Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.2.3. Призначення команд меню : Бухгалтерський облік основних господарських операцій у программі 1СБухгалтерія 7.7 : Бібліотека для студентів

1.2.3. Призначення команд меню


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Відкриття будь-якої з груп меню приводить до появи горизонтального підменю з командами. Зліва від команд підменю показані піктограми, що представляють цю команду на панелі інструментів, справа наведена комбінація «гарячих» клавіш клавіатури. Пояснимо коротко призначення команд меню.

Команди меню Файл

Новий - створення нового файла (текстового документа або таблиці).

Відкрити - відкрити файл, що збережений на диску.

Закрити - закрити файл.

Зберегти - збереження відредагованого документа.

Зберегти як - збереження копії активного файла.

Друк - відкриття діалогового вікна друку.

Перегляд - перегляд документа перед його виведенням на принтер.

Параметри сторінки - відкриття діалогового вікна для задання таких опцій, як розмір паперу, його орієнтація, кількість екземплярів на сторінку, розміри полів, масштаб друку документа, розміщення колонтитулів, властивості принтера.

Список файлів - список останніх кількох редагованих документів.

Вихід - завершення роботи з програмою.

Команди меню Операції

Журнали документів - вибір журналу заповнених документів зі списку.

Журнал операцій - відкриття вікна журналу бухгалтерських операцій.

Журнал проведень - відкриття вікна журналу бухгалтерських проведень.

Довідники - вибір довідника зі списку.

Константи - відкриття вікна констант.

План рахунків - відкриття вікна електронного плану рахунків.

Коректні проведення - відкриття списку коректних проведень.

Типові операцїї- відкриття списку типових операцій.

Звіти - вибір звіту зі списку.

Опрацювання - системні операції (виклик помічників, імпорт даних, системна інформація та ін.).

Видалення відмічених об'єктів - видалення з диска попередньо відмічених об'єктів.

Пошук посилань на об'єкти - пошук вказівок на об'єкти з метою внесення змін у документи.

Проведення документів - групове проведення документів.

Управління бухгалтерськими підсумками - розрахунок бухгал-терських підсумків.

Команди меню Довідники

Кожна команда цього меню відкриває вікно однойменного довідника. Нижче описано, які саме дані зберігає довідник. Про структуру довідників та їх використання у програмі детальніше йдеться в п. 1.3.2.

Номенклатура - список товарів, продукції, матеріалів, послуг, які надає і одержує підприємство.

Необоротні активи - список об'єктів основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, інших необоротних активів.

Склад продукції - перелік матеріалів та затрат, які потрібні для виробництва певного виду продукції.

Партії ТМЦ - проведені прибуткові документи (Пршідна накладна, Калькуляція), якщо облік проводять за партіями, або партія за замовчуванням, якщо облік ведеться за середньою ціною.

Одинщі виміру - одиниці вимірювання товарно-матеріальних цінностей.

Валюти - список валют із вказанням коду (згідно з Класифі-катором валют світу), курсу, кратності.

Контрагенти - інформація про юридичних і фізичних осіб (контрагентів підприємства).

Грошові рахунки - список банківських рахунків контрагентів.

Фірми - про організацію або приватну особу, яка веде облік у даній програмі.

Місця зберігання - найменування гуртових і роздрібних складів, прізвища матеріально відповідальних осіб із числа працівників підприємства.

Рахунки нагиої фірми - реквізити банківських рахунків і кас підприємства, де зберігаються грошові кошти в національній та іноземній валютах.

Працівники - список працівників підприємства та дані про них.

Валові доходи/витрати - статті Декларації про прибуток.

Види витрат - список видів витрат підприємства.

Податки і відрахування - податків, відрахувань, зборів у державні цільові фонди із зазначенням одержувача, ставок податків, їх меж, типового змісту платежу, рахунку обліку.

 

Призначення платежів - стислі і повні назви типових платежів підприємства.

Цінні папери - список цінних паперів підприємства (акцій, облігацій, позик тощо).

Бланки суворої звітності - список видів бланків суворої звітності (бланки посвідчень, дипломів, абонементи, білети, талони).

Інвестщії - список об'єктів капітального будівництва, капітальних вкладень, інвестування, довготермінових фінансових вкладень.

Інгиі\Види діяльності - види діяльності підприємства (виробництво продукції, реалізація товарів, виконання робіт, надання послуг та ін.)

Інші\Доходи майбутніх періодів - фінансова діяльність, що планується.

Інші\Кредити - дані про надані підприємству кредити, позичені кошти, відкладені платежі до бюджету, інші боргові зобов'язання.

Інгиі\Гарантії - перелік виданих і отриманих гарантій виконання зобов'язань і платежів.

Інгиі\Контрактні зобов'язання - перелік зобов'язань згідно з укладеними контрактами.

Інші\ Тварини - тварини на вирощуванні та відгодівлі.

Банки - список банків України із вказанням їх МФО, назв та адрес.

Команди меню Документи

Кожна команда цього меню відкриває вікно форми однойменного документа. Нижче опишемо, для відображення яких господарських операцій призначені документи в обліку та деякі особливості їх використання в програмі.

Операція - створити нову оперцію в Журналі господарських операцій.

Договір - реєстрація договорів, укладених підприємством із контрагентами. Вказується як перша подія в реквізиті Замовлення інших документів (переважно в разі післяоплати за доставлені необоротні активи, матеріальні цінності).

 

Документи для оприбуткування

Пршід\Рахунок вхідний - це рахунок-фактура, який виписав постачальник. Може бути використаний як перша подія (відображається в реквізиті Замовлення) у разі передоплати за необоротні активи, матеріальні цінності.

Прихід\Прибуткова накладна - для відображення в обліку операцій, пов'язаних із придбанням у контрагентів та підзвітних осіб товарно-матеріальних цінностей, необоротних активів (об'єктів основних фондів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, інших необоротних активів). Формується на основі Договорів та Рахунків вхідних.

Прихід\Витрати на придбання - для відображення в обліку деяких витрат підприємства, пов'язаних із придбанням запасів.

Прихід\Послуги сторонніх організацій - відображення послуг організацій-контрагентів.

Документи для обліку видатків

Розхід\Рахунок - оформлення попередніх домовленостей про продаж продукції, робіт, послуг, товарів покупцям у разі передоплати. Є документом-замовленням для інших документів.

Розхід\Видаткова накладна - облік операцій, пов’язаних із відпуском товарно-матеріальних цінностей, продукції з гуртового складу, виконання робіт, надання послуг. Формується на основі Рахунку-фактури або Договору.

Розхід\Надання послуг - відображення в обліку факту надання послуг.

Податковий облік\Податкова накладна - формування звичайних і зведених документів для покупців підприємства.

Податковий облік\Додаток 1 (уведення на підставї) - формування документа Додаток № 1 до податкової накладної, який використовує відповідний документ Податкова накладна.

Податковий облік\Додаток 2 (уведення на підставї) - реєстрація змін кількісних і вартісних показників у виписаних покупцеві податкових накладних.

Податковий облік\Запис книги придбання - для реєстрації первинних документів (Прибуткові накладні, Договори, Рахунки вхідні, Податкові накладнї), які є підставою для внесення даних у книгу придбання.

 

Платіжні документи для банку

Банк\Платіжне доручення - доручення підприємства на списання коштів із поточного рахунку в банку і переведення їх на рахунок отримувача. Є основою для підготовки Банківського витягу.

Банк\Платіжна вимога - доручення постачальника (кредитора) своєму банку перевести вказану суму з поточного рахунку покупця (боржника) і зарахувати на свій рахунок; списання коштів з рахунку боржника без його згоди. Є основою для підготовки Банківського витягу.

Банк\Платіжна вимога-доручення - вимога постачальника до покупця оплатити борг згідно з попередньо оформленою домовленістю; доручення покупця своєму банку оплатити надані документи шляхом перерахування коштів постачальникові. Є основою для підготовки Банківського витягу.

Банк\Банківський витяг - відображення операцій руху грошових коштів підприємства на поточних рахунках у гривнях та іншій валюті.

Банк\3аява на акредитив - доручення на бронювання певної суми грошей для оплати документів постачальника; для оформлення акредитиву в банку-емітенті. Є основою для підготовки Банківського витягу.

Облік операцій по касі

Каса\Прибутковий касовий ордер - прихід готівки в касу підприємства з банку, від підзвітної особи, оплата за надані послуги та матеріальні цінності.

Каса\Видатковий касовий ордер - розхід готівки з каси підприємства: видача під звіт, оплата за надані послуги та матеріальні цінності, повернення невикористаного залишку в банк.

Облік роздрібної торгівлі

Роздріб\Роздрібна накладна - відображення факту продажу товарів із роздрібних складів (магазинів).

Роздріб\Визначення торгової націнки - для визначення сум торгової націнки на товари, які були продані з роздрібного складу (магазину) і списання їх собівартості.

 

Облік виробництва продукції

Виробнщтво\Калькуляція - відображає господарські операції, пов'язані зі списанням матеріалів у виробництво, оприбуткуванням продукції, розрахунком її собівартості і відпускної ціни.

Виробнщтво\Незавершене виробнщтво - дані про незавершене виробництво, які використовуються для визначення остаточної суми витрат при калькуляції виробництва.

Повернення товарно-матеріальних цінностей

Повернення\Зворотна накладна - для відображення факту повернення товару покупцем на гуртовий склад підприємства.

Повернення\Повернення роздріб - для відображення операцій повернення товару (продукції) в магазин (роздрібний склад) покупцем.

Повернення\Повернення постачальникові - призначений для реєстрації факту повернення придбаних товарно-матеріальних цінностей постачальникові.

Облік зарплати

Зарплата\Нарахування зарплати - формування відомостей нарахування авансу, зарплати, внесення в інформаційну базу залишків взаєморозрахунків зі співробітниками перед початком ведення обліку в програмі.

Зарплата\Виплата зарплати - відображення факту виплати заро-бітної плати співробітникам (або заборгованості із заробітної плати).

Облік операцій на складі

Складські\Переміщення - призначений для оформлення пере-міщень ТМЦ з одного складу на інший або передачу матеріальних і не-матеріальних активів від однієї матеріально відповідальної особи іншій.

Складські\Переоцінка ТМЦ - використовується для зміни торгової націнки товарів, які є в роздрібній торгівлі (і задання нової роздрібної ціни); зміни облікової ціни товарів на гуртівні організації.

Складські\Списання ТМЦ - для відображення в обліку операцій списання ТМЦ.

 

Складські\Акт інвентаризації ТМЦ - для формування і друку акта інвентаризації.

Складські\ Оприбуткування надлишків ТМЦ - для оприбуткування надлишків ТМЦ, виявлених при проведенні інвентаризації.

Облік операцій з іноземною валютою

Валютні операції\Купівля валюти - відображення в обліку операції купівлі валюти на українській міжвалютній банківській біржі.

Валютні операції]Продаж валюти - відображення в обліку операцій продажу валюти на українській міжвалютній банківській біржі.

Валютні операції\Переоцінка валюти - автоматичне визначення курсових різниць за рахунками обліку майна і зобов'язань підприємства, вартість яких виражена в іноземній валюті.

Уведення вхідних залишків

Уведення залишків\3алишки взаєморозрахунків - тільки для внесення інформації про початкові залишки взаєморозрахунків із клієнтами (покупцями і постачальниками).

Уведення залишків\3алишки ТМЦ - тільки для введення залишків ТМЦ на складах.

Облік необоротних активів і МШП

Необоротні активи і МШП\ Уведення в експлуатацію - прийняття необігових активів на баланс підприємства; оформлення операцій передавання в експлуатацію придбаних МШП.

Необоротні активи і МШП\Нарахування зношеності -відображення щомісячного нарахування амортизації для всіх матеріальних і нематеріальних активів у бухгалтерському обліку; щоквартальне нарахування амортизації в податковому обліку.

Необоротні активи і МШП\Списання МШП — для відображення в обліку операцій списання МШП унаслідок втрати виробничого значення або звичайного зношення.

Необоротні активи і МШП\Ліквідація необоротних активів -списання необігових активів з огляду на моральне або фізичне зношення;   ліквідація   внаслідок   надзвичайної   ситуації;   реалізація необоротних активів; передавання у формі внеску до статутного фонду чи безоплатне передавання.

Необоротні активи і МШП\Модернізація необоротних активів -ремонт, модернізація, інші види робіт із необіговими активами з метою поліпшення їх експлуатаційних якостей, підвищення ефективності використання, продовження терміну використання; зміна балансової вартості об'єктів основних фондів.

Інші документи

Інші\3віт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт - розрахунки з підзвітними особами (співробітниками), прихід ТМЦ та МШП, основних засобів, інших матеріальних і нематеріальних активів від підзвітних осіб (у грн); списання сум з підзвітної особи.

Інші\Довіреність - для оформлення довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей у постачальника співробітником підприємства.

Інші\Посвідчення про відрядження - відмітка про місце і дату від'їзду, прибуття в місце призначення та вибуття.

Інгиі\Перезалік-бартер - факт перезаліку засобів клієнта між двома замовленнями; закриває зустрічні поставки (бартер) або пере-розподіляє суми між замовленнями клієнта; може використовуватися для контролю сум ПДВ за замовленнями.

Інгиі\Використання гербовш марок - для оформлення операції списания (використання) і анулювання гербових марок (є бланками суворої звітності). Факт придбання (оприбуткування) гербових марок виконується документом Прибуткова накладна.

Інгиі\Фінансові результати - виявлення отриманого прибутку підприємством або завданих йому збитків; закриття рахунків обліку витрат 8 класу; закриття обліку загальновиробничих витрат (рахунок 91); визначення кінцевого фінансового результату діяльності підприємства (закриття всіх рахунків обліку доходів і видатків на рахунках класів 7, 8, 9 на відповідні субрахунки рахунку 79).

Команди меню Журнали. Вони дозволяють відкривати журнали, в яких ведеться облік документів, операцій і проведень. Журнали зберігають такі види електронних документів.

 

Договори - Договори (угоди) з контрагентами.

Рахунки вхідні - Рахунки вхідні (Рахунки-фактури постачаль-ників).

Рахунки-фактури - Рахунки (Рахунки-фактури, виписані для покупців).

Прибуткові накладні - Прибуткові накладні; Витрати на придбання.

Видаткові накладні - Видаткові накладні.

Послуги сторонніх організацій - Послуги сторонніх організацій.

Надання послуг - Надання послуг.

Роздріб - Роздрібні накладні; Визначення торгової націнки.

Банк - Платіжні доручення, Платіжні вимоги, Платіжні вимоги-доручення, Банківські витяги, Заяви на акредитив, Інкасові доручення.

Каса - Прибуткові касові ордери; Видаткові касові ордери.

Книга придбання - Записи книги придбання.

Книга продажу - Податкові накладні; Додатки 1 і Додатки 2 до прибуткової накладної.

Повернення - Зворотна накладна; Повернення постачальникові; Повернення роздріб.

Виробництво - Калькуляція; Незавершене виробництво.

Зарплата - Нарахування зарплати; Виплата зарплати.

Складські - Переміщення; Переоцінка ТМЦ; Списання ТМЦ; Акти інвентаризації ТМЦ; Оприбуткування надлишків ТМЦ.

Валютні операції - Купівля валюти; Продаж валюти; Переоцінка валюти.

Інгиі\Авансовий звіт - Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт.

Інгиі\Введення залигиків - Залишки взаєморозрахунків; Залишки

тмц.

ІнгиіЩовіреності - Довіреності.

Інші\Посвідчення про відрядження - Посвідчення про від-рядження.

Інші\Необоротні активи і МШП - Уведення в експлуатацію; Нарахування зношеності (амортизації); Списання МШП; Ліквідація необоротних активів; Модернізація необоротних активів.

 

Інші\Відбір замовлень - Договори; Рахунки вхідні; Прибуткові накладні; Перезалік-бартер; Витрати на придбання; Послуги сторонніх організацій; Рахунки-фактури; Видаткові накладні; Надання послуг; Податкові накладні.

Інгиї\Фінансовірезультати - Фінансові результати.

Журнали\Повний журнал - Відкриття журналу всіх збережених документів.

Журнали\Журнал проведень - Перехід до Журналу проведень.

Журнали\Журнал операцій - Перехід до Журналу операцій.

Команди меню Звіти містять назви внутрішніх і зовнішніх (регламентованих) звітів. Успішне виконання команди приводить до появи відповідного звіту з такою інформацією:

Оборотно-сальдова відомість - залишки на початок і кінець періоду та обороти за дебетом і кредитом упродовж цього періоду для кожного рахунку; за її допомогою виконують аналіз господарських операцій за рахунками і субрахунками у вартісному розрізі.

Шаховий баланс - таблиця, яка відображає обороти між рахунками за потрібний період. Наочно відображає рух коштів на рахунках. Рядки таблиці відповідають рахункам, які дебетують, a стовпці рахункам, які кредитують; у клітинках відображено обігові суми за даний період: дебет рахунку рядка з кредиту рахунку стовпця.

Оборотно-сальдова відомість за рахунком - розподіл залишків і оборотів за рахунком стосовно конкретних об'єктів аналітичного обліку.

Аналіз рахунку - обороти рахунку з іншими рахунками за обраний період і сальдо на початок і кінець періоду.

Аналіз рахунку за датами - обіги і залишки на рахунку щодо кожної дати певного періоду.

Аналіз рахунку за субконто - підсумкові суми оборотів рахунку в кореспонденції з іншими рахунками за звітний період, і залишки на рахунку станом на початок і кінець періоду в розрізі об'єктів аналітики.

Головна книга - виведення оборотів і залишків рахунку за кожний місяць; часто використовується при підбитті підсумків і підготовці звітності.

 

Аналіз субконто - для кожного субконто заданого виду наводяться обороти за всіма рахунками, в яких є це субконто, а також розгорнуте і згорнуте сальдо.

Картка субконто - усі операції з конкрентним субконто у хронологічному порядку із зазначенням реквізитів проведень, залишків на субконто після кожної операції, на початок і кінець звітного періоду. Обороти та залишки виводять у грошовому вираженні, а в разі кількісного обліку - ще й натуральному. Якщо вести валютний облік, за рахунками дня яких вибрано конкретний вид субконто, то до звіту додається інформація про валюту (тобто максимально повна картина операцій щодо субконто або групи субконто).

Картка рахунку - усі проведення на рахунку або проведення на рахунку для конкретних значень об'єктів аналітичного обліку - назви матеріалу, організації-постачальника тощо; залишки на початок і кінець звітного періоду, обороти за звітний період і залишки після кожного проведення.

Обороти між субконто - аналіз оборотів між субконто різного виду (наприклад, скільки товарів різного виду купив кожний покупець, або навпаки, - для кожного товару дізнатися сумарні обсяги закупівлі кожним покупцем).

Звіт за проведеннями - відбір проведень, обмежених фільтром (вибірка з Журналу проведень за заданими критеріями).

Зведені проведення - обороти між рахунками за звітний період.

Журнал-ордер за субконто - обороти для кожного виду субконто Дт і Кт, розгорнуте і згорнуте сальдо на початок і кінець звітного періоду.

Додаткові\Розширений аналіз субконто - для кожного виду субконто, за яким ведеться аналітичний облік на рахунку, наводяться дебетові і кредитові обороти за субконто та розгорнуте і згорнуте сальдо на початок і кінець вибраного періоду; задаючи параметри звіту, можна вказати різні режими відбору і сортування субконто.

ДодатковіЩіаграма - подання бухгалтерських підсумків у графічному варіанті.

Курси валют - значення курсів валют за вказаний період; формується на основі довідника Валюти.

 

Касова книга - звіт касира про всі надходження і видачі готівкових коштів підприємства (звіт касових операцій станом на кожний касовий день); формується на основі проведень з рахунком № 30.

Книга продажу - формує Книгу продажу на основі виписаних і проведених документів Податкова накладна, Додаток № 1, Роздрібна накладна, Запис книги продажу.

Книга придбання - формується із записів журналів Рахунки вхідні та Запис книги придбання.

Книга доходів і видатків - формує Книгу доходів і видатків суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи, яка використовує спрощену систему оподаткування; при цьому використовуються проведені документи Видатковий касовий ордер і Банківський витяг.

Регламентовані звіти - звіти у Службу зайнятості, органи статистики, соціального страхування, державної податкової інспекції, Пенсійний фонд, баланс, звіт про фінансові результати та ін.

Команди меню Сервіс. Із назви цього пункту меню зрозуміло, що його команди забезпечують зручність роботи.

Калькулятор - викликає калькулятор для виконання обчислень.

Календар - для вибору дати.

Табло - для відображення значень формул і змінних програми.

Монітор користувачів - список користувачів, які працюють у даний момент з інформаційною базою.

Табло рахунків - оперативна інформація про стан рахунків.

Тимчасове блокування - недовготривале блокування роботи програми до введення пароля; використовується з метою захисту конфіденційної інформації.

Опрацювання документів - виконання операцій із групами документів (операцій), які відібрані користувачем.

Дерево підпорядкованих документів - формування ієрархічної структури підпорядкованих документів для обраного документа.

Перенесення коректних проведень - імпорт у конфігурацію коректних проведень із текстового файла експорт у текстовий файл списку коректних проведень конфігурації.

 

Завантаження курсу валют - імпорт курсів валют за вказаний інтервал часу з Web-сторінки www.finance.com.ua; довідкова інформація про коди валют світу.

Завантаження даних - імпорт даних (переважно документів) із текстового файла.

Додаткові можливості - виклик файлів зовнішніх звітів, перегляд звітів у зовнішніх текстових або табличних редакторах; імпорт в інформаційну базу нових зовнішніх звітів у папку ExtForms.

Помічник «Ліквідація необігових активів» - допоміжний покроковий засіб для заповнення реквізитів документа «Ліквідація НА».

Помічник «Перезалік/бартер» - допоміжний засіб, доповнений коментарями, що полегшує створення документа «Перезалік-бартер».

Помічник «Купівля/продаж валюти» - спеціальний діаголовий допоміжний засіб для оформлення операцій купівлі і продажу валюти.

Помічник «Створення кінцевих калькуляцій» - допомагає сформувати остаточні калькуляції користувачеві-початківцю у спеціальних вікнах діалогу.

Індивідуальне настроювання - задання величин, які будуть з'являтися у формах документів як значення за замовчуванням (дані значення відрізняються від тих, що задані в Константах).

Обновлення релізу - версії конфігурації (без зміни структури таблиць бази даних та зв'язків між ними).

Інтернет-підтримка користувачів - отримання відомостей зі сторінки www.lc.com.ua про курси валют, новини законодавства, нові релізи конфігурацій, регламентовані звіти (для користувачів, що під'єднані до Інтернету).

Параметри - параметрів програми.

Панелі інструментів - настроювання панелей інструментів.

Команди меню Вікна дозволяють керувати розміщенням вікон в основному полі.

Каскад - розміщення відкритих вікон каскадом.

Закрити - закриття активного вікна.

Закрити всі - закриття всіх відкритих у робочому полі вікон.

 

Закрити вікно повідомлень - закриття діалогового вікна повідом-лення про помилки.

Панель вікон - заховати/показати рядок стану; автоматично ховати рядок стану.

Вікна - переключення між відкритими вікнами.

Команди меню Допомога.

Допомога - контекстна допомога в будь-якому режимі роботи.

Зміст - зміст електронної довідкової системи.

Опис - опис активного об’єкта програми.

Загальний опис - загальне вікно опису об'єктів програми.

Поради дня - корисна інформація, яка дозволяє поліпшити керування роботою програми.

Помічник заповнення констант - виклик спеціального допоміжного засобу для редагування значень констант у діалозі.

Доповнення do опису конфігурації - опис основних змін у новому релізі конфігурації.

Путівник - довідка про основні об'єкти типової конфігурації програми стосовно конкретних розділів обліку.

Про систему 1С:Підприємтво - інформація про програмний продукт.

Про програму - інформація про номер релізу, інстальовані компоненти, інформаційну базу, ім'я користувача, ліцензію.

Команди меню Дії. Перелік команд цього меню залежить від того, яке вікно є активним в основному полі. Більшість команд цього меню можна побачити в переліку команд контекстного меню активного об'єкта та у вигляді кнопок на панелі інстументів. Команди цього меню наведені нижче в пунктах підрозділу 1.3, де розглядаються об’єкти програми.