1.2.5. Документи щодо організації та порядку захисту прав споживачів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 

Загрузка...

Документами, які регулюють організацію та порядок захисту прав споживачів, є:

-          Інструкція про порядок опломбування виробничих, складських, торгових та інших приміщень, а також неправильних, несправ-них та з відсутнім відповідним тавром чи з порушеними строка-ми повірки вимірювальних пристроїв, затверджена наказом Держспоживзахисту України від 13.02.96 р. № 5;

-          Наказ Державного Комітету України у справах захисту прав спожи-вачів від 17.09.97 р. № 50 „Про затвердження форм актів перевірок додержання законодавства про захист прав споживачів господарю-ючими суб'єктами сфери торгівлі та громадського харчування";

-          Інструкція про порядок вилучення з реалізації (конфіскації) шкі-дливих для здоров'я продуктів харчування, хімічних та радіоак-тивних речовин, біологічних матеріалів, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.04.95 р. № 68;

-          Наказ Державного Комітету України у справах захисту прав споживачів від 17.10.97 р. № 53 „Про введення порядку накла-дання штрафів за порушення законодавства про рекламу";

-          Порядок застосування державними органами у справах захисту прав споживачів фінансових санкцій за порушення Закону Укра-їни „Про державне регулювання виробництва та торгівлі спир-том етиловим, коньячним та плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами", затверджений наказом Держспожив-захисту від 24.09.96 р. № 36.