Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.4.3. Право споживача у разі укладення договору на відстані (Стаття 13 Закону Украйни “Про захист прав споживачів”) : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

4.4.3. Право споживача у разі укладення договору на відстані (Стаття 13 Закону Украйни “Про захист прав споживачів”)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 

магниевый скраб beletage

1.         Положення цієї статті не застосовуються до договорів, укла-

дених на відстані, які стосуються:

1)         правочинів з нерухомим майном, крім оренди такого майна;

2)         правочинів з цінними паперами;

3)         фінансових послуг;

4)         продажу товарів торговельними автоматами;

5)         телекомунікаційних послуг;

6)         правочинів, здійснених на аукціоні, якщо участь у ньому мож-лива і без використання засобів дистанційного зв'язку.

2.         Перед укладенням договорів на відстані продавець (викона-

вець) повинен надати споживачеві інформацію про:

1)         найменування продавця (виконавця), його місцезнаходження та порядок прийняття претензії;

2)         основні характеристики продукції;

3)         ціну, включаючи плату за доставку, та умови оплати;

4)         гарантійні зобов'язання та інші послуги, пов'язані з утриман-ням чи ремонтом продукції;

5)         інші умови поставки або виконання договору;

6)         мінімальну тривалість договору, якщо він передбачає періоди-чні поставки продукції або послуг;

7)         вартість телекомунікаційних послуг, якщо вона відрізняється від граничного тарифу;

8)         період прийняття пропозицій;

9)         порядок розірвання договору.

У разі ненадання такої інформації суб'єкт господарювання несе відповідальність згідно із статтями 15 і 23 цього Закону.

3.         Факт надання інформації відповідно до вимог частини другої

цієї статті повинен бути підтверджений письмово або за допомогою

електронного повідомлення. Інформація, підтверджена таким чи-

ном, не може бути змінена продавцем (виконавцем) в односторон-

ньому порядку.

Підтвердження інформації не вимагається, якщо послуга нада-ється засобами дистанційного зв'язку і оплачується через оператора телекомунікаційних послуг.

4.         Споживач має право розірвати укладений на відстані договір

шляхом повідомлення продавця (виконавця) про це протягом чотирнадцяти днів з моменту підтвердження інформації або з моме-нту одержання товару чи першої поставки товару.

Якщо відповідно до абзаца другого частини третьої цієї статті підтвердження інформації не вимагається, споживач може розірва-ти договір протягом чотирнадцяти днів з моменту його укладення.

У разі продажу матеріальних речей їх повернення також свідчить про розірвання договору.

Якщо підтвердження інформації не відповідає вимогам частини третьої цієї статті, строк, протягом якого споживач має право розі-рвати договір, становить дев'яносто днів з моменту одержання та-кої інформації, або у разі продажу матеріальних речей - з моменту одержання товару або першої поставки товару. Якщо протягом цьо-го строку підтвердження інформації було виправлене, споживач має право розірвати договір протягом чотирнадцяти днів з момен-ту одержання виправленого підтвердження.

5.         У разі коли інше не передбачено договором, споживач не має

права розірвати договір, укладений на відстані, якщо:

1)         надання послуги або поставка товару електронними засобами зв'язку за згодою споживача відбулися до закінчення строку розі-рвання договору, визначеного у частині четвертій цієї статті, про що споживачеві було повідомлено у підтвердженні інформації;

2)         ціна товару або послуги залежить від котировок на фінансово-му ринку, тобто поза контролем продавця;

3)         договір стосується виготовлення або переробки товару на за-мовлення споживача, тобто якщо товар не може бути проданий ін-шим особам або може бути проданий лише з істотними фінансови-ми втратами для продавця(виконавця);

4)         споживач відкрив аудіо- чи відеокасету або носій комп'ютер-ного забезпечення, які постачаються запечатаними;

5)         договір стосується доставки періодичних видань;

6)         договір стосується лотерей чи інших азартних ігор.

6.         Якщо інше не передбачено договором, укладеним на відстані,

продавець повинен поставити споживачеві товар протягом прийн-

ятного строку, але не пізніше тридцяти днів з моменту одержання

згоди споживача на укладення договору.

У разі неможливості виконання договору через відсутність замо-вленого товару продавець повинен негайно повідомити про це споживача, але не пізніше тридцяти днів з моменту одержання згоди споживача на укладення договору.

Продавець може використовувати стандартну умову у договорі про можливість заміни товару в разі його відсутності іншим това-ром. Така умова вважатиметься справедливою, якщо:

1)         інший товар відповідає меті використання замовленого товару;

2)         має таку ж або кращу якість;

3)         його ціна не перевищує ціни замовленого товару.

Про наявність такої умови у договорі споживач повинен бути по-відомлений перед укладенням договору в порядку, передбаченому частиною другою цієї статті.

7. До договору, укладеного на відстані, застосовуються поло-ження, передбачені частинами п'ятою - дев'ятою статті 12 цього Закону.