Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
TEMA 9. ПРАВИЛА ТОРГІВЛІ НЕПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ 9.1. Правила продажу непродовольчих товарів 9.1.1. Особливості продажу товарів побутової хімії, мінеральних добрив та засобів захисту рослин : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

TEMA 9. ПРАВИЛА ТОРГІВЛІ НЕПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ 9.1. Правила продажу непродовольчих товарів 9.1.1. Особливості продажу товарів побутової хімії, мінеральних добрив та засобів захисту рослин


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 

Загрузка...

Цей розділ Правил визначає особливості продажу засобів по до-гляду : за білизною і одягом; за посудом та предметами домашньо-го вжитку; за взуттям, виробами із шкіри та шкірозамінників; за де-рев'яними меблями; за автомобілями; засобів для боротьби з побутовими комахами; засобів антимільних ; засобів дизенфекцій-них та антистатичних; дезодорантів для приміщень та поглиначів запахів; готових клеїв; хімічних засобів захисту рослин; ґрунтовок і шпакльовок малярних; фарбувальних речовин; добрив мінеральних та інших (далі - товари побутової хімії).

Маркування товарів побутової хімії, мінеральних добрив та засо-бів захисту рослин передбачає наявність інформації: найменування підприємства - виробника, його адреси, товарного (фірмового) зна-ка, назви виробу, маси нетто або місткості, номера партії, терміну придатності, призначення та способу застосування, умов зберіган-ня, попереджувальних написів та запобіжних заходів, дати вигото-влення, позначення нормативного документа.

Маркувальні дані розміщуються на етикетках або на упаковці.

На упаковці отруйних або вогненебезпечних товарів повинні бу-ти попереджувальні написи: «Отрута», «Вогненебезпечно», «Берег-ти від вогню», «He розпиляти біля відкритого вогню», «Оберігати від попадання в очі» та ін., а також інформація про правила та умо-ви безпечного їх використання.

Фарби мають додаткові маркувальні дані : марку, колір, витрати на 1 кв.м, правила поводження з товаром, вид розбавника.

При прийманні провіряється дата виготовлення і термін придат-ності товарів, які при тривалому зберіганні втрачають якість (клеї, оліфи, лаки, емалі, фарби, деякі отрутохімікати, фотохімікати).

Зберігання товарів побутової хімії, мінеральних добрив та засо-бів захисту рослин здійснюється з дотриманням вимог правил по-жежної безпеки, а також санітарних вимог щодо транспортування та зберігання товарів.

Суб'єкти господарювання здійснюють зберігання та продаж то-варів побутової хімії, мінеральних добрив та засобів захисту рослин в торговельних приміщеннях з урахуванням їх складу та призначення за обов'язкової умови, що отруйні товари зберігаються окре-мо від решти товарів.

Товари побутової хімії, мінеральні добрива та засоби захисту ро-слин зберігають в закритих сухих, чистих, добре вентильованих приміщеннях з підлогою із бетону або із керамічних плиток при температурі не нижче 0. С і не вище +20.-25. С і відносній вологості повітря не більше 55-65 %.

Для уникнення погіршення якості хімічних товарів (зволожуван-ня, руйнування та розкладання) забороняється зберігати товари по-бутової хімії у вологих приміщеннях.

При зберіганні легкозаймистих і горючих рідин у аерозольній упаковці, пляшках та в іншій тарі необхідно їх захищати від попа-дання на них прямих променів світла та теплового впливу, при цьому забороняється зберігати одночасно більше 15 тис. аерозоль-них упаковок.

При зберіганні товарів побутової хімії, мінеральних добрив та засобів захисту рослин розміщують окремо по групах, видах з ура-хуванням їх особливих властивостей.

Тверді лакофарбові товари зберігають окремо від рідких.

Товари, які мають підвищену пожежну небезпеку (аерозольні упаковки, лаки, розчинники, нітроемалі, клеючі матеріли тощо), зберігають у герметичній тарі окремо від інших товарів у спеціаль-но пристосованих приміщеннях..

Окремо від інших товарів зберігають отрутохімікати.

Забороняється зберігати :

•          легкозаймисті та горючі рідини в скляній тарі більше 0,5 л кожна;

•          масла та інші мастильні матеріали, олійні фарби, оліфу, смолу -разом з горючими матеріалами ;

•          лаки, спирти, розріджувачі, оліфу та інші вогненебезпечні речо-вини - в підвалах приміщень торговельного підприємства;

•          хімічні препарати і реактиви - в одному приміщенні з окислюва-чами, кислотами, горючими газами, легкозаймистими горючими рідинами.

Товари побутової хімії, мінеральні добрива та засоби захисту ро-слин в твердій упаковці розміщують на підтоварниках висотою штабеля не більше 1,5 м, а в м'якій упаковці - на полиця стелажів.

Ці товари розміщують на відстані не менше 1 м від приладів опа-лення, відстань між стінами та штабелями має бути не менше 1 мм.

При тривалому зберіганні товарів побутової хімії, мінеральних добрив та засобів захисту рослин необхідно періодично оглядати, в

разі необхідності просушувати, перевіряти цільність і герметич-ність тари отруйнохімікатів, лакофарбових товарів, клеїв тощо.

На кожній упаковці (тарі) з хімічною речовиною повинна бути етикетка або бірка з його назвою та зазначенням характерних влас-тивостей (окислювач, пальне, самозаймисте тощо).

Всі товари побутової хімії, мінеральні добрива та засоби захисту рослин повинні мати анотації з інформацією про споживчі власти-вості товару.

В торговельному (демонстраційному) залі товари побутової хімії, мінеральні добрива та засоби захисту рослин розміщують по групах на пристінних та острівних гірках, прилавках, в контейнерах та в іншому обладнанні.

Забороняється продаж товарів без інформаційних етикеток, із за-кінченим терміном придатності, товарів в пошкодженій упаковці, a також небезпечних товарів побутової хімії (отруйнохімікати, вогне-небезпечні речовини та ін.) без належного попереджувального мар-кування та без інформації про правила та умови їх використання.

Продаж вогненебезпечних та отруйних побутових хімічних ре-човин неповнолітнім та особам у нетверезому стані забороняється.

Товари побутової хімії в аерозольній упаковці продаються в ізо-льованих секціях або в ізольованих робочих місцях.

Асортимент товарів побутової хімії, мінеральних добрив та засо-бів захисту рослин може бути розширений за рахунок продажу ін-струментів для малярних робіт, садовогороднього інвентаря тощо.

Враховуючи можливий несприятливий вплив засобів побутової хімії, мінеральних добрив та засобів захисту рослин на організм людини, до роботи з ним допускаються лише практично здорові люди віком 18-55 років, які не мають нервових, шкірних і алергіч-них захворювань. Особи віком понад 55 років допускаються тільки з дозволу медичних органів. He допускаються до роботи особи з підвищеною чутливістю до хімічних речовин.