Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
TEMA 1. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ КОНЦЕПЦІЇ КОНСЮМЕРИЗ-МУI ЙОГО РОЛЬ В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН 1.1 Основний зміст концепції захисту прав споживачів 1.1.1 Консюмеризм - найважливіший напрямок соціальної дія-льності в системі ринкових відносин : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

TEMA 1. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ КОНЦЕПЦІЇ КОНСЮМЕРИЗ-МУI ЙОГО РОЛЬ В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН 1.1 Основний зміст концепції захисту прав споживачів 1.1.1 Консюмеризм - найважливіший напрямок соціальної дія-льності в системі ринкових відносин


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 

Загрузка...

Ринкові відносини - це особливий вид людської діяльності, в ос-нові якого покладено систему товарно-грошових відносин, що ви-никають між покупцем і продавцем. Ця система включає механізм вільного ціноутворення, вільне підприємництво, що здійснюється на основі економічної самостійності, рівноправності та конкурент-ності суб'єктів господарювання у боротьбі за споживача.

У Законі України "Про захист прав споживачів" цей термін вжи-вається у такому значенні: "Споживач-громадянин, який придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товари (роботи, послуги) для власних побутових потреб".

Консюмеризм (від англ. consumer - споживач) - це організований рух громадян, а також діяльність державних і громадських установ за роз-ширення прав і впливу споживачів на виробників і торговців як в комер-ційній, так і позакомерційній сферах. Він виник понад сто років тому. Найбільш характерні визначення консюмеризму знаходимо, скажімо, у Ф. Котлера: "Консюмеризм - організований рух громадян та державних органів за розширення прав і впливу покупців на продавців".

Досвід консюмерського руху в розвинених країнах свідчить про його високий рівень, що забезпечений підтримкою урядів цих кра-їн, впливовими міжнародними організаціями і насамперед ООН, a також відповідною законотворчою діяльністю як у державах, так і на основі міждержавного співробітництва.

У процесі розбудови незалежної держави в Україні в 90-х pp. ви-никає консюмерський рух на основі досягнень міжнародного досвіду, а також специфічних умов сучасного соціально-політичного й еконо-мічного розвитку. Започаткувалася структурна, розвивається законо-творча діяльність в галузі захисту прав споживачів. Першою серед колишніх республік СРСР Україна приймає Закон "Про захист прав споживачів" (1991 p.), права споживачів гарантуються Конституцією України, що була прийнята 28 червня 1996 р. Розширюються міжна-родні контакти в цій сфері. Розвивається загальна консюмерська осві-та та інформація в нашій державі. Налагоджується система підготов-ки фахівців з питань захисту прав споживачів.

1 1 Котлер Ф. Основьі маркетинга: Пер. с англ. - М., 1996. - с. 634