Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.2. Права споживачів у сфері торговельного та інших видів обслуговування 6.2.1. Основний зміст статті 17 Закону України „Про захист прав споживачів” : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

6.2. Права споживачів у сфері торговельного та інших видів обслуговування 6.2.1. Основний зміст статті 17 Закону України „Про захист прав споживачів”


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 

магниевый скраб beletage

1.         За всіма громадянами однаковою мірою визнається право на задоволення їх потреб у сфері торговельного та інших видів обслу-говування. Встановлення будь-яких переваг, прямих або непрямих обмежень прав споживачів не допускається крім випадків, перед-бачених законодавчими актами.

2.         Споживач має право на вільний вибір товарів і послуг у зручний для нього час з урахуванням режиму роботи продавця (виконавця).

Продавець (виконавець) зобов’язаний всіляко сприяти спожива-чеві у вільному виборі товарів і послуг.

Забороняється примушувати споживача придбавати товари і по-слуги неналежної якості або непотрібного йому асортименту.

3.         Продавець (виконавець) зобов’язаний надати споживачеві до-стовірну і доступну інформацію про найменування, належність та режим роботи свого підприємства.

4.         Споживач має право на перевірку якості, безпеки, комплектно-сті, міри, ваги та ціни товарів (робіт, послуг), що придбаваються (замовляються), демонстрацію безпечного та правильного їх вико-ристання. На вимогу споживача продавець (виконавець) у цих ви-падках зобов’язаний надати йому контрольно-вимірювальні прила-ди, документи про якість, безпеку, ціну товарів (робіт, послуг).

У разі коли під час гарантійного терміну необхідно визначити при-чини втрати якості товару (роботи, послуги), продавець (виконавець) зобов’язаний у триденний термін з дня одержання від споживача письмової заяви організувати проведення експертизи товару (роботи, послуги). Експертиза провадиться за рахунок продавця (виконавця). Якщо в результаті експертизи буде доведено, що недоліки виникли після передачі товару (роботи, послуги) споживачеві внаслідок по-рушення ним встановлених правил використання, зберігання чи транспортування, дій третіх осіб, вимоги споживача не підлягають задоволенню, а споживач зобов’язаний відшкодувати продавцю (ви-конавцю, підприємству, яке виконує його функції) витрати на прове-дення експертизи. Споживач, продавець (виконавець) мають право оскаржувати висновки експертизи у судовому порядку.

5.         В разі порушення прав споживача на підприємствах сфери то-

рговельного та інших видів обслуговування продавець (виконавець)

і працівники цих підприємств несуть відповідальність, встановлену

законодавством.