Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Ситуаційні завдання : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

Ситуаційні завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 

магниевый скраб beletage

1.         Громадянин Іванченко С. К. прийшов до магазину «Продово-

льчий кошик» з наміром придбати добрий зелений чай. Він попро-

сив продавця показати різні сорти зеленого чаю, щоб прочитати на

упаковці інформацію про склад та виготівника. На його прохання

продавець відмовилась. Визначте права споживача.

Розв ^язання ситуацїї: Згідно зі ст. 15 п. ІСпоживач має право на одержання необхідної, доступної та достовірної інформації про товари (роботи, послуги), що забезпечує можливість їх компетентного вибору

2.         Анищенко Ю.В. придбала в магазині «Оріон» імпортний теле-

візор. На товар був виданий товарний чек. Але вдома вона

з'ясувала, що інформація щодо його експлуатації англійською мо-

вою. Визначте права громадянки Анищенко Ю.В.

Розв язання ситуацїї: Згідно зі ст. 15 п. 1 Споживачу повинні надати інформацію про товар доступною для нього мовою.

3. Громадянином Петренко Б.П. в магазині «Світ шпалер» були придбані 6 роликів вінілових шпалер, щоб змінити інтер’єр в спа-льній кімнаті. Через тиждень після зміни інтер'єру в нього при пе-ребудовані в кімнаті боліла голова. Потім він з'ясував, що в склад шпалер входить шкідлива речовина - полівінілхлорид, яка викли-кала головний біль. Визначте права громадянина Петренко Б.П.

Розв ^язання ситуацїї:

Згідно зі ст. 15 п. 7.3, якщо надання недостовірної або неповної інформації про товар (роботу, послугу), а також про виготівника (виконавця, продавця) спричинило заподіяння шкоди життю, здо-ров'ю або майну споживача, він має право пред'явити продавцю (виготівнику, виконавцю) вимоги, передбачені статтею 15 цього Закону, а також вимагати відшкодування збитків

4.Громадянин Мілейко А.А. придбав в магазині «Фарби» фарбу, на якій не було вказано умови зберігання даної фарби. Він поставив ії на вікні, в результаті чого фарба почала виділяти отруйний запах. Внаслідок цього було завдано шкоди громадянину Мілейку А.А. На товар він мав товарний чек. Проаналізуйте ситуацію.

Розв ^язання ситуацїї:

Згідно зі ст. 15 п. 7.3 у разі коли надання недоступної, недостові-рної, неповної або несвоєчасної інформації про продукцію та про виробника(виконавця, продавця)спричинило заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну споживача, споживач має право пред'явити продавцю (виробнику, виконавцю) вимоги, передбачені статтею 16 цього Закону, а також вимагати відшкодування збитків, завданих природним об'єктам, що перебувають у його володінні на праві власності або на інших підставах, передбачених законом чи договором.

5.Громадянка Ященко Н.Г. придбала в магазині «Світ посуду» сковорідку для випікання млинців. На товар вона мала товарний чек. Але при використанні за призначенням млинці постійно при-липали до сковорідки. Визначте права громадянки Ященко Н.Г.

Розв язання ситуацїї: Згідно зі ст. 15 п. 7.2 у разі коли надання недоступної, недостові-рної, неповної або несвоєчасної інформації про продукцію та про виробника (виконавця, продавця) спричинило:

1)         придбання продукції, яка не має потрібних споживачеві влас-тивостей, - споживач має право розірвати договір і вимагати від-шкодування завданих йому збитків;

2)         неможливість використання придбаної продукції за призна-ченням - споживач має право вимагати надання у прийнятно коро-ткий, але не більше місяця, строк належної інформації. Якщо інфо-рмацію в обумовлений строк не буде надано, споживач має право розірвати договір і вимагати відшкодування збитків;

б.Громадянка Кир'ян А.В. в результаті побаченої реклами про йогурті по телевізору, що покращують стан здоров'я впродовж вживання 14 днів, вирішила спробувати. Ця спроба спричиняла по-стійний розлад шлунку. Визначте права громадянки Кир'ян А.В.

Розв ^язання ситуацїї:

Згідно зі ст. 18 п. 5 збитки, завдані споживачеві товарами (робо-тами, послугами), придбаними в результаті недобросовісної рекла-ми, підлягають відшкодуванню винною особою у повному обсязі.

7.Громадянин Якович В.Б. придбав в магазині засіб проти кома-рів. Прочитавши інструкцію по експлуатації, він не знайшов про-типоказань, намазав руки, шию та обличчя і пішов до лісу. Вранці наступного дня він прокинувся з незрозумілими плямами на облич-чі. Звернувшись до лікаря, він з'ясував, що цей засіб не можна на-носити на обличчя. Визначте права громадянина Якович В.Б.

Розв ^язання ситуацїї:

Згідно зі ст. 15 п. 1, ст. 14 п.5 споживач має право на одержання необхідної, доступної та достовірної інформації про товари, яка включає й інформацію щодо протипоказань в застосуванні. В цьо-му випадку споживач може вимагати: відповідного зменшення його купівельної ціни; заміни на такий же товар іншої моделі з відповід-ним перерахуванням купівельної ціни; розірвання договору та від-шкодування збитків, яких він зазнав.

8.Громадянка Кушнір Л.П. придбала в магазині «Продтовари» молоко, на якому не було вказано виготівника цього продукту. Проаналізуйте ситуацію.

Розв ^язання ситуацїї:

Згідно зі ст. 15 п. 1 споживач має право на одержання необхідної, доступної та достовірної інформації про товари, яка включає й ін-формацію про термін придатності продукту.

9. Громадянка Стельмах Н.Ф. придбала засіб для виведення з тканин плям іржі. Але на цьому засобі була надана неповна інфор-мація про його застосування. Використання засобу за призначенням стало неможливим, оскільки вона не знала як правильно його вико-ристовувати. Визначте права громадянки Стельмах Н.Ф.

Розв ^язання ситуацїї:

Згідно зі ст. 15 п..2, якщо надання неповної або недостовірної інфо-рмації про товар унеможливлюють використання придбаного товару (роботи, послуги) за призначенням - споживач має право надання у розумно короткий термін, але не більше місяця, термін належної інфо-рмації. Якщо інформацію в обумовлений термін не буде надано, спо-живач має право розірвати договір і вимагати відшкодування збитків.