Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток 10 : Бухгалтерський облік основних господарських операцій у программі 1СБухгалтерія 7.7 : Бібліотека для студентів

Додаток 10


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Звіт про власний капітал

 

колективна

промисловість

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство

Територія

Форма власності

Орган державного управління

Галузь

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру:

Адреса:

 

 

 

BAT «МРІЯ»

Україна

_за ЄДРПОУ _за КОАТУУ _за КФВ

                за СПОДУ

                за ЗКГНГ

                за КВЕД

виробництво

тис. грн      Контрольна сума

м. Львів, вул. Володимира Великого, 134

 

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за            200          р.

Форма № 4

кодзаДКУД   1801005

 

Стаття                                                                                                                        

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11

Залишок на початок року     010      300                                         430      50        800                 1580

Коригування:

Зміна облікової політики      020                                                     (20)                                        (20)

Виправлення помилок         030                                                                                                      

Інші зміни      040                                                                                                      

Скоригований

залишок

на початок року        050      300                                         410      50        800                 1560

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів  060                                                                                                      

Уцінка основних засобів      070                                                                                                      

Дооцінка незавершеного будівництва       080                                                                                                      

Уцінка незавершеного будівництва           090                                                                                                      

Дооцінка нематеріальних активів   100                                                                                                      

Уцінка нематеріальних активів       110                                                                                                      

            120                                                                                                      

 

Закінчення додатка 10

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11

Чистий прибуток (збиток) за звітний період        130                                                                             596,9               596,9

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)    140                                                                             (300)              (300)

Спрямування прибутку до статутного капіталу    150                                                                                                       

Відрахування

до резервного капіталу         160                                                                                                      

            170                                                                                                      

Внески учасників:

Внески до капіталу   180                                                                                                      

Погашення заборгованості з капіталу         190                                                                                                      

            200                                                                                                      

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток) 210                                                                                                      

Перепродаж викуплених акцій (часток)    220                                                                                                      

Анулювання викуплених акцій (часток)    230                                                                                                      

Вилучення частки в капітал            240                                                                                                      

Зменшення номінальної вартості акцій      250                                                                                                      

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків          260                                                                                                      

Безкопгговно отримані активи       270                                                                                                      

            280                                                                                                      

Разом змін у капіталі 290      -                                                         -          296,9              296,9

Залишок на кінець року        300      300                                         410      50        1096,9            1856,9

Керівник               (підпис, прізвище)

Головний бухгалтер           (підпис, прізвище)