Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Ситуаційні завдання : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

Ситуаційні завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 

Загрузка...

1.         Громадянин Петренко П. П. в магазині побутової техніки ку-

пив холодильник іноземного виробництва. Документи на купівлю

оформляв продавець, але без участі покупця, який після оформлен-

ня їх не перевірив. Через 5 місяців холодильник зламався. Петренко

П. П. звернувся до магазину з вимогою відремонтувати куплений

товар та пред’явив документи на нього. Йому відмовили, аргумен-

туючи тим, що гарантійні терміни не зазначені і тому це не входить

до їх обов’язків. Зробіть висновки.

Розв ^язання ситуацїї: Згідно зі ст. 7 п. 5 “Стосовно товарів (робіт, послуг), на які гара-нтійні терміни не встановлено, споживач має право пред’явити продавцю (виготівнику, виконавцю) відповідні вимоги, якщо недо-ліки були виявлені протягом 2 років”, отже, робимо висновок, що продавці повинні здійснити гарантійний ремонт.

2.         Громадянка Іванова I. I. у ювелірному магазині придбала собі

золоту каблучку з діамантом, але через 3 дні вирішила обміняти дану

каблучку на іншу, більшого розміру. їй відмовили. Зробіть висновки.

Розв ^язання ситуацїї: Існує перелік товарів належної якості, які не підлягають повер-ненню, до них відносяться ювелірні вироби з дорогоцінного мета-лу. Продавець має повне право відмовити покупцю.

3.         Громадянка Сидорова Т.Л. у косметичному відділі магазину

“Галантерея” придбала крем для обличчя без зазначення дати виро-

бництва на упаковці. Через тиждень застосування цього крему на

обличчі Сидорової з’явилося подразнення. Вона прийшла в магазин

“Галантерея”, щоб повернути товар Але товар не було прийнято.

Зробіть висновки.

Розв ^язання ситуацїї: Згідно зі ст. 7 п. 3 “ Для продукції, споживчі властивості якої можуть з часом погіршуватися і становити небезпеку для життя, здо-ров'я, майна споживачів і навколишнього природного середовища, встановлюється строк придатності, який зазначається на етикетках, упаковці або в інших документах, що додаються до неї при продажу і який вважається гарантійним строком.”. Так як цього не було, про-давець повинен повернути гроші за товар та відшкодувати збитки.

4.         Громадянин Петров В. В. придбав машину в кредит і випла-

тив повну суму за неї за 5 років. А через рік після цього вона зла-

малася. Він звернувся до автосалону з вимогою ремонту автомо-

біля, але йому відмовили, пояснивши це тим, що цю модель давно

зняли з виробництва і запасних частин до неї немає. Зробіть ви-

сновки.

Розв ^язання ситуації: Згідно ст. 6 п. 5 "Виготівник зобов'язаний забезпечити можливість використання товару за призначенням протягом терміну його служ-би, або в разі відсутності таких термінів - протягом 2 років". Тобто продавці повинні задовольнити вимоги споживача, внаслідок цього вони можуть звернутися до виготівника і вимагати у нього запасні частини до автомобіля, або повного ремонт даного автомобіля.

5.         Громадянка Сидорова придбала радіоприймач, гарантійний

термін якого 2 роки. Протягом цього терміну він ламався 5 разів і

щоразу раз громадянка Сидорова здавала його на ремонт, термін

якого в цілому склав 4 місяці. Через 2 роки і 1 місяць радіоприймач

знов зламався, але вже його відмовилися прийняти на ремонт. Зро-

біть висновки.

Розв ^язання ситуації: Згідно зі ст. 7 п. 6 "При виконанні гарантійних ремонтів гаран-тійний термін збільшується на час перебування товару в ремонті", тобто гарантійний термін повинен скласти в цілому 2 роки і 4 міся-ці, тому продавці повинні виконати свої гарантійні зобов'язання і відремонтувати товар.

6.         Громадянка Сидорова в магазині "Продукти" купила шоколад,

але не звернула уваги на термін придатності. Прийшовши додому і

розгорнувши шоколад, вона побачила, що він вкритий білими пля-

мами, а термін придатності минув. Вона звернулася до магазину з

вимогою повернути гроші. Зробіть висновки.

Розв ^язання ситуації: Згідно зі ст. 7 п. 3 "Продаж товарів, термін придатності яких ми-нув, забороняється", тобто продавець повинен повернути гроші по-купцеві і усунути весь товар з вітрини.

7.         Громадянка Петрова в магазині побутової техніки купила те-

левізор, гарантійний термін якого 2 роки. Через півроку викорис-

тання телевізор загорівся і завдав шкоди майну споживача. Обгрун-

туйте подальші дії споживача.

Розв ^язання ситуацїї: Згідно зі ст. 6 п. 3 "Вимоги до товарів щодо його безпеки для життя, здоров'я, майна споживача, а також навколишнього природ-ного середовища встановлюються нормативно - технічною доку-ментацією”, тобто продавець за вимогою споживача повинен пове-рнути гроші за товар, якщо ціну було змінено, то з перерахунком вартості, а ще відшкодувати матеріальні збитки споживача.

8.         Громадянин Іванов замовив поштою мобільний телефон 1 січ-

ня 2005 року. Доставили йому товар 1 квітня 2005 року. Гарантій-

ний термін телефона 1 рік. Через 13 місяців з дня замовлення теле-

фон зламався. Громадянин Іванов звернувся до постачальника з

вимогою відремонтувати товар. Йому відмовили, пояснивши, що

гарантійний термін закінчився. Обгрунтуйте права споживача.

Розв ^язання ситуацїї: Згідно зі ст. 7 п. 4 "При продажу товарів поштою, а також у ви-падках, коли час укладення договору купівлі-продажу і час переда-чі товару покупцеві не збігається, гарантійні терміни обчислюються від дня доставки товару споживачеві", тобто від 1 квітня 2005 року і до 1 квітня 2006 року. На момент поломки гарантійний термін ще не минув і продавець повинен відремонтувати товар.

9.         Громадянин Петров купив газову плиту з гарантійним термі-

ном 1 рік. Плита пропрацювала півроку і зламалася. Споживач

прийшов до магазину і вимагав замінити цю плиту на іншу. Зробіть

висновки.

Розв ^язання ситуацїї: Згідно зі ст. 6 п. 1 "Продавець зобов'язаний передати споживачу продукцію належної якості та згідно зі ст. 7 п. 7 "При обміні товару його гарантійний термін обчислюється заново від дня обміну", тоб-то за вимогою споживача продавець повинен замінити цю плиту на аналогічну (якісну) та вважати її гарантійний термін від дня обміну.