Питання для самоконтролю знань студентів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 

Загрузка...

1.         Наведіть законодавчі акти, що регламентують захист прав спо-живачів у різних країнах СНД.

2.         Сформулюйте відмінності трактування понять "споживач", "не-долік", виконавець" тощо у законах про захист прав споживачів країн СНД.

3.         Порівняйте права, що декларують закони окремих країн СНД, з відповідним українським законодавством.

4.         Порівняйте організаційні системи захисту прав споживачів у країнах СНД.

5.         Окресліть систему забезпечення права споживача на гаранто-ваний рівень споживання у країнах СНД.

6.         Зазначте системи захисту прав споживачів громадськими угрупо-ваннями.

7.         Визначте відмінності законодавства щодо захисту прав спо-живачів різних країн СНД стосовно українського законодавства.