Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕСТИ : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

ТЕСТИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 

Загрузка...

/. Чи має право споживач на одержання необхідної, доступної та достовірної інформації про товар:

1)         має право на одержання інформації про продовольчі товари;

2)         має право на одержання інформації про непродовольчі товари;

3)         має право на одержання інформації про будь-який товар;

4)         не має права.

2.         Інформація про товар доводиться до споживача за допомогою:

1)         етикетки;

2)         технічної документації;

3)         маркування;

4)         всі відповіді правильні.

3.         Стосовно товарів, які підлягають обов'язковій сертифікації,

споживачеві повинна надаватись інформація про:

1)         їх сертифікацію;

2)         органи, які сертифікували цей товар;

3)         порядок сертифікації цього товару.

4.         Продукти харчування, упаковані або розфасовані в Україні,

повинні забезпечуватись інформацією про:

1)         їх сертифікацію;

2)         місце їх походження;

3)         організацію, яка здійснювала упакування або розфасування;

4)         правильні відповіді 1, 2.

5.         Громадянин, який здійснює підприємнщьку діяльність, на ети-

кетці товару повинен надати інформацію про:

1)         номер документа, що засвідчує право на заняття підприєм-ницькою діяльністю;

2)         найменування органу, що видав документи на право на занят-тям підприємницькою діяльністю;

3)         відомості про його сертифікацію;

4)         всі відповіді правильні.

6.         Збитки, завдані споживачеві товарами, придбаними в резуль-

таті недобросовісноїреклами, підлягають:

1)         відшкодуванню винною особою + завдані збитки;

2)         відшкодуванню винною особою у повному обсязі;

3)         відшкодуванню винною особою в обсязі, встановленому судом.

7.         Якщо надання недостовірної або неповної інформації про то-

вар чи виготівника спричинило придбання товару, який не має по-

трібних споживачеві властивостей, - споживач має право:

1)         розірвати договір;

2)         вимагати на заміну потрібного йому товару;

3)         вимагати відшкодування завданих йому збитків;

4)         правильні відповіді 1, 3

8.         При неможливості використання придбаного товару за при-

значенням споживач має право вимагати інформаціїу термін:

1)         14 днів;

2)         25 днів;

3)         не більше місяця.

9.         Ким відшкодовуються збитки завдані споживачеві в резуль-

таті недобросовісноїреклами:

1)         стороною, яка заподіяла ці збитки;

2)         підприємством - виготівником;

3)         державою;

4)         продавцем.

10.       Хто створюєумови для набуття споживачами потрібних знань

з питань реалізаціїїх прав:

1)         підприємство - виготівник;

2)         держава;

3)         органи по захисту прав споживачів.