Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Зміст : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

Зміст


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 

Загрузка...

ТЕМА 1 ОСНОВНИЙ ЗМІСТ КОНЦЕПЦІЇ КОНСЮМЕРИЗМУI ЙОГО РОЛЬ В СИСТЕМІ

РИНКОВИХ ВІДНОСИН    15

1.1. Основний зміст концепції захисту прав споживачів            15

1.1.1. Консюмеризм - найважливіший напрямок соціальної

діяльності в системі ринкових відносин    15

1.1.2    Передумови виникнення консюмеризму в Україні          16

1.1.3    Розвиток руху захисту прав споживачів в Україні           18

1.2 Діяльність державних консюмерських організацій    21

1.2.1.   Структура, напрями діяльності та завдання Держспоживзахисту України       21

1.2.2.   Правове регулювання захисту прав споживачів  22

1.2.3.   Структура та напрями діяльності управлінь у справах захисту прав споживачів        29

1.2.4.   Організація та порядок роботи управління у справах захисту прав споживачів          29

1.2.5.   Документи щодо організації та порядку захисту прав

Питання для самоконтролю знань 36

ТЕМА 2. Правові основи захисту прав споживачів         37

2.1.      Основні етапи розвитку ринків. Історично-традиційні

права виробників, продавців і споживачів           37

2.2.      Права споживачів, що визнані Міжнародною

організацією прав захисту споживачів      38

2.3.      Права та обов'язки споживачів згідно з Законом

України „Про захист прав споживачів"     41

2.4.      Законодавчі та нормативні акти, що регулюють

питання захисту прав споживачів в Україні         42

Питання для самоконтролю знань студентів        46

ТЕМА 3. ЗАГАЛЬНО ГРОМАДСЬКА ДЕРЖАВНА

КОНСЮМЕРСЬКА ПОЛІТИКА ЦИВІЛІЗОВАНИХ КРАЇН

ЩОДО ШДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТОВАРІВ IПОСЛУГ   47

3.1.      Закон про несумлінну конкуренцію на захист прав споживачів у країніх Центральної і Східної Європи            47

3.2.      Захист прав споживачів у країніх СНД      53

 

3.2.1.   Передумови формування перших консюмерських структур в державах СНД  53

3.2.2.   Проблеми захисту споживачів у країніх СНД       59

з

3.2.3.   Федерація товариств споживачів країн СНД        60

3.2.4.   Міжнародна конференція товариств споживачів

Стратегія та напрямки діяльності   61

3.3.      Законодавча база і органи, які здійснюють державний

захист прав споживачів       66

3.4.      Роль і значення товарознавства у вирішенні соціально -економічних завдань щодо захисту прав споживачів    74

3.5.      Державне регулювання належної якості та безпечності непродовольчих товарів      77

3.6.      Повноваження органів з захисту прав споживачів та

порядок проведення перевірок       80

Питання для самоконтролю знань студентів        83

ТЕМА 4. ПРАВА СПОЖИВАЧА В РАЗІПРИДБАННЯ

НИМ ТОВАРУ НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ ТА МАЙНОВА

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ

ТОВАРАМИ (РОБОТАМИ, ПОСЛУГАМИ)

НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ     84

4.1.      Права споживачів у разі придбання ними товарів

неналежної якості     84

4.1.1.   Основний зміст статті 8 Закону України „Про захист

прав споживачів”     84

4.1.2.   Обов'язки покупця при купівлі товарів      87

4.1.3.   Заміна та повернення товару на вимогу споживача        90

Ситуаційні завдання 95

ТЕСТИ           97

4.2.      Права споживачів за сучасних форм торгівлі        99

4.2.1.   Придбання товарів через інтернет: як споживачеві захистити своїправа         99

4.2.2.   Права покупця при споживчому кредитуванні    104

4.2.3.   Як повернути товар, за який розрахувалися

платіжною карткою  109

4.2.4.   Товар куплено зі складу - чи є у споживача право

його повернути         111

4.3.      ПРАВА СПОЖИВАЧІВ НА БЕЗПЕКУ ПРОДУКЦІЇ

(НАСЛІДКИ РОБІТ)            113

4.3.1. Основний зміст статті 14 Закону України „Про захист

прав споживачів”     113

4.3.2.0сновний зміст статті 16 „Майнова відповідальність за шкоду, завдану дефектною продукцією або продукцією

неналежної якості” Закону України „Про захист прав

споживачів”   115

Ситуаційні завдання 116

ТЕСТИ           118

4.4. ПРАВА СПОЖИВАЧА У РАЗІ ПОРУШЕННЯ

ВИКОНАВЦЕМ УМОВ ДОГОВОРУ ПРО ВИКОНАННЯ

РОБІТI НАДАННЯ ПОСЛУГ         120

4.4.1.   Основний зміст статті 10 Закону України „Про захист прав споживачів”        120

4.4.2.   Права споживача у разі укладення договору поза торговельними або офісними приміщеннями (ст. 12 Закону України „ Про захист прав споживачів”)  122

4.4.3.   Право споживача у разі укладення договору на відстані (Стаття 13 Закон... Ук...аїни “П...о захист п...ав

Ситуаційні завдання 127

ТЕСТИ           131

ТЕМА 5. ПРАВА СПОЖИВАЧІВ НА ОБМІН ТОВАРІВ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ, НЕДІЙСНІСТЬ УМОВ

ДОГОВОРІВ, ЩО ОБМЕЖУЮТЬ ПРАВА СПОЖИВАЧІВ       133

5.1. Права споживачів на належну якість товарів (робіт

послуг)           133

5.1.1.   Основний зміст статті 6 Закону України „Про захист прав споживачів”          133

5.1.2.   Основний зміст статті 7 Закону України „Про захист прав споживачів”          134

5.1.3.   Права споживачів на обмін товарів належної якості       135

5.1.4.   Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню)        136

5.1.5.   Як бути, якщо продавець чи виробник нe виконує

гарантійних зобов’язань      138

Ситуаційні завдання 140

ТЕСТИ           143

ТЕМА 6. ПРАВА СПОЖИВАЧІВ: НА ІНФОРМАЦІЮ ПРО ТОВАРИ (РОБОТИ, ПОСЛУГИ) У СФЕРІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ТАІНШИХ ВИДІВ

ОБСЛУГОВУВАННЯ          144

6.1. Права споживачів на інформацію про продукцію     144

6.1.1. Основний зміст статті 15 Закону України „Про захист

прав споживачів”     144

Ситуаційні завдання 147

ТЕСТИ           150

6.2. Права споживачів у сфері торговельного та інших

видів обслуговування          152

6.2.1.   Основний зміст статті 17 Закону України „Про захист

прав споживачів”     152

6.2.2.   Інструкція “Про порядок позначення роздрібних цін

на товари народного споживання на підприємствах

роздрібної торгівлі та громадського харчування”  153

Ситуаційні завдання 157

ТЕСТИ           161

ТЕМА 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ

ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

ТА СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ  163

7.1.      Відповідальність за порушення законодавства “Про

права споживачів”    163

7.1.1.   Основний зміст статті 23 Закону України „Про захист

прав споживачів”     163

7.1.2.   Повноваження органів з захисту прав споживачів та

порядок проведення перевірок       165

7.2.      Види відповідальності за порушення законодавства

України "Про захист прав споживачів"      169

Ситуаційні завдання 176

ТЕСТИ           177

ТЕМА 8 ПРАВИЛА ТОРГІВЛІ ПРОДОВОЛЬЧИМИ

ТОВАРАМИ  179

8.1.      Особливості продажу круп, макаронних виробів,

борошна, крохмалю, цукру та кухонної солі          182

8.2.      Особливості продажу м яса і м 'ясопродуктів       184

8.3.      Особливості продажу молока, молокопродуктів, майонезу, морозива, харчових жирів, сирів, яєць курячих харчових      187

8.4.      Правила роздрібної торгівлі хлібобулочними виробами 192

Ситуаційні завдання 195

ТЕСТИ           196

ТЕМА 9. ПРАВИЛА ТОРГІВЛІ НЕПРОДОВОЛЬЧИМИ

ТОВАРАМИ  201

9.1. Правила продажу непродовольчих товарів   201

9.1.1. Особливості продажу товарів побутової хімії,

мінеральних добрив та засобів захисту рослин    201

9.1.2.   Особливості продажу лісоматеріалів і будівельних матеріалів    203

9.1.3.   Особливості продажу меблів          207

9.1.4.   Особливості продажу тютюну і тютюнових виробів      208

Ситуаційні завдання 214

ТЕСТИ           221

9.2. Правила продажу деяких груп непродовольчих товарів      226

9.2.1.   Правила п.одаж... това...ів для ....ізичної к...льт.....и,

9.2.2.   Правила п..одаж... одяг... для ....ізичної к...льт.....и,

9.2.3.   Правила п.одаж... вз...ття для ...ізичної к...льт.....и,

Тести  231

10 ТЕСТИ ШДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

СТУДЕНТІВ (ДЛЯ ЗАЛІКУ)          235

12. ПИТАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ            248

СЛОВНИК ТЕРМШІВ         254

Додатки         263

Додаток A      263

Додаток В      347

Додаток Д      374

Додаток Є      394

ДодатокЖ      432

Додаток 3       443