Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3.2.Основний зміст статті 16 Закону України „Про захист прав споживачів". : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

4.3.2.Основний зміст статті 16 Закону України „Про захист прав споживачів".


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 

Загрузка...

„Майнова відповідальність за шкоду, завдану дефектною продукцією або продукцією неналежної якості"

1.Шкода, завдана життю, здоров'ю або майну споживача дефект-ною продукцією або продукцією неналежної якості, підлягає від-шкодуванню в повному обсязі, якщо законом не передбачено більш високої міри відповідальності.

2.Право вимагати відшкодування завданої шкоди визнається за кожним потерпілим споживачем незалежно від того, чи перебу-вав він у договірних відносинах з виробником (виконавцем, про-давцем). Таке право зберігається протягом установленого строку служби (строку придатності), а якщо такий не встановлено - про-тягом десяти років з дати введення в обіг такої продукції її виро-бником.

При цьому на такого споживача покладається обов'язок довести:

1)         наявність шкоди;

2)         наявність дефекту в продукції;

3)         наявність причинно-наслідкового зв'язку між такими шкодою та дефектом.

Відповідальність, яка покладається на виробника (виконавця) відповідно до положень цього Закону, не залежить від дій або без-діяльності інших осіб, які мають відношення до шкоди, що завдана дефектною продукцією або продукцією неналежної якості.

3.         Відповідальність перед споживачем за шкоду, зазначену в час-тині першій цієї статті, несе сторона, яка її завдала.

4.         Виробник (виконавець) несе відповідальність за шкоду, завда-ну життю, здоров'ю або майну споживача, що виникла у зв'язку з використанням речей, матеріалів, обладнання, приладів, інструмен-тів, пристосувань чи інших засобів, необхідних для виробництва товарів, виконання робіт або надання послуг, незалежно від рівня його наукових і технічних знань.

5.Виробник (виконавець, продавець) звільняється від відповіда-льності, якщо доведе, що:

1)         шкоду завдано з вини самого споживача внаслідок порушення ним встановлених правил використання, зберігання чи транспорту-вання продукції або дії непереборної сили;

2)         не вводив продукції в обіг;

3)         дефект у продукції виник внаслідок додержання виробником вимог законодавства або виконання обов'язкових для нього припи-сів органів державної влади.