Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.5. Державне регулювання належної якості та безпечності непродовольчих товарів : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

3.5. Державне регулювання належної якості та безпечності непродовольчих товарів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 

магниевый скраб beletage

Належна якість та безпека непродовольчих товарів регулюються Законом України „Про захист прав споживачів”. Згідно з цим зако-ном, кожен споживач, який знаходиться на території України, при купівлі або споживанні товарів для задоволення своїх потреб, має право на:

-          гарантований рівень споживання;

-          належну якість товарів торговельного або інших видів обслуго-вування;

-          безпеку товарів;

-          необхідну, доступну та достовірну інформацію про кількість, якість та асортимент товарів.

Зокрема, право на належну якість товарів включає в себе право вимагати від продавця, щоб якість придбаного покупцем товару відповідала вимогам нормативних документів, умовам договорів, інформації про товар, яку надає продавець. Даному праву кореспо-ндує обов'язок виробника забезпечити можливість використання товару за призначенням протягом терміну його служби, передбаче-ного нормативним документом або встановленого ним за домовле-ністю із споживачем, а в разі відсутності таких термінів - протягом 10 років, тобто забезпечити технічне обслуговування та гарантій-ний ремонт товару.

Гарантійний термін повинен бути зазначений в паспорті на товар або на його етикетці чи в будь-якому іншому документі, що дода-ється до товару. Гарантійним терміном вважається також і термін придатності лікарських засобів, виробів побутової хімії, парфумер-но-косметичних та інших товарів, споживчі властивості яких з ча-сом можуть погіршуватися і становити небезпеку для життя, здоров'я, майна і навколишнього природного середовища. Термін при-датності обчислюється від дати виготовлення і визначається або ча-сом, протягом якого товар є придатним для використання, або да-тою, до настання якої товар є придатним для використання. На сезонні товари гарантійний термін обчислюється з початку відпові-дного сезону, в якому або перед початком якого був придбаний то-вар. Наприклад, для взуття зимового асортименту сезон починаєть-ся з 15 листопада і триває до 15 березня. При цьому взуття з підошвою із термопластичного еластомера, пористої гуми та полі-уретану має термін гарантії 70 днів, з підошвою із полівінілхлориду - 60 днів, шкіряне взуття з гумовою підошвою - 45 днів, а дитяче і повсякденне взуття на шкіряній підошві - 40 днів. Відповідно мо-дельне взуття має гарантійний термін на 10 днів більше. Перелік сезонних товарів, гарантійні терміни на які обчислюються з почат-ку відповідного сезону, затверджено Постановою КМУ від 19 бере-зня 1994 р.№172.

Слід мати на увазі, що гарантійні терміни на імпортну продукцію зазначаються у договорах постачання і на відміну від гарантійних зобов'язань вітчизняного виробника, не визначаються діючими в Україні нормативними документами. Короткі гарантійні терміни на імпортні товари можуть свідчити про їх невисоку якість. Напри-клад, певна частина побутової техніки, яка поступає в Україну, має позначку „Тільки для країн Східної Європи" або „Тільки для країн СНД", що є свідченням низької якості даної апаратури порівняно з аналогічною, яка надходить на ринки розвинутих країн.

Право на належну якість товарів торговельного та інших видів обслуговування включає в себе також право споживача, передбаче-не ст.14 зазначеного Закону, при виявленні недоліків або фальсифі-кації товару протягом гарантійних або інших термінів, встановле-них обов'язковими для сторін правилами чи договором, за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:

а)         безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування

витрат на їх виправлення споживачем чи третьою особою;

б)         заміни на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, моди-

фікації) належної якості;

в)         відповідного зменшення його купівельної ціни;

г)         заміни на такий же товар іншої марки (моделі, артикулу, мо-

дифікації) з відповідним перерахуванням купівельної ціни;

д)         розірвання договору та відшкодування збитків, яких він за-

знав.

Наприклад, якщо поламався телевізор (який не відпрацював га-рантійного терміну), виготовлений Київським радіозаводом, спо-живач має право вимагати відремонтувати його протягом 14 днів (або в інший термін за згодою сторін) та забезпечити доставку в ремонт і з ремонту за рахунок заводу (якщо телевізор важить біль-ше 5кг).

При невиконанні цих вимог завод повинен нести фінансову від-повідальність, яка передбачає виплату споживачеві суми в розмірі одного відсотка вартості телевізора за кожен день затримання ре-монту після закінчення 14-денного терміну з дня пред'явлення ви-мог на ремонт та відшкодувати спричинену споживачеві моральну шкоду. Згідно з Законом України „Про захист прав споживачів" споживач має право протягом 14 днів з дня придбання обміняти не-продовольчий товар належної якості, якщо він не підійшов йому за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин. До товарів належної якості, але які не підлягають обміну, наприклад, віднесені парфюмерно-косметичні вироби, деякі види дитячих іграшок, білизна, друковані вироби, а також цікаві засоби, предмети санітарії та гігієни.

Право споживача на безпеку товарів, передбачене ст.16 Закону України „Про захист прав споживачів" полягає в тому, щоб товари за звичайних умов їх використання, зберігання і транспортування були безпечними для його життя, здоров'я, навколишнього приро-дного середовища, а також не завдавали шкоди його майну.

Виробник повинен попереджати споживача про наявність термі-ну служби товару, обов'язкові умови його використання та можливі наслідки в разі їх виконання, а також про необхідні дії після закін-чення цього терміну.

Якщо встановлено, що при додержанні споживачем правил ви-користання, зберігання чи транспортування товарів вони завдають або можуть завдати шкоди життю, здоров'ю, майну споживача чи навколишньому природному середовищу, виробник зобов'язаний негайно припинити їх виробництво до усунення причин шкоди, а в необхідних випадках вжити заходів до вилучення їх з обороту і від-кликання від споживачів.

Виробник зобов'язаний інформувати споживача про можливий ризик і про безпечне використання товару за допомогою прийнятих у міжнародній практиці позначень.

3 цього можна зробити висновок, що кожен громадянин, спожи-вач товарів має право на належну якість та безпеку товарів. Якщо

товар виявився неякісним, покупець може вимагати від продавця безоплатного усунення недоліків, заміни цього товару на товар аналогічної марки або іншої марки з відповідним перерахуванням ціни, повернення грошей.

У випадку якщо товар якісний, але не підійшов покупцеві, той може обміняти його або повернути гроші протягом 14 днів за умо-ви, що збереглися цінник та ярлики. При купівлі товарів споживач повинен бути впевнений, що вони є безпечними і не зашкодять йо-го здоров'ю.