Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
TEMA 5. ПРАВА СПОЖИВАЧІВ HA ОБМІН ТОВАРІВ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ, НЕДІЙСНІСТЬ УМОВ ДОГОВОРІВ, ЩО ОБМЕЖУЮТЬ ПРАВА СПОЖИВАЧІВ 5.1. Права споживачів на належну якість товарів (робіт послуг) 5.1.1. Основний зміст статті 6 Закон” України „Про захист прав споживачів : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

TEMA 5. ПРАВА СПОЖИВАЧІВ HA ОБМІН ТОВАРІВ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ, НЕДІЙСНІСТЬ УМОВ ДОГОВОРІВ, ЩО ОБМЕЖУЮТЬ ПРАВА СПОЖИВАЧІВ 5.1. Права споживачів на належну якість товарів (робіт послуг) 5.1.1. Основний зміст статті 6 Закон” України „Про захист прав споживачів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 

магниевый скраб beletage

Споживач має право вимагати від продавця (виготівника, вико-навця), щоб якість придбаного ним товару (виконаної роботи, нада-ної послуги) відповідала вимогам нормативно - правових актів, умовам договорів, а також інформації про товар (роботу, послугу), яку надає продавець (виготівник, виконавець).

Вимоги до товару (роботи, послуги) щодо його безпеки для жит-тя, здоров'я і майна споживачів, а також навколишнього природно-го середовища встановлюються нормативними документами.

Щодо окремих груп товарів (робіт, послуг) вказані вимоги вста-новлюються законодавчими актами України.

Реалізація інтересів споживачів у встановленні вимог до якості това-рів (робіт, послуг) забезпечується правом участі об'єднань споживачів у розробці нормативних документів згідно з чинним законодавством.

Продавець (виготівник, виконавець) зобов'язаний передати спо-живачеві товар (роботу, послугу), який за якістю відповідає вимо-гам нормативних документів, умовам договору, а також інформації про товар (роботу, послугу), що надається продавцем (виготівни-ком, виконавцем).

На товари, що завозяться на територію України, повинен бути передбачений чинним законодавством документ, який підтверджує їх належну якість.

Виготівник (виконавець) зобов'язаний забезпечити можливість використання товару (результатів виконаної роботи) за призначен-ням протягом терміну його служби, передбаченого нормативним документом або встановленого ним за домовленістю із спожива-чем, а в разі відсутності таких термінів - протягом 10 років.

Виготівник зобов'язаний забезпечити технічне обслуговування та гарантійний ремонт товару, а також випуск і поставку для підпри-ємств, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт, в необхід-них обсягах і асортименті запасних частин протягом усього терміну його виробництва, а після зняття з виробництва - протягом терміну служби, в разі відсутності такого терміну - протягом десяти років.