поступила скарга в

управління у справах захисту прав споживачів.

Які дії повинен зробити держкомітет?

Чи може держкомітет припинити діяльність господарюючого суб'єкта?

3.         Гр-н Іванов з фірмою «Арго», яка займається ремонтом

побутової техніки, уклав договір про надання послуг з ремонту

пральної машини. Працівник фірми відремонтував пральну ма-

шину на день пізніше встановленої дати, при цьому визначивши

гарантійний термін експлуатації - 2 роки. Через місяць Іванов

вирішив попрати в цій машині і з'ясувалося, що вона не виконує

свої функції, згідно з технічними характеристиками даного това-

ру, крім того білизна, яка знаходилася в машині під час прання,

тепер не придатна для використання, тобто втратила свій зовніш-

ній вигляд.

Чи можна висунути претензії до ремонтної фірми?

Які способи захисту можливо застосувати в даній ситуації?

4.         Гр-н 3. придбав телевізор з гарантійним терміном - 2 ро-

ки. Приїхавши додому, 3. встановив телевізор на крихку поверх-

ню, яка не витримала ваги телевізора та зламалась, внаслідок чо-

го телевізор впав. Видимих пошкоджень на корпусі немає, але він

не працює.

Чи можливо висунути претензії фірмі, яка продала телеві-зор? Чи можлива заміна телевізора або проведення його гаран-тійного ремонту?

5.         Мариніна купила шоколадку московського виробника. При

вживанні шоколаду вона знайшла усередині нього маленький

шматочок металу.

Що може зробити Мариніна для захисту своїх інтересів?

6.         Гр-ка Т. купила на ринку «Схід» 2 кг. м'яса, прийшовши

додому, вона приготувала котлети, які потім стали явно видавати

запах.

Чи може Т. повернути товар продавцю? Надайте юридичну консультацію гр-ці Т.

7.         Гр-ка Ю. придбала на ринку «Південь» товар. Прийшов-

ши додому вона з'ясувала, що він неналежної якості. Вона звернулася в магазин, щоб їй замінили товар неналежної якості на та-кий же товар, тільки належної якості, або повернули гроші, але їй було відмовлено в цьому.

Чи є в діях магазина порушення прав споживача?

Назвіть способи захисту гр-ою Ю. своїх прав.

8.         Гр-н Д. придбав в комісійному магазині «Марс» телевізор

за ціною 1000 грн. Через 2 місяці телевізор згорів. Гр-н Д. звер-

нувся до продавця із вимогою повернути дану суму. Продавець

погодився виплатити 600 грн, посилаючись на те, що вартість да-

ної моделі телевізорів, на даний момент, складає 600 грн. Гр-н Д.

така відповідь не задовольнила і він звернувся до суду.

На чию користь винесе ухвалу суд?

Які ще існують способи захисту прав споживачів в даній си-туації?

9.         Гр-ка Іванова придбала в дрібно роздрібній мережі кефір.

Прийшовши додому, вона звернула увагу, що дата терміну прида-

тності самого продукту закінчилася (тобто термін придатності

15.10.2000 p., а вона придбала його 17.10.2000 p.). Іванова повер-

нулася в магазин з метою повернути прострочений товар і отрима-

ти гроші назад, при цьому вона пред'явила чек, отриманий при по-

купці даного товару. На прохання Іванової продавець відреагував

негативно і сказав, що даний продукт можна вживати, оскільки

пройшло всього 2 дні від закінчення терміну придатності.

Чи правомірні дії продавця?

10.       Громадянка прийшла в перукарню для фарбування во-

лосся. Фарба належала перукарні, волосся було пофарбовано (при

цьому працівник запевнив клієнтку в стійкості фарби), проте фа-

рба виявилася нестійкою. Іванова висунула претензію про відш-

кодування збитку, пов'язаного з наданням неякісної послуги.

Чим регулюються вказані відносини? Як розв’язати дану суперечку?

11.       Гр-ка 3., купивши на ринку 20 кг огірків для засолки на

зиму, прийшовши додому, з’ясувала, що огірків не 20 кг, a 18,5

кг. Узявши огірки, наступного дня громадянка 3. прийшла до

продавця і сказала йому про це. Продавець відповіла, що такого

бути не може і взагалі громадянка 3., можливо, купувала огірки не у неї.

Що слід зробити громадянці 3., щоб захистити свої права?

12. На центральному торговому ринку м. Макіївки ПП «Єлі-сєєв» проводив продаж с/х продукції (помідорів, огірків, картоп-лі). Протягом дня він обслужив близько 300 чоловік. Гр-ка М. придбала у Єлісєєва 15 кг картоплі, 10 кг огірків, переваживши куплений товар на контрольних терезах, знайшла, що Єлісєєв об-вісив її на 1,2 кг огірків і 2,5 кг картоплі. Повернувшись вона зая-вила йому про обважування і запропонувала доважити до норми. ПП відмовило гр-ці М., запевняючи у правильності своїх терезів.

Які подальші дії гр-ки М.?

Яку відповідальність нестиме ПП «Єлісєєв»?

Практичні завдання

1.         Складіть схему:

1.1.      Особливості захисту прав споживачів у сфері торгівлі іноземною валютою, цінними паперами і лотерейними квитками.

1.2.      Особливості захисту прав споживачів у сфері торгівлі спиртом, алкогольними напоями і тютюновими виробами.

 

2.         Розробіть проект договору, в якому права споживача ши-рші в порівнянні з правами встановленими законодавством.

3.         Зробіть порівняльний аналіз захисту прав споживачів при придбанні продовольчих і непродовольчих товарів.

Тема 6. Особливості захисту прав споживачів при придбанні споживачами окремих видів товарів

Тести

1.         На сезонні товари гарантійний термін обчислюється:

а)         з моменту виготовлення товару;

б)         з дати реалізації товару споживачу;

в)         з дати виникнення претензій щодо якості;

г)         з початку відповідного сезону;

д з моменту отримання товару продавцем.

2.         He підлягають обміну товари належної якості:

а)         продовольчі товари, лікарські препарати;

б)         телевізори, холодильники;

в)         лаки, фарби;

г)         взуття, головні убори;

д парфюмерно-косметичні вироби, перо-пухові вироби.

3.         У разі придбання споживачем продовольчих товарів не-

належної якості продавець зобов'язаний:

а)         замінити їх якісними товарами;

б)         повернути сплачені гроші;

в)         повернути сплачені гроші в подвійному розмірі;

г)         замінити більш дорогими якісними товарами;

д провести відповідне зменшення ціни.

4.         Чи підлягають товари, куплені в комісійних магазинах

обмін) або поверненню?

а)         підлягають;

б)         не підлягають;

в підлягають на загальних підставах;

г)         підлягають на загальних підставах, якщо не закінчився га-

рантійний термін;

д)         підлягають за узгодженням з комітентом.

Задачі

1.         Іванов 14.09.2001 p. придбав в магазині побутової техніки

телевізор. 30.09.01 р. в цьому телевізорі пропав звук. Іванов з'яв-

ився в магазині з вимогою провести обмін телевізора, але отри-

мав відмову мотивовану тим, що у Іванова немає гарантійного

талона. Іванов звернувся до суду із заявою, в якій так само вказав,

що при покупці на його прохання видати гарантійний талон йому

відмовили.

Чи понесе продавець відповідальність за незадоволення вимог покупця?

2.         Петрова придбала упаковку дитячого харчування «Ма-

люк», виготовленого фірмою «Сонечко», м. Донецьк. Після вжи-

вання цього харчування у дитини Петрової почався гострий діа-

тез. При проведенні експертизи було встановлено, що під час ви-

робництва дитячого харчування не були дотримані всі необхідні

норми, і товар не був сертифікований.

Яку відповідальність понесуть виробник і реалізатор цього товару?

3.         Гр-н Р. придбав в універмазі телевізор. Через 3 місяці те-

левізор зламався. Гр-н Р. звернувся в універмаг з проханням об-

міняти зламаний телевізор на новий, або відремонтувати злама-

ний (в паспорті прикладеному до телевізора був встановлений га-

рантійний термін, він становив 1 рік). На своє прохання гр-н Р.

отримав відмову з боку універмагу, яка мотивувалась тим, що за-

мінити телевізор не можна, оскільки в даний час телевізорів даної

марки немає у продажу, а провести ремонт не можна, оскільки

телевізор імпортного виробництва.

Вирішіть суперечку.

Хто повинен понести витрати з ремонту телевізора?

4.         Гр-н Н 28.09.2001 р. звернувся в продовольчий магазин

«Продукти» з вимогою повернути йому гроші, сплачені ним за

молоко. Він пояснив, що термін придатності молока не закінчив-

ся, але молоко скиснуло. При собі гр-н Н. мав чек, в якому було

вказано, що молоко придбано в магазині «Продукти»

26.09.2001 р. Термін придатності молока був вказаний на упаковці і діє до 10.10.2001 р. У повернені грошей йому відмовили, оскільки на продовольчі товари термін придатності не розповсю-джується, і такі товари обміну і поверненню не підлягають. Що повинен зробити Н. в даній ситуації?

5.         Гр-ка М. з дочкою і подругою прийшли пообідати в кафе.

Офіціант, який обслуговував їх столик, не запропонував їм меню,

а запропонував асортимент блюд без вказівки їх ціни.

На основі отриманої усної інформації від офіціанта вище-згаданими особами було зроблено замовлення:

2          салати олів'є по 150 г;

1          салат з оселедця 150 г;

3          тістечка;

2          кави і 1 чай, хліб.

Замовлення було виконано, але офіціант приніс замість 2-х салатів олів'є - 3, а салату з оселедця не виявилося. Крім того ві-зуально об'єм салату не відповідав вазі.

Коли офіціант приніс рахунок, то в ньому, окрім принесених блюд, було враховано 2 пляшки води.

Відвідувачі попросили 1 салат олів'є не включати в рахунок, оскільки вони його не замовляли, і не включати 2 пляшки води. Крім того вони попросили зважити порцію салату. Адміністрація відмовилась виконувати їх вимоги. Рахунок було сплачено за ті-єю сумою, що була указана в ньому.

До якого органу необхідно звернутися відвідувачам за захи-стом своїх прав?

Чи можуть відвідувачі звернутися до суду з позовною зая-вою?

Які заходи можуть бути застосовані Державним органом у сфері захисту прав споживачів до порушника?

6.         Сидоров придбав у магазині вентилятор. Через декілька

днів він вийшов з ладу в результаті різкого підвищення напруги в

електромережі. Сидоров звернувся в магазин з вимогами усунен-

ня неполадки, але магазин відмовив через вищезгадані причини.

Що робити Сидорову?

7.         Гр-ка В. придбала в магазині «Гігієна» парфумерний на-

бір на суму 86 грн. Проте повернувшись додому і розглянувши

набір уважніше, вона прийшла до висновку, що їй не підходить тон пудри і повернулась в магазин, щоб обміняти (повернути) то-вар. Проте продавець відмовилася міняти товар, пославшись на те, що даний вид товарів обміну не підлягає.

Гр-ка В. звернулася до суду з позовом про захист своїх прав.

Дайте правову оцінку дій продавця і покупця, яке рішення прийме суд?

8.         Гр-ою С. був придбана у магазині «Обжора» харчова до-

бавка, на придбаному товарі не був вказаний склад і зміст небез-

печних для здоров'я компонентів, що вимагається обов'язковими

вимогами нормативних документів. При цьому продавець пояс-

нив, що 3. необхідно додатково придбати інструкцію, де вказані

властивості даного товару.

Як в даній ситуації необхідно поступити гр-ці 3. з метою за-хисту своїх порушених прав.

Які права споживачів були порушені?

9.         Прийшовши в магазин, покупець звернувся до продавця з

проханням показати йому пакет із супом швидкого приготування.

На пакеті покупець прочитав, що це «суп курячий з локшиною».

Продавець підтвердив це. Прийшовши додому, відкривши пакет з

супом, покупець побачив, що вміст пакету не відповідає напису

на упаковці. Повернувшись до магазину він попросив замінити

суп або повернути гроші. Продавець відмовився виконати вимоги

покупця.

Які права були порушені?

10.       Гр-н П. придбав в універмазі рибні консерви, прийшовши

додому і відкривши їх він побачив, що консерви зіпсовані. Проте

термін зберігання цих консервів не закінчився. В магазині він по-

просив обміняти товар, або відшкодувати вартість. Продавець ві-

дмовився виконати його вимоги.

Які права були порушені?

11.       Гр-ка Д. придбала в магазині товар, який виявився недо-

броякісним. Вона звернулася в магазин з проханням замінити не-

доброякісний товар на аналогічний товар належної якості або по-

вернути гроші, в чому їй було відмовлено.

Чи є порушення в діях працівників магазина?

12. Магазин «Продукти» реалізовував споживачам борошно без відповідного сертифікату якості. У результаті перевірки обла-сного управління у справах захисту прав споживачів дане пору-шення було виявлено і подальший продаж муки був заборонений. Директор магазина звернувся до суду з позовом про визнання дій управління незаконними.

Дайте аналіз ситуації і підготуйте рішення суду по справі.

Практичні завдання

Підготувати доклади з тем:

1.         Особливості прав споживачів при придбанні м'ясомолоч-них продуктів.

2.         Особливості прав споживачів при придбанні м'яких меблів.

3.         Особливості прав споживачів при придбанні взуття.

Тема 7. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів

Тести

1.         За реалізацію на території України імпортної продукції,

що не відповідає вимогам стандартів, діючих в Україні, стягуєть-

ся штраф у розмірі:

а)         50 % вартості реалізованої продукції;

б)         25 % вартості реалізованої продукції;

в)         100 % вартості реалізованої продукції;

г)         10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

д)         100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2.         За реалізацію забороненої до випуску продукції

стягується штраф у розмірі:

а)         100 % вартості реалізованої продукції;

б)         25 % вартості реалізованої продукції;

в)         50 % вартості реалізованої продукції;

г)         10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

д)         100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3.         За реалізацію продукції, яка підлягає, але не пройшла

обов'язкову сертифікацію, стягується штраф в розмірі:

а)         25 % вартості реалізованої продукції;

б)         50 % вартості реалізованої продукції;

в)         100 % вартості реалізованої продукції;

г)         10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

д)         100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

4.         При зверненні споживача з позовом про захист своїх прав

до суду, підготовка справи до судового розгляду повинна бути

проведена протягом:

а)         3 днів;

б)         10 днів;

в)         15 днів;

г)         1 тижня;

д)         1 місяця.

5. При зверненні споживача з позовом про захист своїх прав, справа повинна бути розглянута в суді протягом:

а)         3 днів;

б)         10 днів;

в)         15 днів;

г)         1 тижня;

д)         1 місяця.

Задачі

1.         В одному з магазинів була знайдена партія тушкованого

м'яса, термін придатності якої закінчився 28.12.2000 р. Встанов-

лено, що попередня партія тушкованого м'яса була майже повніс-

тю реалізована.

Охарактеризуйте ситуацію.

2.         Громадянин Сидоров придбав у магазині «Схід» 3 банки

червоної ікри вагою 140 гр. за ціною 17 грн за банку. Прийшо-

вши додому і відкривши одну з банок, він виявив, що ікра нея-

кісна. Термін її придатності закінчився. Сидоров того ж дня по-

вернувся в магазин і попросив повернути йому гроші за ікру,

надавши при цьому чек про покупку товару і сам товар, а також

він відкрив зіпсовану банку. Завідуючий магазином відмовився

повернути гроші. Сидоров звернувся у відділення Державного

комітету із захисту прав споживачів. Службовець даного комі-

тету був направлений в магазин «Схід» для проведення переві-

рки якості товару. Але він не був допущений до складських

приміщень магазина. Адміністрація магазина мотивувала це

тим, що не більше 3-х тижнів тому у них була проведена пере-

вірка, і ніяких порушень виявлено не було, на доказ даного фа-

кту не було надано жодних документів.

Яку відповідальність понесе магазин «Схід»?

3.         Житель м. Донецька Д. придбав у м. Києві в магазині елект-

роніки відеомагнітофон «Philips». Повернувшись до м. Донецька,

він знайшов приховані недоліки в купленій апаратурі.

Які повинні бути подальші дії громадянина Д.? Яка відпові-дальність магазина електроніки?

4.         Гр-н Д. придбав в магазині «Карапуз» дитячі іграшки

«Ведмежа», «Автомобіль». Діти, які грали з цими іграшками, по-

чали скаржитися на зуд, стали дратівливими. Гр-н Д. за власні

кошти провів експертизу даних іграшок. Висновок експертизи

показав, що матеріал, з якого зроблені дані іграшки, може викли-

кати алергію у дітей.

Визначте відповідальність продавця.

5.         Громадянин Ч., придбавши в магазині «Електролюкс»

комп'ютер, при його установці знайшов несправність дисковода,

про що негайно повідомив продавця і зажадав усунення недоліків

або відшкодування витрат на ремонт дисковода. Продавець від-

мовив йому, посилаючись на те, що відповідальність за якість не-

се виробник. Покупець звернувся до суду за захистом порушених

прав.

Чи були порушені в даному випадку права покупця, якщо так до в якому розмірі винен продавець? Чи несе продавець від-повідальність за відмову споживачу в реалізації його права?

6.         Гр-н Т. придбав у магазині взуття «Прогрес» пару чолові-

чого взуття, залишивши при цьому чек про оплату. Відходячи в

цих туфлях буквально тиждень, вони прийшли в непридатність.

Що робити і куди звертатись гр-ну Т. в цьому випадку? Які докази здійснення покупки він може надати?

7.         Обласне управління у справах захисту прав споживачів

здійснив перевірку діяльності магазина «Вільха». За результата-

ми перевірки було складено акт про реалізацію недоброякісної

продукції і ухвалено рішення про тимчасове припинення торго-

вої діяльності магазина «Вільха».

Чи правомірне ухвалене рішення і якщо ні, то як його оска-ржити?

8.         Гр-н Іванов купив меблі, які не підійшли йому за розмі-

ром і він, через 10 днів після покупки, привіз їх назад до меблево-

го магазину. Магазин прийняти меблі відмовився, заявивши, що

термін можливого повернення вже закінчився. Гр-н Іванов звер-

нувся до суду з позовом. Суд позов відхилив, пославшись на те,

що це питання не входить в його компетенцію.

Що необхідне для обміну товару належної якості?

Які терміни і порядок обміну?

Чи правомірне відхилення позову судом?

9.         Гр-ка 3. звернулася із скаргою в управлінні у справах із

захисту прав споживачів з тим, що в магазині «Північ» вона при-

дбала недоброякісний товар, і їй відмовили в його обміні або по-

верненні грошей. У ході проведеної перевірки було з’ясовано, що

у магазині проводиться систематична реалізація недоброякісних

товарів, у зв'язку з чим було ухвалено рішення про тимчасове

припинення діяльності підприємства.

Чи правомірні дії комітету?

10.       10 вересня поточного року в магазині були куплені туфлі

жіночі за ціною 60 грн, був виданий касовий товарний чек. Туфлі

не підійшли за розміром. 18 вересня покупець звернувся до завіду-

ючої взуттєвої секції, пред'явивши при цьому касовий чек, з про-

ханням обміняти на аналогічний товар, але на розмір більше. Даних

туфель в магазині не виявилося. Споживачу було запропоновано

купити туфлі іншої моделі з перерахунком вартості.

Чи правомірні дії працівників магазина? Яку відповідальність у даному випадку повинен нести мага-зин?

11.       Гр-н Ф. придбав у магазині «Нова електроніка» відеома-

гнітофон. При його установці він знайшов несправність перемо-

тування, про що повідомив продавця і став вимагати усунення

недоліків або відшкодування витрат на ремонт. Продавець відмо-

вив йому, пославшись на те, що відповідальність за якість несе

виробник. Покупець звернувся до суду за захистом порушених

прав.

Чи були порушені в даному випадку права покупця? Яку відповідальність у даному випадку повинен нести мага-зин?

12.       Гр-н Б. придбав в магазині зубні щітки на суму 24 грн.

Проте, повернувшись додому і розглянувши щітки, прийшов до

висновку, що йому не підходить колір щіток, і повернувся в магазин, щоб обміняти товар. Проте продавець відмовив, пославшись на те, що даний вид товару обміну не підлягає.

Дайте правову оцінку дій продавця і покупця.

Чи передбачена у даному випадку відповідальність продав-ця?

Практичне завдання

1.         Зробіть порівняльний аналіз відповідальності за порушен-ня прав громадян споживачів і підприємств покупців.

2.         Підготуйте позовну заяву про відшкодування збитків, що виникли унаслідок порушення одного з основних прав споживачів.