Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.4. Правила роздрібної торгівлі хлібобулочними виробами : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

8.4. Правила роздрібної торгівлі хлібобулочними виробами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 

Загрузка...

Хлібобулочні вироби в Україні, як і в усьому світі, є найважли-вішими продуктами харчування людей.

Хліб - це харчовий продукт, який одержують випіканням роз-пушеного закваскою або дріжджовим бродінням тіста. Хліб містить у собі практично всі поживні речовини, необхідні людині. У ньому є білки, вуглеводи, вітаміни, мінеральні речовини.

Виготовлення хліба з тіста, розпушеного бродінням, було винай-дено вже багато тисяч років тому назад.

Основною сировиною хлібопекарського виробництва є пшенич-не і житнє борошно, вода, дріжджі та сіль.

Споживання хлібних продуктів в Україні, згідно з фізіологічни-ми нормами повинно становити 110 кг на людину за рік. Фактичне споживання цих продуктів перевищує фізіологічну норму. При ра-ціональному харчуванні дорослій людині досить 125 кг хлібобуло-чних виробів за рік або від 300 г до 400 г на добу.

Продаж хлібобулочних виробів здійснюється згідно з Правилами продажу продовольчих товарів, затверджених наказом Міністерст-ва зовнішньо-економічних зв'язків України від 28 грудня 1994 року, №237.

Згідно з правилами для зберігання якості хлібобулочних виробів приміщення роздрібних підприємств повинні бути оснащені спеці-альним обладнанням (закритими шафами, підтоварникамии, стаціонарними та пересувними стелажами, контейнерами, столами для нарізування хліба, хліборізки) та основним інвентарем (ножі, до-щечки, щипці, лопатки, виделки для самостійного відбору покуп-цями товару, а також покривала і чохли із тканини або полімерних плівок для покриття продукції), дозволеним МОЗ України. Заборо-няється перевантажувати хліб і хлібобулочні вироби з лотків у ящики, корзини навалом.

Забороняється зберігати хлібобулочні вироби навалом, а також встановлювати обладнання з хлібом на відстані менше 35 см від підлоги в підсобних приміщеннях і 60 см - у торговельному залі. He допускається зберігання хліба разом з товарами, які мають різ-кий та сильний запах.

Кожна партія продукції повинна супроводжуватися документа-ми, в яких зазначається дата виготовлення та година виймання хлі-ба з печі, від якої відраховується строк придатності.

Хліб і хлібобулочні вироби можуть знаходитися у продажу (при температурі не менше 6 С і вологості - 75%) після виймання з печі не більше (Додаток А): ^36 годин - хліб із житнього і житно-пшеничного оббивного і жи-

тнього обдирного борошна, а також із суміші пшеничного і жит-

нього сортового борошна; ^ 24 години - хліб із пшенично-житнього і пшеничного оббивного

борошна, хліб та хлібобулочні вироби масою більше 200 г із сор-

тового пшеничного, житнього просіяного борошна; > 16 годин - дрібноштучні вироби масою 200 г і менше.

Після закінчення цих строків продаж хліба та хлібобулочних ви-робів забороняється, хліб підлягає вилученню з продажу.

Нестандартні, вилучені з продажу вироби, повертають постача-льнику в узгоджені терміни згідно з договором. Залишки кусків хліба, сухарні, хлібні крихти, випадково забруднені вироби, збира-ють у місткості з написом "санітарний брак" і здають їх в установ-леному порядку.

Забороняється продаж хліба з наявністю плісняви, сторонніх до-мішок, непромісів, неправильної розпливчастої форми, з тріщина-ми, з блідою або підгорілою скоринкою.

У разі виявлення ознак захворювання на картопляну хворобу не-обхідно негайно повідомити про це виробника та органи санітар-ного нагляду, уражені вироби зняти з продажу і знищити згідно з діючими санітарними правилами і складеним в установленому по-рядку актом, а обладнання ретельно вимити.

Шафи для зберігання хліба і хлібобулочних виробів необхідно щоденно провітрювати протягом 1-2 години, і не менше одного pa-ay на тиждень промивати теплою водою з милом і протирати 1%-им розчином оцтової кислоти з наступним просушуванням.

Покривала і чохли з полімерних плівок потрібно провітрювати і просушувати щодня, a у разі забруднення промивати теплою во-дою. Металевий інвентар ретельно промивають гарячою водою і насухо витирають.

Хлібобулочні магазини повинні бути обладнані розвантажува-льними площадками з навісом, які захищають продукцію від ат-мосферного впливу. Приміщення магазинів обладнані спеціаль-ним обладнанням (підтоварниками, пересувними стелажами, столами для нарізування хліба) та інвентарем.

Хлібобулочні вироби більше 500 г розрізають на 2 або 4 рівні частини без зважування і реалізовують у полімерних плівках. Як-що хліб розрізається, то інша половинка вкладається у пакет, щоб скоротити процес усихання хліба. Вироби повинні братися спеці-альними вилками або смужками чистого паперу, не дозволяється брати хліб руками.

Процівники торгівлі повинні мати санітарну книжку про дозвіл роботи з хлібобулочними виробами.

Продаж хлібних виробів повинен здійснюватися через РРО по-купцю повинен видаватися касовий чек.

Працівники, відповідальні за формування, встановлення і за-стосування роздрібних цін, призначаються керівником суб'єкта господарювання. (Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Наказом МЗЕЗторгу N252 від 17.05.97)

Документами, які обгрунтовують сформовані і встановлені ціни на товари, що надійшли до підприємств роздрібної торгівлі та гро-мадського харчування, є рахунки-фактури, накладні, квитанції про прийняття товарів на комісію, заборні листи, калькуляційні картки, інші супровідні документи, книги надходження товарів, акти останньої інвентаризації, описи-акти уцінки, дооцінки, оформлені в установленому порядку. (Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Нака-зом МЗЕЗторгу N 252 від 17.05.97).

Ярлик цін (цінник) призначається для надання покупцям основ-ної інформації на окремий товар.

Ярлики цін (цінники) та покажчики цін повинні мати такі рекві-зити:

для вагових товарів - назва товару, сорт, ціна за один кілограм

або за сто грамів;

для товарів, що розфасовані, - назва товару, сорт, ціна за один

кілограм або за сто грамів, вага одиниці розфасовки, ціна за

одиницю розфасовки;

Роздрібні ціни також можуть бути позначені на товарних ярли-ках, етикетках підприємств-виготівників, упаковці, в якій товар продається населенню, або безпосередньо на самому товарі, якщо позначення ціни не псує його товарного вигляду та не знижує яко-сті товару.