Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Ситуаційні завдання : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

Ситуаційні завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 

Загрузка...

1. Барок Анатолій Петрович в магазині «Будматеріали» 10.10.2005 року придбав фарбу для підлоги у кількості 5 банок на суму 1500 грн, загальною вагою 10 кг. Разом з товаром споживачеві було надано товарний чек з позначенням найменування товару, йо-го кількості та загальної вартості.

Вдома він з'ясував, що термін придатності закінчився ще місяць тому. Він вирішив розірвати договір купівлі-продажу, бо не хоче мати справ з цією фірмою, та вимагає, щоб продавець прийняв то-вар самостійно.

Розв 'язання ситуації: Порушені права споживача на належну якість товару (ст.14). Ба-рок А.П. має право за своїм бажанням розірвати договір та повер-нути сплачені ним кошти за цей товар. Вага товару перевищує 5 кг, отже, його вимоги правомірні і повинні бути задоволені.

2.         Барок Анатолій Петрович купив у фірмі «Дімсадгород» міне-

ральні добрива (вагою 50 кг) для підкормки культурних рослин. На

упаковці товару зазначені такі дані: найменування товару, норма-

тивні документи, дані про властивості, ціну, правила та умови ви-

користання, дата виготовлення та термін придатності. Але всі ці

дані - іноземною мовою.

Розв 'язання ситуації: Порушені права споживача на інформацію про товар (ст.18). Ін-формація про товар наводиться на етикетці чи маркуванні у досту-пній наочній формі. Споживач має право розірвання договору.

3.         Барок Анатолій Петрович купив в фірмі «ДомСадГород» от-

рутохімікати для обробки культурних рослин. На упаковці товар

зазначені наступні дані: найменування товару, нормативні докуме-

нти, дані про властивості, дані про ціну, дату виготовлення та тер-

мін придатності, але без належного застережувального маркування.

В наслідок цього була завдана шкода споживачу.

Розв 'язання ситуації: Порушені права споживача на інформацію про товар (ст.18). Ін-формація про товар наводиться на етикетці чи маркуванні інозем-ною мовою. Виробник повинен відшкодувати всі збитки, завдані споживачеві, та заплатити штраф у розмірі 100% вартості одержа-ної для реалізації партії товару. Але не менше двадцяти неоподат-ковуваних мінімумів доходів громадян.

4.         Барок Анатолій Петрович купив в магазині «Союз» засіб для

виведення плям. На упаковці товару зазначені такі дані: наймену-

вання товару, нормативні документи, дані про властивості, дані про

ціну, дату виготовлення та термін придатності, але на іноземною

мовою. He володіючи іноземною мовою, покупець на свій розсуд

використав придбаний засію наслідок чого була завдана шкода його

одягу.

Розв 'язання ситуацїї: Порушені права споживача на інформацію про товар (ст.18). Ін-формація про товар наводиться на етикетці чи маркуванні у досту-пній наочній формі. Виробник (виготівник, продавець) повинні відшкодувати завдані збитки.

5.         Барок Анатолій Петрович купив у фірмі «Дімсадгород» міне-

ральні добрива вагою 50 кг для підкормки культурних рослин. На

упаковці товар зазначені наступні дані: найменування товару, нор-

мативні документи, дані про властивості, дані про ціну, правила та

умови використання, дата виготовлення та термін придатності. При

точному дотримання умов використання на етикетці була завдана

значна шкода рослинам. Виявилося, що склад добрив, зазначений

на етикетці, не відповідає фактичному складу мінеральних добрив

Розв 'язання ситуацїї: Порушені права споживача на інформацію про товар (ст.18). Ін-формація про товар наводиться на етикетці чи маркуванні у досту-пній наочній формі, вона повинна бути точною, достовірною, своє-часною. Споживач має право вимагати відшкодування завданих йому збитків.

6.         Кагадій Анатолій Петрович в магазині «Лісовик» 10.10.2005

року придбав круглі лісоматеріали з сосни на суму 1250 грн, вагою

120 кг. Разом з товаром споживачєві було надано товарний чек з

позначенням найменування товару, його кількості та загальної вар-

тості.

Вдома він з’ясував, що на двох одиницях придбаного матеріалу присутні значні дефекти: гнилий сучок та червоточина.

Розв 'язання ситуацїї:

Порушені права споживача на належну якість товару (ст.14). Ка-гадій А.П. має право: безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат на їх виправлення споживачем чи третьою особою; заміни на товар аналогічної марки належної якості; відпо-відного зменшення купівельної ціни; заміни на такий же товар ін-шого артикулу з відповідним перерахуванням купівельної ціни; ро-зірвання договору та відшкодування збитків.

7.         Кагадій Анатолій Петрович в магазині «Лісовик» 10.10.2005 ро-

ку придбав круглі лісоматеріали з сосни на суму 1250 грн вагою 120

кг. Разом з товаром споживачеві було надано товарний чек з позна-

ченням найменування товару, його кількості та загальної вартості.

Вдома він з'ясував, що на двох одиницях придбаного матеріалу присутні значні дефекти: гнилий сучок та червоточина. Він вирі-шив розірвати договір купівлі-продажу, бо не хоче мати справ з ці-єю фірмою та вимагає, щоб продавець прийняв товар від нього.

Розв 'язання ситуації:

Порушені права споживача на належну якість товару (ст.14). Ка-гадій А.П. має право за своїм бажанням розірвати договір та повер-нути сплачені ним кошти за цей товар. Вага товару перевищує 5 кг, отже його вимоги правомірні і повинні бути задоволені.

8.         Кагадій Анатолій Петрович в магазині «Лісовик» 10.10.2005 ро-

ку придбав круглі лісоматеріали з сосни на суму 1250 грн. вагою 120

кг. Разом з товаром споживачеві було надано товарний чек з позна-

ченням найменування товару, його кількості та загальної вартості.

Вдома він з'ясував, що на двох одиницях придбаного матеріалу присутні значні дефекти: гнилий сучок та червоточина. Він вирі-шив замінити дефектний товар на товар належної якості. Але на час обміну були тільки круглі лісоматеріали з берези.

Розв 'язання ситуацїї:

Порушені права споживача на належну якість товару (ст.14). Кагадій А.П. має право обміну дефектного товару на товар належної якості цьо-го ж найменування та артикулу, або заміну на інший з перерахуванням ціни. В даному випадку він може: зачекати на лісоматеріали з сосни (ст.14.4 - задоволення вимоги у двомісячний термін), обміняти дефект-ний товар на товар з берези (ст.14.5 - перерахунок вартості проводиться виходячи з цін, що діють на час обміну), розірвати договір.

9.         Кагадій Анатолій Петрович в магазині «Лісовик» 10.10.2005 ро-

ку придбав круглі лісоматеріали з сосни на суму 1250 грн. вагою 120

кг. Разом з товаром споживачеві було надано товарний чек з позна-

ченням найменування товару, його кількості та загальної вартості.

Вдома він з'ясував, що на двох одиницях придбаного матеріалу присутні значні дефекти: гнилий сучок та червоточина. Він вирі-шив замінити дефектний товар на товар належної якості. Але спо-живач загубив розрахунковий документ (чек)

Розв 'язання ситуацїї: Порушені права споживача на належну якість товару (ст.14). Але вимоги споживача розглядаються після пред'явлення ним розраху-нкового документа, що засвідчує факт купівлі з позначкою про дату продажу (ст.14.9). У разі втрати споживачем цього документа його відновлення здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

10.       Кагадій Анатолій Петрович уклав договір про виконання ро-

біт з лісоматеріалів з ПП «Лісовик». Договір підписан 10.10.2005. За

цим договором до 10.11.2005 року виконавець повинен змайструвати

Кагадію А.П. м'який куточок вказаних розмірів (150*07*0,5). Ціна за

виконання договору - 750 грн.

Кагадій А.П. вирішив перевірити, чи встигає виробник виконати умови договору. 01.11.2005 року. Приїхавши до ПП «Лісовик», він дізнався, що робота на його замовлення ще не разпочиналася й, во-чевидь, виробник не встигне вкластися в умови договору.

Розв 'язання ситуацїї:

Порушені права споживача про виконання умов договору (ст.15). Кагадій А.П. має право відмовитися від договору про виконання робіт та надання послуг і вимагати відшкодування збитків, бо ви-конавець своєчасно на приступив до виконання договору і не може закінчити її у визначений термін.

11.       Кагадій Анатолій Петрович уклав договір про виконання

робіт з лісоматеріалів з ПП «Лісовик». Договір підписаний

10.10.2005. За цим договором до 10.11.2005 року виконавець пови-

нен змайструвати Кагадію А.П. м'який куточок вказаних розмірів

(150*07*0,5). Ціна за виконання договору - 750 грн.Шсля виконан-

ня умов договору, - повної оплати - Кагадій А.П. помітив, що ви-

конавець не дотримався вказаних розмірів, через що куточок не

вміщається так, як хоче замовник.

Розв 'язання ситуацїї: Порушені права споживача про виконання умов договору (ст.15). Кагадій А.П. має право призначити виконавцю відповідний термін для усунення недоліків, а в разі невиконання цієї вимоги у визначе-ний термін - розірвати договір і вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення недоліків третій особі за рахунок вико-навця.

12.       Кагадій Анатолій Петрович уклав договір про виконання ро-

біт з лісоматеріалів з ПП «Лісовик». Договір підписаний 10.10.2005

р. За цим договором до 10.11.2005 року виконавець повинен змайс-

трувати Кагадію А.П. м'який куточок вказаних розмірів

(150*07*0,5). Ціна за виконання договору - 750 грн.

Виконавець виконав умови договору та здав виконану роботу лише 15.11.2005 року

Розв 'язання ситуації:

Порушені права споживача про виконання умов договору (ст.15). Кагадій А.П. має право вимагати за кожен день прострочення дого-вору виплати пені у розмірі 3% вартості роботи. Отже, загальна су-ма сплати за виконану роботу дорівнює 750-5*750*0,03 = 637,5 грн.

13.       Кагадій Анатолій Петрович замовив в будівельній фірмі бу-

дівлю дачного будинку в термін 6 місяців. Але через 6 місяців ви-

явилося, що будинок не збудований, тому що виконавець змінив

технологію побудови об'єкта.

Розв 'язання ситуації: Порушені права споживача про виконання умов договору (ст.15). Кагадій А.П. має право відмовитися від договору про виконання робіт та надання послуг і вимагати відшкодування збитків, або до-чекатися виконання умов договору та накласти на виконавця умов договору пеню, визначену договором або законодавством.

14.       Кагадій Анатолій Петрович замовив в будівельній фірмі нові

двері з деревини дуба. Умови договору були виконані вчасно. Робі-

тник при встановленні дверей залишив без нагляду інструмент. Від

цього постраждала дитина Кагадія А.П.

Розв 'язання ситуації: Порушені права споживача про виконання умов договору (ст.15). Виконавець несе відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здо-ров'ю або майну споживача, що виникла у зв'язку з використанням речей, матеріалів, обладнання, приладів, інструментів, пристосу-вань чи інших засобів. Право вимагати відшкодування заподіяної шкоди визнається за кожним потерпілим споживачем незалежно від того, перебував він чи ні у договірних відносинах з виробником (виконавцем).

15. Кагадій Анатолій Петрович купив у будівельній фірмі це-мент для будівельних робіт вагою 50 кг. На упаковці товару зазна-чені дані: найменування товару, нормативні документи, дані про властивості, дані про ціну, правила та умови використання, дата ви-готовлення та термін придатності. Але всі ці дані іноземною мо-вою.

Розв 'язання ситуацїї:

Порушені права споживача на інформацію про товар (ст.18). Ін-формація про товар наводиться на етикетці чи маркуванні у досту-пній наочній формі. Споживач має право розірвання договору.

1.         Працівник сфери торгівлі продав тютюнові вироби неповнолі-

тньому Це помітив працівник сфери охорони здоров'я. Поясніть

відповідальність продавця.

Згідно з Законом України № 2899-4, від 22 вересня 2005 року, при порушенні працівником організації торгівлі або громадського харчування правил торгівлі тютюновими виробами, а саме: продаж їх особам, які не досягли 18 років - тягне за собою накладання штрафу від 5 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2.         Неповнолітній покупець звернувся до продавця з проханням

продати йому тютюнові вироби. Продавець йому відмовив. Пояс-

ніть ситуацію.

Згідно з Законом України № 2899-4, від 22 вересня 2005 року продавець не має права продавати тютюнові вироби особам, які не досягли 18 років.

3.         Приватний підприємець Петров I. I. продавав тютюнові виро-

би без наявності ліцензії. Це було виявлено. Поясніть відповідаль-

ність підприємця.

Згідно з Законом України № 2899-4, від 22 вересня 2005 року, роздрібна або оптова, включаючи імпорт або експорт, або роздріб-на торгівля тютюновими виробами без наявності ліцензії тягне за собою накладання штрафу від 20 до 100 неоподатковуваних міні-мумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виру-чки, отриманої від продажу предметів торгівлі.

4.         Громадянин Сидоров Г. В. продавав тютюнові вироби з рук.

Це було виявлено. Поясніть відповідальність громадянина Сидоро-

ва.

Згідно з Законом України № 2899-4, від 22 вересня 2005 року то-ргівля тютюновими виробами з рук - тягне за собою накладання штрафу від 3 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі.