Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Ситуаційні завдання : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

Ситуаційні завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 

Загрузка...

1. Громадянка Петрова А.Т. купила в спеціалізованому магазині копчену рибу, яка була упакована в поліетиленову вакуумну упако-вку. На упаковці була приклеєна етикетка, на якій вказана вага ри-бини - 370 грм. Взявши товар до рук, громадянка засумнівалася в правдивості ваги (риба здалася їй занадто легкою), і вона попросила продавця магазину зважити рибу на вагах. Продавець відмовив їй. Чи правий був продавець в даній ситуації? Обґрунтуйте права спо-живача.

Розв 'язання ситуації:

Згідно зі Ст.17 Закону України "Про захист прав споживачів" п.4 споживач має право на перевірку якості, безпеки, комплектності, мі-ри, ваги та ціни товарів (робіт, послуг), що придбаваються (замов-ляються), демонстрацію безпечного та правильного їх використання. На вимогу споживача продавець (виконавець) у цих випадках зо-бов'язаний надати йому контрольно-вимірювальні прилади, докуме-нти про якість, безпеку, ціну товарів (робіт, послуг). Тому продавець був зобов'язаний зважити рибу громадянці за її проханням.

2.         Купуючи в магазині "Продтовари" цілий ряд харчових продук-

тів: цукор (1 кг), молоко (1 пачка), хліб (1 шт), майонез (1 пачка),

громадянин Малко В.А. дав купюру 10 грн. Йому повинні були да-

ти залишок 1,99 грн. Але продавець сказав, що у нього немає здачі і

на залишок дав 2 упаковки сірників покупцеві. Чи порушені в даній

ситуації права споживача? Чи мав право продавець так вчиняти?

Розв 'язання ситуацїї: Згідно зі ст.17 Закону України "Про захист прав споживачів" п.2 забороняється примушувати споживача придбавати товари і послу-ги неналежної якості або непотрібного йому асортименту. Тому дії продавця є неправомірними і споживач мав право не погодитися забирати сірники, а вимагати повернення залишку.

3.         Громадянка Синько О.Л. купила в магазині "ТОРА" 20 січня

зимові чоботи. Через десять днів вона прийшла до магазину з про-

ханням обміняти їх на нові, мотивуючи своє прохання тим, що ні-

би-то її чоботи виявилися неякісними (верх чобіт був дуже погну-

тим, підошва відклеїлася з двох боків і на одному чоботі зіпсовані

кнопки). Працівників магазину здивував такий вигляд чобіт (адже

пройшло лише 10 днів з моменту купівлі) і було вирішено провести

експертизу взуття. В результаті експертизи було виявлено спеціалі-

стами, що дефекти взуття виникли внаслідок порушення правил

експлуатації взуття. Які дії продавця в цьому випадку? Яку відпові-

дальність несе споживач?

Розв 'язання ситуацїї: Згідно зі Ст.17 Закону України "Про захист прав споживачів" п.4 якщо в результаті експертизи буде доведено, що недоліки виникли після передачі товару (роботи, послуги) споживачеві внаслідок по-рушення ним встановлених правил використання, зберігання чи транспортування, дій третіх осіб, вимоги споживача не підлягають задоволенню, а споживач зобов’язаний відшкодувати продавцю (виконавцю, підприємству, яке виконує його функції) витрати на проведення експертизи. Тому Громадянка Синько О.Л. має оплати-ти всі витрати, що пов‘язані з експертизою взуття.

4.         Купуючи в магазині крем для обличчя, громадянка Власенко

А.Б. зупинила свій вибір на кремі "Люкс", який вона завжди купу-

вала і який підходив їй за типом її шкіри. Взявши до рук крем, вона

побачила, що термін його придатності минув два дні назад, але

гроші за крем вже заплатила. Вона попросила повернути їй сплаче-ні гроші. Але продавець відмовив їй, сказавши, що вона може лише обміняти цей крем на інший, мотивуючи своє рішення тим, що тер-мін придатності минув зовсім недавно. Які права споживача пору-шені в даному випадку і яку відповідальність може понести прода-вець?

Розв 'язання ситуації: Згідно зі Ст.17 Закону України "Про захист прав споживачів" п.2 забороняється примушувати споживача придбавати товари і послу-ги неналежної якості або непотрібного йому асортименту. Тобто крем, термін придатності якого минув, є товаром неналежної якос-ті, і продавець не має права примушувати покупця його купити, a повинен задовольнити його вимогу щодо повернення грошей. За порушення правил торговельного обслуговування та реалізації то-варів, термін придатності яких минув, продавець несе відповідаль-ність у розмірі 200% вартості залишку одержаної для реалізації партії товару (Ст.23), але не менше rf яти неоподаткованих мініму-мів доходів громадян.

5. Зайшовши на обід в їдальню "Українські страви”, громадянин замовив собі: борщ (1 порція), пельмені (1 порція - 13 штук), чай та дві булочки з повидлом. Коли він оплатив своє замовлення і забрав його до свого столика, то побачив, що замість 13 шт. пельменів порція містила 8 шт., а замість двох замовлених їм булочок з пови-длом, йому принесли одну з повидлом, а одну з кокосовою струж-кою. Громадянин пред'явив до каси претензію, але ніякої реакції працівник йдальні не проявив. Прокоментуйте, які права споживача порушено і яку відповідальність несе продавець?

Розв 'язання ситуації:

Згідно зі Ст.17 Закону України "Про захист прав споживачів" п.2 споживач має право на вільний вибір товарів і послуг та забороня-ється примушувати споживача придбавати товари і послуги нена-лежної якості або непотрібного йому асортименту. Тому громадя-нин має право вимагати замінити булочку з маком на ту, яку він замовив (тобто з повидлом), а також відповідної кількості пельме-нів в порції (тобто 13 штук, як це написано в меню). Отже, в разі порушення прав споживача на підприємствах громадського харчу-вання, продавець несе відповідальність, встановлену законодавст-вом (Ст.17 п.5).

6.         У магазині “Техніка для дому” громадянка Агієнко М.Т. купи-

ла кухонний комбайн. У магазині перевірили його працездатність

при підключенні напруги (звук мотору при підключенні до мережі

було чути), але не було представлено споживачеві демонстрацію

роботи насадок, мотивуючи це тим, що все написано в інструкції.

Вдома громадянка побачила, що інструкція була написана інозем-

ною мовою і було не зрозумілим, які насадки треба застосовувати

для певних видів продуктів. Вкажіть, які права споживача поруше-

но і які його подальші дії.

Розв 'язання ситуацїї: У даному випадку порушені правила торговельного обслугову-вання (згідно зі Ст.17 Закону України "Про захист прав спожива-чів" п.4 споживач має право на демонстрацію безпечного та прави-льного використання товарів (робіт, послуг): громадянці повинні були показати роботу всіх насадок комбайна, а також порушено право споживача на необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про товар (роботу, послугу). Тому громадянка повинна звернутися до магазину з вимогою надання даних про роботу ку-хонного комбайна. А за відсутність необхідної, доступної, достові-рної та своєчасної інформації про товар (роботу, послугу) прода-вець несе відповідальність у розмірі 30% вартості одержаного для реалізації товару (Ст.23).

7.         Споживач захотів купити набір для гоління “Арко”, в який

входила пінка для бриття та дезодорант і який коштував 21 гривню.

Продавець сказав, що в набір ще входить і мило “Арко” і все це бу-

де коштувати 23 гривні. Споживач відмовився платити за мило, мо-

тивуючи це тим, що на вітрині воно в набір не входить. Проаналі-

зуйте ситуацію. Чи вправі продавець вимагати від споживача

купувати мило?

Розв 'язання ситуацїї: Згідно зі Ст.17 Закону України "Про захист прав споживачів" п.2 забороняється примушувати споживача придбавати товари непо-трібного йому асортименту. Тому дії продавця є неправомірними і споживач має право вимагати продати набір для гоління без мила.