Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10 ТЕСТИ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ (ДЛЯ ЗАЛІКУ) : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

10 ТЕСТИ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ (ДЛЯ ЗАЛІКУ)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 

магниевый скраб beletage

/. Які стадіїпройшов ринок у постіндустріальних країнах:

1.         Ринок продавця, ринок продавця-покупця.

2.         Ринок продавця, ринок покупця.

3.         Ринок продавця ринок покупця, ринок продавця-покупця.

4.         Ринок покупця. 2. Виготівник - це:

 

1.         Громадянин, що купує товар, чи використовує товар для влас-ного споживання.

2.         Орган чи громадянин-підприємець, що виконує роботу.

3.         Орган чи громадянин-підприємець, що надає роботу.

4.         Орган чи громадянин-підприємець, що ВИГОТОВЛЯЄ товар для реалізації.

3. Договір - це:

1.         Усна угода між споживачем та продавцем.

2.         Письмова угода між споживачем та продавцем.

 

3.         Усна чи письмова угода між споживачем і продавцем про якість, терміни, ціну й інші умови, за якими здійснюється покупка чи продаж, робота чи послуга.

4.         Письмова угода про якість, терміни, ціну й інші умови, за яки-ми здійснюється купівля чи продаж, робота чи послуга.

4. Із запропонованих прав продавця виберіть правильні:

1.         Право на задоволення основних потреб.

2.         Право використовувати рекламу за умови, що вона правдива.

3.         Право пропонувати будь-який товар за умови, що він не несе погрози споживачеві.

4.         Пункти 2 і 3 правильні.

5.         Які права має споживач на відповідну якість? Виберіть правильні відповіді:

 

1.         Має право жадати від продавця, щоб якість купленого ним то-вару відповідала вимогам нормативних документів.

2.         Вимоги до товару щодо його безпеки для життя, здоров’я і майна споживача встановлюються нормативними документами.

3.         Продавець зобов’язаний передати покупцеві товар, що за якіс-тю відповідає вимогам нормативної документації, а також інфо-рмації про товар, що дається продавцем.

4.         Усі відповіді правильні.

6.         Споживач це:

1.         Громадянин, який здобуває, чи має намір придбати товар (по-слугу, роботу) для власних побутових потреб.

2.         Підприємство, організація, які виробляють товари для реалізації.

3.         Громадянин-підприємець, який виробляє товари для реалізації.

4.         Підприємство, організація чи громадянин-підприємець, який реалізує товари за договором купівлі-продажу.

7.         Недолік-це:

1.         Усна угода між продавцем і покупцем про якість, терміни, ме-ту й інші умови, за якими здійснюється покупка, продаж, чи робота, надання послуги.

2.         Письмова угода між продавцем і покупцем про якість, терміни, мету й інші умови, за якими здійснюється покупка, продаж, робота надання послуги.

3.         Окрема невідповідність товару (роботи, чи послуги) вимогам нормативних документів, умовам, чи договору, вимогам, які пред’являються до нього, а також інформації про товар, що надана виготовлювачем.

4.         Недолік, який робить недоступним використання товару (ро-боти послуги) у відповідності з його призначенням, не може бути усунутий стосовно цього споживача або для його усунення не-обхідні великі витрати праці і часу.

8.         Шдприємство, установа, чи організація, громадянин-

підприємець, які виконують роботу чи надають послугу - це:

1.         Продавець.

2.         Виготовлювач.

3.         Виконавець.

4.         Споживач.

9.         Усна чи письмова угода між продавцем і покупцем про якість,

терміни, мету й інші умови, за якими здійснюється покупка, про-

даж, робота чи надаються послуги - це:

1.         Продавець.

2.         Виконавець.

3.         Договір.

4.         Виготовлювач.

10.       Консумеризм-це:

1.         Закон про захист прав споживачів.

2.         Захист прав споживачів.

3.         Організаційний рух громадян державних і громадських

організацій за розширення прав споживачів і продавців.

4.         Захист прав виробників.

11.       Ринок покупця розпочався з:

1.         40-х років 20-го сторіччя.

2.         50-х років 20-го сторіччя.

3.         90-хроків 19-го сторіччя.

4.         80-хроків 19-го сторіччя.

12.       Ринок покущя-продавця розпочався з:

1.         60-х років 20-го сторіччя.

2.         40-х років 20-го сторіччя.

3.         70-х років 20-го сторіччя.

4.         90-х років 19-го сторіччя, а закріпився цілком у 20-го роках 20-го сторіччя.

13.       Перші права споживачів були сформовані:

1.         На Кубі при правлінні Фіделя Кастро.

2.         У США, президентом Кенеді.

3.         На 25-ий сесії консультативної асамблеї Європейського союзу.

4.         У Франції в 1960 році.

14.       Споживач при виявленні недоліків чи фальсифікації товару

протягом гарантійного терміну має право жадати від продавця:

1.         Безкоштовного усунення недоліків чи відшкодування витрат на їхнє усунення споживачем або третім лицем.

2.         Заміни на аналогічний товар належної якості.

3.         Зниження ціни товару.

4.         Відповіді 1-2 вірні.

15.       Які з перелічених товарів не підлягають заміні, навіть якщо

вони належноїякості:

1.         Головні убори.

2.         Панчішно-шкарпеткові товари.

3.         Канцелярські товари.

4.         Відповіді 1 і 2 правильні.

16.       Доставка товарів засобами продавця чи зарахунок споживача

з наступним відшкодуванням збитків здійснюється при масі товару:

1.         Більше 2 кг.

2.         Більше 5 кг.

3.         Більше 10 кг.

4.         Більше 15 кг.

17.       При обміні товару гарантійний термін обчислюють із дня:

1.         Покупки неякісного товару, заміна якого пропонується.

2.         Обміну.

3.         Пред’явлення претензії продавцю.

4.         Відповіді 1 і 3 правильні.

18.       Гарантійний термін на реалізовані несезонні товари

встановлюється:

1.         3 першого дня використання товару.

2.         3 моменту укладення договору - продажу.

3.         3 моменту доставки товару.

4.         Усі відповіді правильні.

19.       При придбанні товарів у комісійному магазині заміна

неякісного товару відбувається:

1.         За першими вимогами покупця.

2.         За згодою продавця.

3.         За згодою покупця.

4.         Відповіді 2 і 3 правильні.

20.       Виробник зобов ’язаний забезпечити можливість викори-

стання товару за призначенням протягом терміну його служби,

передбаченого нормативними документами чи встановленими за

домовленістю з покущем, a у разі відсутності таких термінів

протягом:

1.         5 років.

2.         10 років.

3.         15 років.

4.         20 років.

21.       Виготівник (виконавець) забезпечує нормальну роботу (за-

стосування, використання) товару (роботи, послуги), в т. ч. компле-

ктуючих виробів:

1.         Протягом гарантійного терміну.

2.         Протягом 14 діб.

3.         Протягом 1 міс.

4.         Протягом гарантійного терміну, встановленого законодавст-вом, а в разі відсутності - договором.

22.       Гарантійні терміни на комплектуючі вироби повинні бути:

1.         Меншими, ніж на основний виріб.

2.         Більшими.

3.         Відповідними до законодавства.

4.         He менше ніж на основний виріб, якщо не передбачено інше законодавством або договором.

23.       Гарантійний термін зазначається:

1.         В паспорті на товар(роботу, послугу).

2.         На етикетці.

3.         В будь-якому документі, що додається до товару (роботи, по-слуги).

4. Правильні відповіді зазначені в п.1-3.

24.       При продажу товару за зразками, поштою, а також коли

укладення договору купівлі-продажу і час передачі товару

споживачеві не збігаються, гарантійний термін обчислюється:

1.         Від дня доставки товару споживачеві, а якщо товар потребує спеціальної установки (підключення) чи складання, від дня їх здій-снення.

2.         3 дня виготовлення товару.

3.         Відповідно до законодавства.

4.         Згідно з укладеним договором.

25.       На товар без встановленого гарантійного терміну спожи-

вач може пред ’явити вимоги протягом:

1.         1 року.

2.         6 міс.

3.         3 міс.

4.         1 міс.

26.       На нерухоме майно за наявності недоліків пред ’являються

вимоги:

1.         Впродовж 10 років.

2.         Впродовж 5 років.

3.         Впродовж 3 років.

4.         Згідно з контрактам.

27.       При виконанні гарантійнихремонтів:

1.         Гарантійні терміни не збільшуються.

2.         Збільшується на час перебування товару в ремонті.

3.         Збільшується на1 міс.

4.         Збільшується на термін, передбачений договором.

28.       Обчислення гарантійного терміну здійснюється при обміні

товару:

1.         Заново від дня обміну товару.

2.         He обчислюється.

3.         За угодою сторін.

4.         Відповідно до контракту.

29.       Якщо день доставки, установки (підключення) чи складання

товару неможлжо встановити, то гарантійний термін

обчислюється:

1.         3 дня виготовлення.

2.         За домовленістю сторін.

3.         Відповідно до законодавства.

4.         Від дня укладення договору.

30.       Для медикаментів, харчових продуктів, виробів побутової

хімії, парфумерно-косметичних виробів термін придатності

обчислюється:

1.         3 дня виготовлення.

2.         Відповідно до законодавства.

3.         3 дня укладення договору.

4.         3 дня споживання.

31.       Чи провадиться перерахунок вартості під час заміни то-

вару з недоліками на аналогічний товар:

1.         Проводиться.

2.         He проводиться.

3.         Проводиться виходячи з цін, що діяли на час обміну.

4.         Проводиться при укладеному договорі.

32.       При пред ’явленні споживачем вимоги про безоплатне усу-

нення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом:

1.         14днів.

2.         14 днів або за згодою сторін в інший термін.

3.         28 днів.

4.         10днів.

33.       За кожний день затримки виконання вимоги про надання

аналогічного товару та за кожний день затримки усунення

недоліків понад установлений термін споживачеві виплачується

неустойка у розмірі:

1.         1,5%.

2.         0,5%.

3.         1%.

4.         2%.

34.       За чий рахунок відбувається доставка та повернення вели-

когабаритних товарів і товарів вагою понад 5 кг. у разі їх замін:

1.         Продавцем, виробником.

2.         Споживачем.

3.         На 70% за рахунок продавця, на 30% за рахунок споживача.

4.         На 90% за рахунок п’одавця, на 10% за рахунок споживача.

35.       Що повинен пред'явити споживач для того, щоб його ви-

моги були розглянуті:

1.         Квитанцію.

2.         Товарний, касовий чек.

3.         Відповіді 1-2.

4.         Відповіді 1-2 та інший письмовий документ.

36.       В який термін продавець зобов’язаний відшкодувати

підприємству, що виконує його функції, збитки, яких воно зазнало у

зв ’язку з задоволенням вимог споживача:

1.         14 днів.

2.         20 днів.

3.         6 місяців.

4.         В місячний термін.

37.       Якщо не установлено терміну служби товару, то впро-

довж якого терміну споживач має право пред ’явити виготівнику

вимогу про безоплатне усунення недоліків:

1.         6 місяців.

2.         1 рік.

3.         5 років.

4.         10 років.

38.       Чи має право споживач брати участь у перевірці якості

товару особисто:

1.         Так.

2.         Hi.

3.         Так, але за згодою виробника.

4.         В особливих випадках.

39.       Чи надається споживачеві на час ремонту аналогічний то-

вар незалежно від моделі:

1.         Так.

2.         Hi.

3.         He завжди.

4.         Надається за домовленістю.

40.       Уразі відсутності moeapy у продавця, вимога споживача про

заміну підлягає задоволенню у:

1.         20-й денний строк.

2.         Протягом місяця.

3.         Протягом двох місяців.

4.         Протягом року.

41.       Споживач має право відмовитися від договору і вимагати

відшкодування збитків:

1.         Якщо виконавець своєчасно не приступає до виконання дого-вору.

2.         Якщо закінчення роботи у визначений термін стає не можли-вим.

3.         Якщо виконавець своєчасно не виконує договору, або виконує роботу так повільно, що закінчити її у визначений термін стає не-можливо.

4.         Якщо споживач своєчасно не приступає до виконання договору.

42.       Якщо під час виконання робіт або надання послуг, їх не буде

виконано згідно з умовами договору, то споживач:

1.         Має право призначити виконавцю відповідний термін для усунення недоліків.

2.         Розірвати договір і вимагати відшкодування збитків.

3.         Подати заяву до суду на виконавця.

4.         Відповіді 1, 2 доповнюють одна одну.

43.       Якщо виконавець відступив від умов договору, що призвело до

погіршення виконаноїроботи, споживач має право:

1.         Вимагати безплатного усунення цих недоліків.

2.         Вимагати відшкодування витрат за усунення недоліків роботи власними засобами.

3.         Зменшення винагороди за роботу.

4.         Будь-який із пунктів, але за власним бажанням.

44.       За наявності у роботах за умовами договору істотних недо-

ліків, споживач має право:

1.         Вимагати розірвання договору.

2.         Вимагати відшкодування збитків.

3.         Заключити новий договір.

4.         Відповіді 1, 2 доповнюють одна одну.

45.       Уразі неналежного виконання виконавцем зобов’язань згідно

із законом або договором :

1.         Виконавець сплачує споживачеві неустойку.

2.         Відмовляється від будь-яких виплат.

3.         Вирішує дане питання через суд.

4.         Правильна відповідь не зазначена.

46.       В якому разі виконавець не несе відповідальності за недоліки

у виконаних роботах:

1.         Якщо вони виникли з вини виготівника.

2.         Якщо вони виникли з вини продавця.

3.         Якщо вони виникли з вини споживача.

4.         Відповіді 2,3 доповнюють одна одну.

47.       Про відступи відумов договору та інші недоліки вроботі, які

могли бути виявлені при звичайному способі їх прийняття, спожи-

вач зобов ’язаний повідомити:

1. He пізніше 36 год. після їх виявлення.

2.         He пізніше 3 діб після їх виявлення.

3.         He пізніше 10 діб після їх виявлення.

4.         He пізніше 14 діб після їх виявлення.

48.       У разі виявлення недоліків протягом гарантійного чи інших

термінів,вимоги замовника можуть підлягати задоволенню:

1.         Hi.

2.         В особливих випадках.

3.         Так.

4.         За домовленістю з виробником.

49.       Протягом якого термін’ виконавець зобов ’язаний відшкоду-

вати збитки, гцо виникли у зв 'язку з пошкодженням чи псуванням

речі, прийнятої від споживача для виконання робіт:

1.         Протягом 7 днів.

2.         Протягом 14 днів.

3.         Протягом 30 днів.

4.         Протягом 60 днів.

50.       Виконавець несе відповідальність за шкоду:

1.         Заподіяну життю споживача.

2.         Заподіяну здоров’ю або майну споживача.

3.         He несе ніякої відповідальності.

4.         Відповіді 1,2 доповнюють одна одну.

51.       Споживач має право на me, щоб товари за звичайних умов їх

використання, зберігання і транспортування були безпечними для:

1.         Його життя і здоров’я.

2.         Навколишнього середовища.

3.         He завдавали шкоди його майну.

4.         Всі відповіді правильні.

52.       У разі відсутності нормативних документів, гцо містять

обов ’язкові вимоги до товару, використання якого може завдавати

шкоди життю, здоров’ю спожжача, відповідні органи державної

виконавчої влади, що здійснюють державний захист прав спожи-

вачів, зобов’язані:

1.         Негайно заборонити випуск і реалізацію таких товарів.

2.         Тимчасово заборонити випуск і реалізацію товарів.

3.         Заборонити випуск продукції.

4.         Заборонити реалізацію продукції.

53.       Виготівник повинен попереджати споживача про:

1.         Наявність терміну служби товару.

2.         Обов’язкові умови його використання та можливі наслідки в разі їх невиконання.

3.         Необхідні дії після закінчення цього терміну.

4.         Всі відповіді правильні.

54.       Якщо для безпечного використання товарів, їх зберігання,

транспортування та утиліза’ії необхідно дотримуватись спеціа-

льних правил, виготівник зобов 'язаний:

1.         Розробити такі правила.

2.         Довести правила до споживача.

3.         Розробити правила і довести до продавця.

4.         Розробити та довести їх до продавця, а продавець - до спожи-вача.

55.       Товари, на які акпгами законодавспгва або іншими нормапгив-

ними докуменшами всшановлено обов’язкові вимоги щодо забезпе-

чення безпеки життя і здоров ’я споживачів, їх майна, навколиш-

нього середовища згідно з чинним законодавством:

1.         Підлягають обов'язковій сертифікації.

2.         Підлягають добровільній сертифікації.

3.         He підлягають добровільній сертифікації.

4.         He підлягають обов'язковій сертифікації.

56.       Реалізація та використання товарів, на які актами законодав-

ства або іншими нормативними документами встановлено

обов ’язкові вимоги щодо забезпечення безпеки життя і здоров ’я спо-

живачів, їх майна, навколишнього середовища, забороняється без:

1.         Сертифіката відповідності.

2.         Сертифіката безпеки.

3.         Фітосертифіката.

4.         Всі відповіді правильні.

57.       Якщо встановлено, що при дотриманні споживачем правил

використання товарів вони завдають шкоди життю, здоров’ю,

майну споживача чи навколишньому середовищу, виготівник зо-

бов’язаний:

1.         Негайно припинити їх виробництво.

2.         Негайно припинити їх реалізацію.

3.         Припинити їх виробництво до усунення причин шкоди.

4.         Негайно припинити їх виробництво (реалізацію) до усунення причин шкоди, а в необхідних випадках вжити заходів до вилучен-ня їх з обігу і відкликання від споживачів.

58.       Якщо причини, що завдають шкоди, усунути неможливо, ви-

готівник зобов ’язаний:

1.         Зняти такі товари з виробництва.

2.         Вилучити з обігу.

3.         Відкликати від споживачів.

4.         Відповіді 1-3 доповнюють одна одну.

59.       Виготівник зобов ’язаний відшкодувати завдані споживачам

збитки, які пов ’язані з відкликанням товарів:

1.         У повному розмірі.

2.         Частково.

3.         У розмірі 25 %.

4.         В трикратному розмірі.

60.       Виготівник зобов ’язаний інформувати споживача про можливий

ризик і про безпечне використання товару за допомогою позначень:

1.         Міжнародних.

2.         Державних.

3.         Регіональних.

4.         Місцевих.

61.       Чи допускається встановлення будь-яких переваг, прямих або

непрямих обмежень прав споживачів?

1.         Так, допускається.

2.         Ніколи.

3.         Так, коли передбачено законом.

4.         Правильної відповіді не зазначено.

62.       Якщо під час гарантійного терміну необхідно визначити

якість moeapy, у який термін з дня одержання письмової заяви

продавець зобов’язаний направити цей товар на експертизу?

1.         2 дні.

2.         3 дні.

3.         5 днів.

4.         7 днів.

63.       Протягом скількох днів, не беручи до уваги дня купівлі, спо-

живач має право на обмін moeapy належної якості, якщо він не пі-

дійшов за розміром?

1.         7 днів.

2.         10 днів.

3.         14 днів.

4.         ЗОднів.

64.       Перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню) за-

тверджується ?

1.         Кабінетом Міністрів України.

2.         Товариством із захисту прав споживачів.

3.         Правилами торгівлі.

4.         Адміністрацією торговельного закладу.

65.       Правила торговельного, побутового та інших видів діяльно-

сті затверджуються?

1.         Верховною Радою.

2.         Кабінетом Міністрів України.

3.         Президентом.

4.         Міністерством торгівлі.

66.       Уразі пор’шення законодавства про захист прав споживачів

господарські суб 'єкти сфери торгівлі, громадського харчування не-

суть відповідальність за відмову споживачеві реалізувати його

права:

1.         Двох кратному розмірі вартості товару.

2.         П'яти кратному розмірі вартості товару.

3.         Десяти кратному розмірі вартості товару.

4.         Двадцяти кратному розмірі вартості товару.

67.       Уразі порушення законодавства про захист прав спожива-

чів господарські суб’єкти сфери торгівлі, громадського харчу-

вання несуть відповідальність за реалізацію товарів, виконання

робіт, надання послуг, гцо не відповідають нормативним докуме-

нтам:

1.         У розмірі 5 % від вартості товарів.

2.         У розмірі 10 % від вартості товарів.

3.         У розмірі 20 % від вартості товарів.

4.         У розмірі 25 % від вартості товарів.

68.       Уразі порушення законодавства про захист прав спожива-

чів господарські суб’єкти сфери торгівлі, громадського харчу-

вання несуть відповідальність за відмову в наданні необхідної,

доступної та достовірної інформацїї про товари, послуги та ро-

боти у розмірі:

1.20 % від вартості реалізованих товарів.

2.         25 % від вартості реалізованих товарів.

3.         30 % від вартості реалізованих товарів.

4.         50 % від вартості реалізованих товарів.

69.       Захист прав споживачів, передбачений законодавством,

здійснюється:

1.         Товариством із захисту прав споживачів.

2.         Держстандартом України.

3.         Судом.

4.         Кабінетом Міністрів України.

70. Чи звільняються споживачі від сплати державного мита за позовами, що пов'язаніз порушенням їх прав?

1.         Так.

2.         Hi.

3.         Частково.

4.         У разі позитивного рішення.

10.1 Ключ для тестів підсумкового контролю знань студентів (для заліку)

 

№ пи-тання   № від-повіді   № пи-тання   № від-повіді   № пи-тання   № від-повіді

1          3          26        3          51        4

2          4          27        2          52        1

3          3          28        1          53        4

4          4          29        4          54        4

5          4          30        1          55        1

6          1          31        2          56        1

7          3          32        2          57        4

8          3          33        3          58        4

9          3          34        1          59        1

10        3          35        4          60        1

11        2          36        4          61        3

12        3          37        4          62        2

13        2          38        1          63        3

14        4          39        1          64        1

15        2          40        3          65        2

16        2          41        3          66        3

17        2          42        4          67        4

18        2          43        4          68        3

19        2          44        4          69        3

20        2          45        1          70        1

21        4          46        3                     

22        4          47        2                     

23        4          48        3                     

24        1          49        3                     

25        2          50        4