Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.1.2. Основний зміст статті 7 Закону України „Про захист прав споживачів” : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

5.1.2. Основний зміст статті 7 Закону України „Про захист прав споживачів”


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 

Загрузка...

Виготівник (виконавець) забезпечує нормальну роботу (застосу-вання, використання) товару (роботи, послуги), в тому числі ком-плектуючих виробів, протягом гарантійного терміну, встановленого законодавством або нормативними документами, а в разі їх відсут-ності - договором.

Гарантійні терміни на комплектуючі вироби повинні бути не меншими, ніж гарантійний термін на основний виріб, якщо інше не передбачено законодавством чи договором.

Гарантійний термін має зазначатися в паспорті на товар (роботу, послугу) або на його етикетці чи в будь-якому іншому документі, що додається до товару (роботи, послуги).

Для лікарських засобів, харчових продуктів, виробів побутової хімії, парфюмерно-косметичних та інших товарів, споживчі власти-вості яких можуть з часом погіршуватися і становити небезпеку для життя, здоров'я, майна і навколишнього природного середовища, встановлюється термін придатності, який зазначається на етикет-ках, упаковці або в інших документах, що додаються до них при продажу, і який вважається гарантійним терміном. Термін придат-ності обчислюється від дати виготовлення, яка також має бути вка-зана на етикетці або в інших документах, і визначається або часом, протягом якого товар є придатним для використання, або датою, до настання якої товар є придатним для використання.

Продаж товарів, на яких термін придатності не зазначений або зазначений з порушенням вимог нормативних документів, а також товарів, термін придатності яких минув, забороняється.

На сезонні товари (одяг, хутряні вироби та інші) гарантійний те-рмін обчислюється з початку відповідного сезону, що встановлю-ється Кабінетом Міністрів України.

При продажу товарів за зразками, поштою, а також у випадках, коли час укладення договору купівлі-продажу і час передачі то-вару споживачеві не збігаються, гарантійні терміни обчислюються від дня доставки товару споживачеві, а якщо товар потребує спеці-альної установки (підключення) чи складання - від дня їх здійс-нення. Якщо день доставки, установки (підключення) чи складання товару, а також передачі нерухомого майна встановити неможливо або якщо майно перебувало у споживача до укладення договору купівлі-продажу - від дня укладення договору купівлі -продажу.

Стосовно товарів (робіт, послуг), на які гарантійні терміни не встановлено, споживач має право пред'явити продавцю (виготів-нику, виконавцю) відповідні вимоги, якщо недоліки були виявлені протягом шести місяців, а стосовно нерухомого майна - не пізні-ше трьох років від дня передачі їх споживачеві.

При виконанні гарантійних ремонтів гарантійний термін збіль-шується на час перебування товару (роботи, послуги) в ремонті.

Зазначений час обчислюється від дня, коли споживач звернувся з вимогою про усунення недоліків.

При обміні товару його гарантійний термін обчислюється зано-во від дня обміну.

До переліку сезонних товарів, гарантійні терміни за якими обчи-слюються з початку відповідного сезону, відносяться одяг, хутряні вироби, взуття тощо.

Гарантійні терміни одягу, хутряних виробів весняно - літньо-го сезону обчислюються з 1 квітня, осінньо - зимового асортиме-нту 3 1 жовтня.

Гарантійні терміни взуття зимового асортименту обчислюють-ся з 15 листопада по 15 березня, весняно - осіннього асортимен-ту з 15 березня по 15 травня, літнього асортименту з 15 травня по 15 вересня.