Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

магниевый скраб beletage

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

О.В. Звєрєва

ЗАХИСТ

ПРАВ

СПОЖИВАЧІВ

Рекомендовано

Міністерством  освіти і  науки  України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

©

Киів - 2007

УДК 346.548:366.5(075) ББК 67.404я73 З–43

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18-Г-902 від 13.10.2006 р.)

Рецензенти:

Чувпило О.О. – доктор юридичних наук, професор (Донецький дер-жавний університет управління);

Баймуратов М.О. – доктор юридичних наук, професор (Маріупольсь-кий державний гуманітарний університет);

Мичко М.І. – доктор юридичних наук, професор кафедри (Донець-кий юридичний інститут Луганський державний університет МВС).

Звєрєва О.В. З–43 Захист прав споживачів. Навчальний посібник. – К.: Центр уч-бової літератури, 2007. – 192 с.

ISBN 966-364-390-0

Даний навчальний посібник спрямовано на глибоке вивчення пра-вої регламентації захисту прав споживачів. Зокрема в ньому розгляда-ються питання виникнення законодавства про захист прав споживачів у світі; основні права споживачів товарів, робіт, послуг: право на на-лежну якість, права споживача в разі придбання ним товару неналеж-ної якості, право споживача на безпеку, на інформацію про продукцію; правове регулювання якості товарів, робіт, послуг: поняття якості, стан-дартизації, сертифікації та договору як засобу забезпечення безпеки та якості; судовий та позасудовий захист прав споживачів; особливості захисту прав споживачів при здійсненні окремих видів торговельної діяльності, наданні послуг і виконанні робіт; особливості захисту прав споживачів при придбанні окремих видів товарів; також розглянута відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту прав спо-живачів: кримінально-правову, адміністративно-правову, цивільно-пра-вову відповідальність і оперативно-господарські санкції.

Призначено для студентів і викладачів юридичних вузів, практи-куючих юристів, працівників торгівлі, контролюючих і правоохоронних органів, підприємців.

ISBN 966-364-390-0 © Звєрєва О.В., 2007

© Центр учбової літератури, 2007