Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Ситуаційні завдання : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

Ситуаційні завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 

Загрузка...

1.         Споживачка Міщенко К. М. замовила в ательє пошиття спідниці

з її матеріалу, після обговорення фасону була проведена калькуляція

витрат й видана квитанція, де вказана ціна готового виробу - 40 грн.

Але коли споживачка прийшла забирати виріб, майстер повідомила,

що ціна виробу - 50 грн., так як вона неправильно оцінила вартість

роботи при початковому складанні ціни. Проаналізуйте ситуацію.

Розв ^язання ситуації:

Якщо після укладення договору стане очевидним, що роботи (по-слуги), зважаючи на їх ціну (вартість) та характеристики або інші об-ставини, явно не задовольнятимуть інтереси або вимоги споживача, виконавець зобов'язаний негайно повідомити про це споживача.

Виконавець зобов'язаний таким же чином повідомити спожива-ча, якщо вартість робіт (послуг) може істотно зрости, ніж можна було очікувати під час укладення поговору.

Споживач має право відмовитися від договору про виконання робіт (надання послуг) без штрафних санкцій з боку виконавця у разі виникнення обставин, передбачених в абзацах першому та другому цієї частини (ст. 10 п. 12 Закону України "Про захист прав споживачів).

2.         Споживачка Іваненко М. П. прийшла до перукарні зробити за-

вивку. Під час виконання послуги клієнтом пошкоджено волосся.

На докори споживачки перукар відповіла, що використаний для за-

вивки препарат новий і вона не встигла вивчити його властивості й

дію на різні типи волосся. Проаналізуйте ситуацію.

Розв язання ситуацїї:

Згідно з п. 9 ст. 10 Закону України «Про захист прав споживачів» Виконавець зобов'язаний протягом місяця відшкодувати збитки, що виникли у зв'язку з втратою, псуванням чи пошкодженням речі, прийнятої ним від споживача для виконання робіт (надання по-слуг). Виконавець не звільняється від відповідальності, якщо рівень його наукових і технічних знань не дав змоги виявити особливі властивості речі, прийнятої ним від споживача для виконання робіт (надання послуг).

Якщо виконання робіт (надання послуг) вимагає використання додаткових матеріалів, такі матеріали повинні відповідати вимогам безпеки, встановленим законодавством до таких матеріалів.

3.         Споживачка Одуло А. Р. 15.06. здала черевики в майстерню, з

проханням їх відремонтувати. Майстер повідомив вартість роботи -

10 грн та дату, коли робота буде виконана - 16.06. Але коли спожи-

вачка прийшла в зазначений час, майстер повідомив, що через брак

часу він не встиг виконати даного замовлення й черевики будуть

готові лише 18.06. Проаналізуйте ситуацію.

Розв ^язання ситуацїї: Згідно з п. 5 ст. 10 Закону України «Про захист прав спожива-чів», якщо виконавець прострочує виконання роботи згідно з дого-вором, він за кожен день прострочення сплачує споживачеві пеню у розмірі 3 % вартості роботи (в даному випадку - 0,6 грн). Але оскі-льки договір про виконання роботи носить усний характер, спожи-вачеві буде важко довести свою правоту.

4.         Працівники СТО провели пофарбування легкового автомобіля

й визначили гарантійний термін 1 рік. Але через 2 місяці фарба по-

чала місцями злущуватися. На вимогу споживача виправити недо-

ліки роботи йому відповіли, що це через низьку якість фарби, яка

була придбана споживачем. Проведена експертиза, за рахунок спо-

живача, встановила, що даний дефект виник в результаті порушен-

ня технологічного процесу фарбування, а саме - недбале проведен-

ня операції знежирення. Проаналізуйте ситуацію.

Розв ^язання ситуацїї: Згідно з п. 4 ст. 10 Закону України «Про захист прав спожива-чів», якщо істотні відступи від умов договору або інші істотні не-доліки було виявлено в роботі (послузі), виконаній з матеріалу

споживача, споживач має право вимагати за своїм вибором або ви-конання її з такого ж матеріалу виконавця, або розірвання договору і відшкодування збитків, в тому числі і вартість експертизи.

5.         Споживачка Мірошник Я. М. замовила в ательє «Марія» по-

шиття блузи зі свого матеріалу, вартість послуги - 40 грн, термін

пошиття - 2 тижні. Але коли вона прийшла забрати виріб, блуза ви-

явилася малою. Проаналізуйте ситуацію.

Розв ^язання ситуації: Згідно з п. 4 ст. 10 Закону України «Про захист прав спожива-чів», якщо істотні відступи від умов договору або інші істотні не-доліки було виявлено в роботі (послузі), виконаній з матеріалу споживача, споживач має право вимагати за своїм вибором або ви-конання її з такого ж матеріалу виконавця, або розірвання договору і відшкодування збитків.

6.         Бригада робітників будівельного агентства «Миг» поклеїли шпа-

лери в будинку споживача Ященка О. П. Після виконанаї роботи спо-

живача попередили про недопущення протягів в даній кімнаті протягом

доби. Але десятирічний син споживача, не знаючи цього, відчинив вік-

но, в результат чого робота була зіпсована. Проаналізуйте ситуацію.

Розв ^язання ситуації: Згідно з п. 6 ст. 10 Закону України «Про захист прав спожива-чів», виконавець не несе відповідальності за недоліки у виконаних роботах або наданих послугах, якщо доведе, що вони виникли з ви-ни самого споживача.

7.         Споживач Ярема О.П. придбав путівку в туристичній фірмі

«Сам» на відпочинок в Єгипті. Але коли споживач прибув до готе-

лю, виявив, що в його номері відсутній кондиціонер, хоча це перед-

бачено умовами договору. На вимогу споживача надати іншу кім-

нату, йому відмовили, мотивуючи це тим, що в готелі немає

вільних місць. Проаналізуйте ситуацію.

Розв ^язання ситуації:

Згідно з п. 3 ст. 10 Закону України «Про захист прав споживачів»

у разі виявлення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі)

споживач має право за своїм вибором вимагати: безоплатного усу-

нення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі); відповідного

зменшення ціни виконаної роботи (наданої послуги); відшкодуван-ня завданих йому збитків з усуненням недоліків виконаної роботи (наданої послуги) своїми силами чи із залученням третьої особи.

8.         Будівельна бригада фірми «УЮТ» на замовлення споживача

виконала пофарбування кімнати з попереднім підготуванням стін.

Матеріали для виконання роботи підбирали працівники фірми. Під

час прийому роботи споживач (17.03.2005) недоліків не виявив.

19.07.2005 на стіні місцями з'явилися помітні тріщини, а в деяких

місцях почали відпадати шматки шпатлівки з фарбою. На вимогу

споживача виконати роботу належним чином чи відшкодувати зби-

тки, йому відмовили, мотивуючи це тим, що фірма гарантійного те-

рміну не надавала. Проаналізуйте ситуацію.

Розв ^язання ситуацїї: Згідно з п. 3 ст. 10 Закону України «Про захист прав споживачів» у разі неможливості виявлення недоліків під час приймання вико-наної роботи (наданої послуги) зазначені вимоги підлягають задо-воленню протягом гарантійного чи іншого терміну, встановленого договором, чи протягом шести місяців з дня прийняття виконаної роботи (наданої послуги) у разі відсутності гарантійного чи іншого терміну, встановленого договором.

9.         Споживачка Антоненко Н. А. замовила в фотоательє фотокар-

тки на документи о дев'ятій годині ранку, заплативши авансом за

виконання роботи (8грн), про що отримала касовий чек. За домов-

леністю сторін робота мала бути виконана через годину. Але коли

споживачка прийшла за замовленням, майстер повідомив, що зла-

малася апаратура й фотокартки споживачка може отримати не ра-

ніше 18 год. Проаналізуйте ситуацію.

Розв ^язання ситуацїї: Згідно з п. 5 ст. 10 Закону України «Про захист прав спожива-чів», якщо виконавець не виконує, прострочує виконання робо-ти(надання послуги) згідно з договором, він за кожну годину (так як в даному випадку тривалість виконання визначена у годинах) прострочення сплачує споживачеві пеню у розмірі трьох відсотків вартості роботи (послуги). Споживачці повинні повернути 1,92 грн.

10.       Споживачка Жукова Л. Д. зробила манікюр в салоні «Марго»

(вартість послуги - 15 грн). В результаті використання майстром

нестерилізованих інструментів була занесена інфекція, на лікування якої споживачка витратила 150 грн, про що має медичну довідку. Проаналізуйте ситуацію.

Розв ^язання ситуації: Згідно з п. 10 ст. 10 Закону України «Про захист прав спожива-чів» виконавець несе відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю або майну споживача, що виникла у зв'язку з використан-ням речей, матеріалів, обладнання, приладів, інструментів, присто-сувань чи інших засобів, необхідних для виконання ним робіт або надання послуг, незалежно від знання виконавцем їх властивостей. Споживачка має право на відшкодування завданих збитків.