Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.1.3. Заміна та повернення товару на вимогу споживача : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

4.1.3. Заміна та повернення товару на вимогу споживача


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 

магниевый скраб beletage

Право покупця на заміну та повернення товару

Закон про захист прав споживачів передбачає обмін як товарів неналежної якості, так і якісних при дотриманні певних умов.

Спершу поговоримо про товари неналежної якості (ст. 8 Зако-ну про захист прав споживачів). До них відносять:

-          товар з недоліком, тобто з будь-якою невідповідністю вимогам нормативно-правових актів, нормативних документів, умовам до-говорів або вимогам, що пред’являють до нього, а також інформа-ції, наданій виробником (виконавцем, продавцем) (див. п. 15 ст. 1 Закону про захист прав споживачів). Наприклад, мобільний теле-фон із подряпаним екраном чи галстук із плямою що можна вивес-ти, тощо;

-          товар з істотним недоліком (книга зі склеєними сторінками, розпароване взуття та ін.). Істотним вважають недолік, який робить неможливим або неприпустимим використання товару за його ці-льовим призначенням, виник з вини виробника (продавця, виконав-ця, а після його усунення проявляється знову з незалежних від спо-живача причин. Крім цього, такий недолік повинен мати хоча б одн) з таких ознак:

а)         його взагалі не можна усунути;

б)         усунення потребує понад 14 календарних днів;

в)         робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором (див.

п. 12 ст. 1 Закону про захист прав споживачів);

-          фальсифікований товар, а самевиготовлений з порушенням

технології або неправомірним викорис-танням знака для товарів та

послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлен-

ня, а також неправомірним відтворенням товару іншої особи (п. 27

ст. 1 Закону про захист прав споживачів). Наприклад, підроблені

джинси відомої марки, які лише зовні схожі на оригінал.

Таким чином, виявивши протягом гарантіпного терміну недолік у непродовольчому товарі, споживач має право вимагати (ч. 1 ст. 8 Закону про захист прав споживачів):

1)         пропорційного зменшення ціни;

2)         безоплатного усунення недоліків у розумний строк;

3)         відшкодування витрат на усунення недоліків товару. Як бачи-мо, такий товар обміну чи поверненню не підлягає.

Якщо виявлено істотний недолік, що виник з вини виробника (продавця) товару, або факт фальсифікації товару і це за необхідності підтверджено виснов-ком експертизи, у покупця є право ви-бору одного з таких варіантів:

а)         розірвати договір та отримати сплачену за товар суму;

б)         замінити товар на такий самий товар належноі якості або на

аналогічний з числа наявних у продавця (виробника).

Споживач, як правило, самостійно визначає, яку з названих ви-мог обрати. Однак без згоди продавця не обійтися при реалізації споживчих прав щодо вживаних непродовольчих товарів, придба-них через роздрібні комісійні торговельні підприємства.

Продовольчі товари з недоліком, строк придатності яких ще не минув, покупець зможе або обміняти в продавця на якісні, або ви-магати повернення сплачених коштів. На практиці буває так, що у поспіху через неуважність чи нерозбірливу дату кінцевого спожи-вання на упаковці придбали вже прострочений товар. Безумовно, у такій ситуації покупець може сміливо вимагати у продавця задово-льнити одну з вищеперелічених вимог. А оскільки реалізовувати товар після закінчення терміну споживання заборонено (абз. 3 ч. 3 ст. 7 Закону про захист прав споживачів та п. 14 Правил роздрібної торгівлі продтоварами), то в інтересах продавця піти назустріч клі-єнту.

У Законі про захист прав споживачів не залишилися поза увагою й імпортні товари. Тут вимоги споживачів задовольняють продав-ці (імпортери) за свій рахунок.

Продавець, виробник (третє підприємство, що задовольняє вимо-ги споживача) можуть відмовити замінити товар (повернути гроші, відшкодувати витрати на ремонт чи інше), якщо доведуть, що не-доліки виникли внаслідок порушення споживачем правил викорис-тання або зберігання товару (ч. 14 ст.8 Закону про захист прав спо-живачів).

Далі під товаром неналежної якості будемо розуміти лише то-вар з істотним недоліком та фальсифікований товар.

Тепер про якісний товар, що не підійшов своєю формою, габа-ритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не стане вам у нагоді. Такий товар (звісно, непродовольчий) міняють лише за умови, що його не використовували, тобто збережено товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунко-вий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром (ст. 9 Закону про захист прав споживачів).

Із заміною (поверненням) якісного товару не варто зволікати, адже Закон про захист прав споживачів дає для цього лише 14 днів,

не враховуючи дня покупки (звісно, якщо більший строк не оголо-шений продавцем - п. 1.30 Правил роздрібної торгівлі).

He всі якісні товари можна обміняти чи повернути. Ознайомити-ся з переліком товарів належної якості, які не підлягаютьобміну-поверненню.

Коли на момент обміну відсутня необхідна для заміни (анало-гічна) річ, у споживача є вибір (ч. 2 ст. 9 Закону про захист прав споживачів):

-          придбати будь-які інші товари з наявного в магазині асортимен-ту (із відповідним перерахуванням вартості);

-          розірвати договір і забрати гроші;

-          обміняти товар на аналогічний при першому ж його надходжен-ні у продаж (про те, що очікуваний товар для реалізації отрима-но, продавець зобов'язаний повідомити споживачові того ж дня).

Процедура звернення

Наприклад, покупець твердо вирішив замінити товар. Для цьо-го йому потрібно звернутися за місцем придбання товару, до виробника або підприємства, що задовольняє ці вимоги у зруч-ному для споживача регіоні (підприємства, створеного власни-ком продавця торговельного підприємства та філії, що торгують аналогічним товаром; підприємства, на яке ці функції покладено на підставі договору). Про останні продавець має повідомити під час продажу.

Продавець попросить пред'явити оригінал розрахункового до-кумента, який підтверджує факт купівлі (касовий чек, квитанцію тощо). А якщо товар на гарантіі - технічний паспорт або документ, який його замінює (гарантійний талон чи товарний чек із зазначен-ням гарантійного строку обслуговування), з позначкою про дату продажу.

Далі споживач письмово оформляє своі вимоги, подаючи про-давцю заяву (п. 1.32 Правил роздрібноі торгівлі). У нашому випад-ку - це заява на заміну товару. її складають у двох примірниках. Один з них продавець залишає у себе, а другий з відміткою про да-ту прийняття, прізвища, імені, по-батькові та посади працівника, що прийняв заяву, віддає покупцю. Приклад заяви наведено нижче:

Адміністрацїї  магазину

"Домотехніка"

Власенка Івана Ростиславовича Паспорт КН № 258796, виданий Ленінським РВ ЛМУ УМВСУ

в Полтавській обл. 16.05.94 р. ЗАЯВА Прошу замінити несправний LCD телевізор SONY KLV-V40A10 на аналогічний якісний товар цієі марки. Копія ка-сового чека на цей товар № 777 від 23.05.06 р. додається.

25.05.06 р.      Власенко        Власенко I. Р.

Заяву і копію касового чека № 777 від 23.05.06 р. на суму 9500 грн 00 коп прийняв: завідувач відділу магазину "Домо-техніка" Мазуренко І.І.

25.05.06 р.      Мазуренко     Мазуренко 1.1.

Наступний крок - передача товару для заміни.У результаті спо-живач отримує документ (накладну), який підтверджує цю опера-цію (п. 1.32 Правил роздрібної торгівлі). Є ще й третій документ -акт про повернення товару та видачу коштів, але ним оформля-ють повернення товару в обмін на грошову суму у разі розірвання договору з продавцем, якщо сума повернення більше 100 грн. (п. 1.28 Правил роздрібної торгівлі й п. 9.4 Порядку реєстрації та ве-дення КОРО і РК). Його складають також у 2-х примірниках, один з яких призначено для покупця, а другий - для продавця. 3 прикла-дом заповнення накладної і акта можна ознайомитися в газеті "Все про бухгалтерський облік" № 82 за 2005 p., стор. 23.

При наявності заявленого на обмін товару вимогу споживача задовольняють негайно. Причому витрати на доставку великога-баритного і товару вагою понад 5 кг з дефектом у магазин (серві-сний центр, склад та ін.) і заміненого - у потрібне вам місце бере на себе продавець (ч. 5 ст. 8 Закону про захист прав споживачів).

Однак продавець може не повірити на слово, що куплений у ньо-го товар має істотний недолік, а покупець жодним чином не приче-тний до поломки, і забажати провести експертизу якості товару. На неї ч. 6 ст. 8 Закону про захист прав споживачів відводить 2 тижні, хоча можна домовитися про інший строк. Як правило, витрати на проведення експертизи несе продавець. Проте споживачу довецеться відшкодувати їх, якщо доведуть, що недоліки виникли внаслідок порушення ним встановлених правил використання, зберігання, транспортування чи дій третіх осіб. У результаті вимоги споживача не задовольняють. Споживач має право не погодитись і оскаржити висновок експертів у судовому порядку.

Якщо в день обміну в магазині не виявиться товару для обміну, доведеться чекати щонайбільше 2 місяці з моменту подання заяви. Або ж заявити будь-яку іншу з вищеперелічених вимогу. Напри-клад, безоплатно усунути недолік протягом 14 днів. Аби ви не від-чували дискомфорту без речі, яку ремонтують, на письмову вимогу вам нададуть (із доставкою) аналогічну з обмінного фонду.

Ціна та швидкість розрахунків

Ціни постійно змінюються. Закон про захист прав споживачів подбав, щоб це не зашкодило інтересам покупця.

Вартість (ціну) товару, яку беруть для розрахунків при заміні (поверненні) товару, дано у таблиці (при її складанні керувалися ч. 7 ст. 8 і ч. 2, ч. 3 ст. 9 зазначеного Закону).

Як бачимо, заміну товару якісного і неякісного) на аналогічний товар тієі ж марки, моделі, артикулу, модифікації проводять без пе-рерахунку вартості незалежно від зміни ціни.

При обміні товару належноі якості на будь-який інший з наявно-го у продавця асортименту для розрахунків використовують вартість на час купівлі. Тому за дорожчу річ доведеться доплатити, а коли вибір впав на товар з меншою ціною, споживачу повернуть різни-цю між вартістю купленого і заміненого товару. Суму, зазначену в чеку, також застосовують у розрахунках із клієнтом при розірванні договору (ч. 3 ст. 9 Закону про захист прав споживачів).

Таблиця 4.1. - Визначення ціни товару при заміні (повернення)

Вимога споживача   Разрахункова вартість товару

 

            неякісного якісного

Обмін на аналогічний товар           не перераховують

Обмін на інший товар          при зростанні ціни - вар-тість на час обміну        ціна придбан-ня

 

            при зниженні ціни - вар-тість на час купівлі       

 

Розірвання договору купівлі-продажу і повернення коштів        вартість на час пред'явлення вимоги, а при зниженні ціни - вартість на час купівлі     

 

94

Обмінюючи неякісний товар, ціна на який зросла, споживачу не потрібно нічого додатково сплачувати. А при зниженні ціни

не варто розраховувати на відшкодування різниці.

Після розірвання договору з продавцем і повернення неякісного товару споживач отримає суму, розраховану виходячи або з варто-сті на час пред’явлення вимоги (коли ціна зросла), або з купіве-льної вартості (у разі зниження ціни) (або. 3 ч. 7 ст. 8 Закону про захист прав споживачів). Якщо ціну підвищено, покупець отримує суму більшу, ніж сплатив при купівлі товару. Для нього це дохід від відшкодування матеріальноі шкоди, з якого утримують податок з доходів фізосіб (пп. 4.2.10 Закону про доходи). Як при цьому об-числюють величину виплати споживачу, покажемо на прикладі.

Нехай купівельна ціна телевізора - 1200 грн. Виявивши брак, споживач звертається до магазину з вимогою повернути гроші. Од-нак на дату подання заяви і копії касового чека аналогічний товар реалізовують уже по 1300 грн. Таким чином, покупець отримає на руки суму у розмірі 1287грН. (1300грн. - (100 грн. х 13%)). А про-давець, що виступає тут в ролі податкового агента, перерахує різ-ницю в сумі 13 грн (1300 грн. - 1287 грн.) до бюджету.

Гроші, сплачені за товар, повертають у день розірвання догово-ру, а коли з об'єктивних причин це неможливо (наприклад, у касі магазину немає потрібної суми) - в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж через 7 днів (ч. 7 ст. 8 та ч. 3 ст. 9 Закону про захист прав споживачів).