Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.2.4. Товар куплено зі складу - чи є у споживача право його повернути : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

4.2.4. Товар куплено зі складу - чи є у споживача право його повернути


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 

Загрузка...

Сьогодні практика складських продажів досить поширена і коло її прихильників постійно збільшується. Воно й не дивно, адже це вигід-но і виробнику (продавцю), бо мінімізує витрати на збут продукції, і покупцю, якому пропонують товар за ціною, нижчою, ніж у магазині. Враховуючи таку тенденцію на ринках споживчих товарів, автори но-вої редакції Закону Україні "Про захист прав споживачів від 12.05.91 р. № 1023-ХП (далі - Закон про захист прав споживачів) присвятили правам покупця при укладенні договору поза торговельними або офіс-ними приміщеннями окрему статтю (див. ст. 12).

Розглянемо ситуацію: "Нещодавно А. Ніколенко придбав зі складу підприємства-виробника меблі для кухні. При встановленні виявилося, що вони не підходять. Він вирішив повернути товар і для цього на сьомий день після його придбання звернувся до про-давця. Але останій відмовився прийняти меблі та повернути спла-чені за них гроші, мотивуючи свої дії тим, що товар уже розпакова-ний і на ньому помітні сліди від проведеного монтажу.

Чи має право споживач повернути куплений зі складу товар? За яких умов це неможливо? чи правомірна відмова продавця?”

і п

Спершу уточнимо одну важливу деталь. При купівлі товару на складі Ніколенко повинні були надати документ, який засвідчує факт укладення договору і є підставою для виникнення взаємних прав та обов'язків. Його не може замінити товарний чек чи інший розрахунковий документ, що підтверджує проведення оплати за то-вар. Адже крім дати укладення договору, найменування та місце-знаходження продавця (виконавця), найменування і ціни продукції, він має містити ще й інформацію про права та обов'язки сторін, a також інші істотні умови договору (ч. 2 ст. 12 Закону про захист прав споживачів). Якщо споживач не отримав такого документа, то й підстав для виникнення у нього обов'язків немає. Про те, що до-говір недійсний, споживач повідомляє продавця. А останній пови-нен протягом 30 днів повернути кошти та відшкодувати покупцю витрати на повернення товару (ч. 6 ст. 12 Закону про захист прав споживачів).

Утім якщо документально все оформлено правильно, то у спожи-вача є право розірвати договір купівлі-продажу, укладений поза торговельним або офісним приміщенням. Це можливо за умови по-відомлення продавцю про своє рішення не пізніше ніж через 14 днів. Відлік строку починається або з дати одержання документа, який засвідчує факт придбання меблів зі складу, або з моменту їх прийняття (у разі кількох поставок - надходження першої частини продукції), якщо згаданий документ Вам видали раніше. Отже, по-інформувавши продавця на 7-й день з дати отримання меблів про бажання їх повернути і місце, де це може відбутися, споживач реа-лізовує своє право, надане ч. 3 ст. 12 Закону про захист прав спо-живачів.

Що стосується відмови продавця в задоволенні прохання спожи-вача, то вона неправомірна.

Так, п.7 ст.12 "Закону про захист прав споживачів зобов'язує по-купця, який хоче розірвати договір, подбати про збереження купле-ного товару в незмінному стані. Однак другий абзац цього пункту говорить про обставини, при яких зміни в товарі - не перешкода для споживача, який вирішив скористатися своїм правом і повертає зроблену покупку. А саме:

1)         знищення, пошкодження або псування продукції відбулося не з вини покупця;

2)         вартість продукції зменшилася внаслідок відкриття упаковки, огляду чи перевірки продукції.

Як бачимо, друга обставина - випадок з наведеної ситуації (звіс-но, якщо меблі при монтуванні не були пошкоджені). Таким чином, продавець, відмовляючись виконати вимогу споживача, діє всупе-реч вищезгаданій нормі.

Також споживач вправі вимагати від продавця відшкодувати йо-му всі витрати, пов'язані з поверненням товару (або. 3 ч. 5 ст. 12 Закону про захист прав споживачів). Зокрема, витрати на транспор-тування, розвантаження і завантаження меблів тощо.

Для розрахунків зі споживачем продавцю відведено знову 30 днів з моменту отримання повідомлення про розірвання договору. Для не-сумлінного продавця порушення строку повернення сплачених за то-вар грошей не обійдеться безкарно. Згідно з ч. 9 ст. 12 Закону про за-хист прав споживачів він виплачуватиме покупцю неустойку в розмірі 1% вартості товару за кожний день затримки. При цьому споживач має право не віддавати товар, поки не отримає своїх гро-шей (ч. 4 ст. 12 Закону про захист прав споживачів). У випадку розі-рвання договору купівлі-продажу, укладеного поза торговельними і офісними приміщеннями, на споживача покладено обов'язок зберіга-ти у себе товар 60 днів із дати його отримання. А коли впродовж цьо-го часу продавець не проявляє інтересу до свого товару, тобто не вживає жодних заходів для його повернення, право власності на ньо-го автоматично переходить споживачу. Притому, що у покупця не виникає будь-яких зобов'язань щодо оплати його вартості.