Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 

Загрузка...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

І. О. Дудла

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

©

Киів - 2007

УДК 346.548:366.5(075.8) ББК 67.404я73 Д 81

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1.4/18–Г–80 від 17.01.2007 р.)

Рецензенти:

Семаг Б.Д. — доктор технічних наук, професор Львівської комерц-ійної академії, заслужений діяч науки і техніки України;

Байдакова Л.І. — доктор технічних наук, професор, зав. кафедри товарознавства та експертизи митної справи Луцького державного тех-нічного університету;

Соловйов Г.І. — начальник Чернігівського управління у справах за-хисту прав споживачів.

Дудла І.О.

Д 81 Захист прав споживачів: Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007 — 448 с.

ISBN 978-966-364-430-1

Розглянуті загальні положення правил торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами, а також особливості продожу окремих груп продовольчих і непродовольчих товарів. Детально описано основні за-конодавчі та нормативні акти, що регулюють захист прав споживачів в Україні. На конкретних прикладах автор роз’яснює як споживачеві за-хистити свої права. Наведено питання для самоконтролю, тести, про-блемні ситуації та їх вирішення.

Для студентів спеціальностей «Товарозновство та комерційна діяльність», «Товарознавство та експертиза в митній справі», а також для кожного споживача продовольчих і непродовольчих товарів.

ISBN 978-966-364-430-1     © Дудла І. О., 2007.

© Центр учбової літератури, 2007.